-->

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

Η έκθεση δραστηριοτήτων του ΣΜΕ για το 2018

Η διεθνής οικονομία συνέχισε την αναπτυξιακή πορεία της στο 2018 με πολλές προκλήσεις και ερωτηματικά για το μέλλον της λόγω των επαπειλουμένων εμπορικών πολέμων μεταξύ των ηγετικών οικονομιών και την επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης σε πολλές από αυτές.

Η ελληνική οικονομία σταθεροποιήθηκε σε θετικό, έστω και χαμηλό, ρυθμό ανάπτυξης και αναζητεί στήριγμα σε εξωστρεφείς δραστηριότητες και περισσότερες επενδύσεις προκειμένου να αυξηθεί το ΑΕΠ και να αντιμετωπισθεί η ανεργία η οποία βαίνει μειούμενη αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντικά υψηλή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Στο περιβάλλον αυτό η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία αποτελεί τυπικό παράδειγμα δραστηριότητας που συμβάλλει στην επίτευξη των θεμελιωδών ζητουμένων από την ελληνική οικονομία και τα μέλη μας συνέχισαν με συνέπεια στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΜΕ 2018 by tzeferisp on Scribd
Στο 2018 δεν σημειώθηκαν δυστυχήματα στις λειτουργίες των μελών μας, συνεχίσθηκε η άνοδος στις ώρες εκπαίδευσης και οι δείκτες επίδοσης ασφαλείας παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι περίπου τα μισά μέλη μας πέτυχαν να είναι ελεύθερα ατυχημάτων στη διάρκεια αυτής της χρονιάς.

Οι επενδύσεις στο τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και στην αποκατάσταση τοπίου συνεχίστηκαν με τους επιβαλλόμενους από τα σχετικά εταιρικά προγράμματα ρυθμούς αναδεικνύοντας την προσήλωση των μελών μας στον κώδικα αρχών μας.

Ανασκοπώντας τις επιδόσεις επιμέρους δραστηριοτήτων του κλάδου και μέσα σε ένα περιβάλλον με υψηλά θαλάσσια ναύλα και ανοδικό κόστος καυσίμων, με χαρακτηριστικά υψηλές τιμές στον Οκτώβριο του 2018, παρατηρούμε:

-Στα βιομηχανικά ορυκτά, μάρμαρα και μεταλλεύματα οξυμένο ανταγωνισμό από παραγωγούς της Τουρκίας, με χαμηλές τιμές που υποστηρίζονται από τη σημαντικά ευνοϊκή ισοτιμία της λίρας.
- Η Κίνα επαναλειτούργησε εργοστάσια μεταλλικών προϊόντων που είχε σταματήσει για περιβαλλοντικούς λόγους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, σε συνάρτηση και με το «κράτημα» των διεθνών αγορών, πτώσεις τιμών των μετάλλων.
- Στα βιομηχανικά ορυκτά μικτή εικόνα με μικρές μειώσεις στις πωλήσεις σε ορισμένα προϊόντα, με διατήρηση ή μικρή αύξηση όγκων στα περισσότερα.
- Στα μάρμαρα συνεχιζόμενη ανοδική πορεία των εξαγωγών με αντίστοιχη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.
- Στα αδρανή υλικά αύξηση των όγκων των πωλήσεων κατά 5%-7% έναντι του 2017 λόγω αύξησης της ιδιωτικής δόμησης και ορισμένων περιφερειακών-δημοτικών έργων.
- Στη παραγωγή τσιμέντου, που είναι σημαντικός καταναλωτής ορυκτών πρώτων υλών, χαμηλή κατανάλωση στην εγχώρια αγορά και η αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό. Αναμένονται σημαντικές προκλήσεις στην ευρωπαϊκή τσιμεντοβιομηχανία από την απόφαση για κατάργηση δωρεάν εκπομπών CO2 από το 2021.
- Η παραγωγή λιγνίτη να συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας της χώρας, με το σχέδιο αποεπένδυσης λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Κορυφαίο γεγονός στο ρυθμιστικό πλαίσιο της εξορυκτικής βιομηχανίας ήταν η ψήφιση του νέου Λατομικού νόμου στις αρχές του 2018, μετά από πολυετή αναμονή και επίπονες διαβουλεύσεις. Ο ΣΜΕ  θεωρεί ότι ο νέος νόμος επέβαλε νέα οικονομικά βάρη σε ένα κλάδο που αντιμετωπίζει έντονο διεθνή ανταγωνισμό και μία σημαντικά πεσμένη εγχώρια κατασκευαστική αγορά, δεν εξασφάλισε την απρόσκοπτη συνέχιση των μισθώσεων μέχρι τα εβδομήντα χρόνια για τους συνεπείς μισθωτές όμως κινήθηκε συνολικά σε θετική κατεύθυνση στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Μετά την ψήφισή του απαιτήθηκε συστηματική παρέμβασή μας ώστε να αντιμετωπισθούν προβλήματα στην εφαρμογή του μέσω τροπολογιών, εξειδικευτικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

 Σημαντικές προσπάθειες έγιναν επίσης για νομοθετικές ρυθμίσεις σε θέματα που αφορούσαν την λειτουργία ιδιωτικών πρατηρίων καυσίμων, χωρίς όμως σαφή αποτελέσματα, τις χρήσεις γης και τον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας καθώς και για τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Ο ΣΜΕ, μετά από πολύμηνη διαπραγμάτευση, κατέληξε στην υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδος, η οποία στους βασικούς όρους της επαναλάμβανε την παλιότερα συνομολογηθείσα σύμβαση. Σημειώνουμε όμως ότι μέσα στο 2019, παρά την πολλαπλώς προβληθείσα έντονη διαφωνία μας, η σύμβαση αυτή κηρύχθηκε υποχρεωτική και καταφύγαμε στη προσβολή αυτής της απόφασης. 

Με τη συμμετοχή μας στις ομάδες εργασίας της Euromines, συμβάλαμε στη διαμόρφωση θέσεων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας, προστασίας περιβάλλοντος και προβολής του κλάδου. Έγιναν σημαντικές προσπάθειες να αναδειχθούν το μέλλον και η θέση του κλάδου στην εποχή Industry 4.0 και να προβληθούν οι καινοτομίες που ήδη εφαρμόζονται στην εκμετάλλευση – αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών. Με τη συμμετοχή μας στην Advisory Committee of Safety and Health και στο Governing Board στο EUOSHA συμβάλαμε στη διαμόρφωση θέσεων για τη ένταξη νέων ουσιών με νέα όρια έκθεσης στην Οδηγία περί καρκινογόνων (CMD) και περί Χημικών (CAD). 

Με σκοπό την ενίσχυση της πληροφόρησης των νέων για την σημασία της μεταλλευτικής στο σύγχρονο πολιτισμό δημιουργήσαμε ένα βίντεο που αναδεικνύει όλη την ιστορική πορεία του κλάδου μέχρι σήμερα και το ιδιαίτερο μέλλον του με τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας. Το υλικό αυτό παρουσιάστηκε ήδη σε τρεις κύκλους, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή με τη συμμετοχή πλέον των 1200 μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, στο πλαίσιο της έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», που συνεχίζει να λειτουργεί με επιτυχία για δεύτερη χρονιά. 

O Σύνδεσμος μας συνέβαλε στην επικαιροποίηση της σχετικής μελέτης του ΙΟΒΕ, η οποία επιβεβαίωσε τον έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας, την υποστήριξη στη δημιουργία συνολικά 100.000 ποιοτικών θέσεων εργασίας, κυρίως στην ελληνική περιφέρεια, τις συστηματικές επενδύσεις της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο και τη συνολική συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας που ξεπερνάει το 3% συνυπολογίζοντας και την καθετοποιημένη παραγωγή που βασίζεται στις παραγόμενες εγχώριες ορυκτές πρώτες ύλες. 

Με αφετηρία τη δραστηριότητα και τις ανάγκες των μελών μας και βασιζόμενοι στο έργο των Ομάδων Εργασίας του ΣΜΕ θα συνεχίσουμε στο 2019 προβάλλοντας τις θέσεις μας και την σημασία του κλάδου μας για την Εθνική Οικονομία, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στο χωροταξικό σχεδιασμό των ορυκτών πρώτων υλών που βρίσκεται σε εξέλιξη.

[Από το editorial της έκθεσης]