-->

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

Π. Τζεφέρη: [5+1] επάλληλοι κύκλοι για την ορθολογική εκμετάλλευση του Eλληνικού Oρυκτού Πλούτου

Γιατί αλήθεια είναι διαχρονικά τόσο δύσκολη η ανάπτυξη του Ορυκτού Πλούτου; Ειδικά του Ελληνικού;  Υπάρχει κάτι που απαιτείται και δεν διαθέτουμε;

Γιατί   επενδύσεις  με τεκμηριωμένο επιστημονικό πεδίο, με τεχνολογίες έρευνας και εκμετάλλευσης καλά εδραιωμένες, δεν έχουν προχωρήσει εδώ και δεκαετίες, δίνοντας στους ασχέτους την ευκαιρία να  γενικολογούν και ενίοτε να συνωμοσιολογούν;

Δείτε την διάλεξη του κ. Τζεφέρη Πέτρου, που πραγματοποιήθηκε  για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, εντούτοις σε ανοικτό  κύκλο και  όπου παρουσιάζονται  οι [5+1] επάλληλοι κύκλοι που θα πρέπει να συντρέξουν ώστε να έχουμε ορθολογική εκμετάλλευση του ελληνικού ορυκτού πλούτου.

P. Tzeferis: (5+1) STEPS T... by PETROS TZEFERIS on Scribd

Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει την Γεωλογική Επιστήμη, την γεωλογική και κοιτασματολογική έρευνα, την οικονομική γεωλογία, την αξιολόγηση των κοιτασμάτων και ακόμη την ορυκτολογική τους ανάλυση που είναι χρήσιμη για την μετέπειτα εφαρμογή της ορθής μεθόδου επεξεργασίας κι ανάκτησης των χρησίμων συστατικών.

Βέλτιστη πρακτική εφαρμογή Οικονομικής Γεωλογίας

Ο δεύτερος κύκλος είναι η επιστήμη του μηχανικού. Πρόκειται για την τεχνολογία της εξόρυξης, την εφαρμογή μεθόδων εμπλουτισμού και επεξεργασίας (Mεταλλουργίας) με σκοπό την  βέλτιστη ανάκτηση των μεταλλικών αξιών. Ερωτήματα αλλά και key issues εδώ αποτελούν:  Υπόγεια ή επιφανειακή εξόρυξη, μέγιστη ασφάλεια εργαζομένων και περιοίκων, μέγιστη παραγωγικότητα και ελάχιστο κόστος, ορθή μέθοδος επεξεργασίας, αποκατάσταση περιβάλλοντος και διαχείριση αποβλήτων κλπ.

Ο τρίτος κύκλος είναι το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα, την εκμετάλλευση, την περιβαλλοντική προστασία, τη λειτουργία των εξορυκτικών δραστηριοτήτων αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα που πολλές φορές είτε η έλλειψή του είτε η λανθασμένη πλαισίωση είτε η αποσπασματική εφαρμογή του με αναποτελεσματικές διοικητικές πρακτικές έχουν οδηγήσει σε τροχοπέδη των επενδύσεων.

Το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να διδάσκεται!

Ο τέταρτος κύκλος είναι o  κύκλος της Βιωσιμότητας και της ανάγκης για Κοινωνική Αδεια. Είναι απαραίτητο  εκτός της συμβατότητας του Θεσμικού Πλαισίου, η όποια δραστηριότητα να εντάσσεται σε καθεστώς βιωσιμότητας αλλά και κοινωνικής συναίνεσης. Δεν νοείται δραστηριότητα που να  επιτυγχάνει σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που διαφωνεί ή καταρρέει... Οσο για την βιωσιμότητα, απαιτούνται εργαλεία (όπως πχ. Sustainability performance indicators , SDI’s) που επιτρέπουν την καταγραφή αλλά και σύγκριση  των επιδόσεων των επιχειρήσεων στα θέματα αυτά (benchmarking).

Παραγωγές και Δείκτες Βιωσιμότητας (SDI's) της Ελληνικής Εξορυκτικής Βιομηχανίας

Ο πέμπτος κύκλος είναι αυτός της Εθνικής Πολιτικής για την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου. Μια πολιτική απαραίτητη να διαμορφώνεται μέσω στρατηγικών αξόνων πολιτικής, Επιχειρησιακών Δράσεων και εξειδικευμένων επιμέρους ενεργειών. Βασικός στόχος είναι η επάρκεια των ΜRΜ στην αγορά αλλά με βιώσιμο και περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο και σε συνάφεια με τους λοιπούς αναπτυξιακούς κλάδους, κάτι που περιλαμβάνει ένταξη όλων των προηγούμενων επάλληλων κύκλων στον συγκεκριμένο.

Εθνική Πολιτική για τους Ορυκτούς Πόρους από το ΥΠΕΚΑ: ελπίζουμε να μην μείνει κενό γράμμα..

Και τέλος υπάρχει και ο έκτος και τελευταίος κύκλος που ακούει στο όνομα "Παιδεία-Πολιτισμός-Μεταλλευτική Κουλτούρα", κάτι που δεν κερδίζεται ούτε εύκολα  ούτε αυτοστιγμεί, αλλά ενδομείται μέσω διαχρονικής μαθησιακής δράσης.  Είναι κάτι  που δεν είναι ίσως χειροπιαστό, αλλά που χωρίς αυτό δεν μπορεί τελικά να επιτευχθεί διαχρονικά η αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου όπως τον θέλουμε, με σεβασμό στην Πολιτιστική μας κληρονομιά, στον άνθρωπο  αλλά και το Φυσικό μας πλούτο. Διότι μόνον έτσι θα επιτραπεί σε κάθε περίπτωση να εξετάζεται ναι μεν εντός του θεσμικού πλαισίου αλλά με ευελιξία και ad hoc ώστε να οδηγεί σε αποτελέσματα.

Διαφορετικά ορισμένοι ακραίοι θα λένε πάντα όχι (και θα κερδίζουν τον τίτλο του ανέξοδου οικο-προστάτη ή κατ' άλλους τζάμπα μάγκα!) και ορισμένοι θα λένε πάντα ναι (και γαία πυρί μιχθήτω!).  Ομως, όπως εχω ξαναγράψει, στις άκρες υπάρχουν κυρίως τα συμφέροντα, ενώ στη μέση είναι οι μεγάλες αλήθειες..