-->

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

Στη Βουλή το νομοσχέδιο "Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση ΕΑΓΜΕ, ..., και άλλες διατάξεις"

[by P. Tzeferis][Π. Τζεφέρης]

Κατατέθηκε στη Βουλή (και υφίσταται επεξεργασία με τη διαδικασία του κατεπείγοντος) το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη ΔΕΠΑ, τη γεωθερμία, το ΙΓΜΕ, την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και λοιπές διατάξεις.

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Epexergasia-stis-Epitropes?law_id=5a4126ae-0f47-4cd1-a7eb-aa03018829b9
Για τη ΔΕΠΑ προβλέπεται διάσπαση σε δύο εταιρίες: Υποδομών όπου θα ενταχθούν τα δίκτυα τα οποία θα παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο και Εμπορίας στην οποία το Δημόσιο θα κρατήσει ένα μικρό ποσοστό και το υπόλοιπο θα ιδιωτικοποιηθεί. Ο υπουργός ΠΕΝ χαρακτήρισε απαράδεκτο το εργασιακό καθεστώς στη ΔΕΠΑ καθώς πολύ μικρός αριθμός εργαζομένων είναι μόνιμοι και υπάρχει υπερπολλαπλάσιος αριθμός εργολαβικών εργαζομένων. Όσοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, τόνισε, θα προσληφθούν με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Για τη γεωθερμία στόχος του νομοσχεδίου είναι να ξεκαθαρίσει το νομοθετικό πλαίσιο και να δημιουργήσει μια νέα αρχή ενώ προβλέπεται ακόμη η ίδρυση νέου φορέα στη θέση του ΙΓΜΕ, ο οποίος αντικαθιστά τον υπάρχοντα. Για τη γεωθερμία θα επανέλθουμε από τη θέση αυτή.

"Φυσικά εκκρεμεί η επανεκκίνηση της διαδικασίας αποεπένδυσης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, όπου πιθανόν να προσθέσουμε κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις", ανέφερε ο κ. Σταθάκης. Στο πλαίσιο αυτό  υπογράμμισε ακόμη ότι:
-Για τη ΔΕΗ: Δεν χρειάζεται αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα μειώνεται για δυο διαδοχικά χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, λόγω του ανταγωνισμού στην αγορά αλλά και εκπτώσεων που προσφέρει η ΔΕΗ. Πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα από τη ΔΕΗ, χωρίς αυξήσεις τιμών ρεύματος, για τις οποίες είναι αρνητική η θέση της κυβέρνησης. Η εισπραξιμότητα το τελευταίο διάστημα στατιστικά δείχνει μια ικανοποιητική ροή από τις ρυθμίσεις που γίνονται μεμονωμένα ήδη από τη ΔΕΗ.

-Για το ΙΓΜΕ: Την ίδρυση νέας γεωλογικής Αρχής (Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ΕΑΓΜΕ), η οποία αναλαμβάνει, για λογαριασμό του κράτους, ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο σε ζητήματα γεωλογικών κινδύνων από πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.ά., προστασίας του περιβάλλοντος μέσω, π.χ., ελέγχων ποιότητας υπεδάφους και υπόγειων υδάτων και στον έλεγχο των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων στο υπέδαφος της Ελλάδας.

Όπως τονίζεται από το υπουργείο ΠΕΝ το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, βάσει του οποίου λειτουργεί το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ, το οποίο καταργείται), είναι απαρχαιωμένο και χωρίς εξέλιξη από τη δεκαετία του ΄70, με αποτέλεσμα οι αρμοδιότητές του να είναι παρωχημένες και να περιορίζονται σε αποτύπωση του ορυκτού πλούτου της χώρας και την εκτέλεση γεωτρητικού έργου.

Νέες αρμοδιότητες που απονέμονται στην Αρχή, είναι ο έλεγχος γεωθερμικών πεδίων όχι μόνο στην έρευνα αλλά και κατά τη λειτουργία τους, η αποτύπωση σταδιακά όλων των υδρευτικών γεωτρήσεων της χώρας κ.ά.Η νέα Αρχή αναλαμβάνει, ακόμη, την αρμοδιότητα, όχι μόνο για αποτύπωση, αλλά και για ανάπτυξη της γεωπληροφορίας του κράτους σε ορυκτά και μέταλλα.

-Τέλος για τα λατομεία-μεταλλεία-ελεγκτικές υπηρεσίες μέσα στο νομοσχέδιο υφίστανται οι ακόλουθες ρυθμιστικές διατάξεις που αφορούν κυρίως τροποποιήσεις του Ν.4512/2018 και του ΚΜΛΕ*:
  • Αρθρο 58 παρ. 34. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018 προστίθενται νέα εδάφια (ρύθμιση του ζητήματος επιβολής κυρώσεων από τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων)
  • Αρθρο 58 παρ. 36. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 22 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018 οι λέξεις «εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «μέχρι τις 17.10.2019». (παράταση του χρόνου περί υποχρέωσης για κατάθεση εγγυητικών επιστολών για λατομεία εντός λατομικών περιοχών και μεταλλείων)
  • Αρθρο 58 παρ. 37 Παράρτημα που αφορά πάλι τη ρύθμιση του ζητήματος επιβολής κυρώσεων από τις επιθεωρήσεις Μεταλλείων.
  • αρθρο 77. Τροποποίηση του άρθρου 167 του ΜΚ
  • Αρθρο 85. Τροποποίηση διατάξεων Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) σχετικά με τις επιθεωρήσεις που αφορούν έργα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
*[Η αρίθμηση των άρθρων αφορά την πλέον πρόσφατη έκδοση από τα πρακτικά της Βουλής]