-->

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Νέο ρεκόρ στις εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Ελλάδας για το 2018

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αυξάνει τις εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου με ραγδαίους ρυθμούς σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ.


Το Stonenews.eu, κατόπιν έρευνας στα στατιστικά δεδομένα του International Trade Centre, του UN Comtrade και των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, παρουσιάζει τις εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Ελλάδας το 2018.

Την πενταετία 2014 – 2018 η Ελλάδα καταγράφει αύξηση 122% στην αξία εξαγωγών, 55% στην ποσότητα και 43% στην τιμή ανά τόνο μαρμάρου.
Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πέντε μεγαλύτερους εξαγωγείς ακατέργαστου μαρμάρου στον κόσμο, διατηρώντας την ισορροπία στην ποσότητα που επηρεάζει θετικά την τιμή ανά τόνο. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι την πενταετία 2014 – 2018 η Ελλάδα καταγράφει αύξηση 122% στην αξία εξαγωγών, 55% στην ποσότητα και 43% στην τιμή ανά τόνο.

Το 2018 έκλεισε για την Ελλάδα με νέο ρεκόρ στην αξία εξαγωγών και την τιμή ανά τόνο. Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου το 2018 με τις αντίστοιχες μεταβολές σε σχέση με το 2017. 

Η αξία εξαγωγών του ακατέργαστου μαρμάρου το 2018 διαμορφώθηκε στα 341 εκατ. δολάρια ξεπερνώντας τα σχεδόν 297 εκατ. δολάρια του 2017 (κωδ. 2515).

Όπως βλέπουμε στον ανωτέρω  Πίνακα η αξία εξαγωγών αυξήθηκε κατά 15% σε αντίθεση με την ποσότητα η οποία μειώθηκε κατά 2% επηρεάζοντας θετικά την τιμή ανά τόνο η οποία αυξήθηκε κατά 17%. Επίσης παρατηρούμε ότι η αξία εξαγωγών το 2018 διαμορφώθηκε στα 341 εκατ. δολάρια ξεπερνώντας τα σχεδόν 297 εκατ. δολάρια του 2017. 

Κατά τη διάρκεια του 2018 ξεχώρισαν κάποιοι μήνες λόγω υψηλότερης αξίας, ποσότητας και τιμής ανά τόνο στις εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Ελλάδας. Στο Γράφημα που ακολουθεί βλέπουμε την πορεία της αξίας εξαγωγών.


 

* Λόγω της συνεχούς ροής πληροφοριών/στοιχείων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους

**Τα στατιστικά δεδομένα προκύπτουν από τον HS Code (Harmonized System Codes):

*2515 Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of >= 2,5, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape (excluding in the form of granules, chippings or powder)


Πηγή: Stonenews.eu, ITC, UN Comtrade