-->

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

EIT Raw Materials: 3rd Greek Raw Materials Community Dialogue


Tο Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας (EIT RawMaterials Hub – Regional Center Greece) ιδρύθηκε τον Μάιο του 2018.  Το ΕΜΠ και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών έχει αναλάβει τη λειτουργία του Κέντρου

Ο 3ος Διάλογος για τις Πρώτες Ύλες θα πραγματοποιηθεί στις 4-5 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα. Η εκδήλωση θα διοργανωθεί από το Περιφερειακό Κέντρο Πρώτων Υλών του ΕΙΤ στην Ελλάδα, το EIT RawMaterials Hub – Regional Center Greece.

Το EIT RawMaterials και το Εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ ξεκίνησαν αυτή τη σειρά εκδηλώσεων το 2016 με μεγάλη επιτυχία συγκεντρώνοντας περισσότερους από 150 ενδιαφερόμενους φορείς από την Ελλάδα και την ΕΕ σε μια ζωντανή και ανοιχτή συζήτηση.

Σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι η προώθηση, διευκόλυνση και ενίσχυση της Ελληνικής Κοινότητας RawMaterials με στρατηγικές δράσεις μέσω της υποστήριξης της κοινότητας του EIT RawMaterials (KIC) και του ΕΜΠ. Οι εκδηλώσεις αυτές αποσκοπούν στη συνεύρεση της βιομηχανίας (μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων), των φορέων διακυβέρνησης (εθνικών και περιφερειακών), των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων ιδρυμάτων της Ελλάδας, καθώς και των εκτελεστικών ευρωπαϊκών οργανισμών στον τομέα των πρώτων υλών ως μέλη του EIT RawMaterials.

Regional Center Greece 

Tο Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας (EIT RawMaterials Hub – Regional Center Greece) ιδρύθηκε τον Μάιο του 2018 από το Ευρωπαικό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), το EIT RawMaterials και το Ανατολικό Περιφερειακό Κέντρο (East CLC), σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το ΕΜΠ και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών έχει αναλάβει τη λειτουργία του Κέντρου, ο στόχος του οποίου είναι να κινητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο Τρίγωνο Γνώσης των Πρώτων Υλών και να παρέχει υποστήριξη στο τοπικό οικοσύστημα ώστε να ενισχυθεί το δυναμικό καινοτομίας της περιοχής, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Στρατηγικές.
 
Στόχος και φέτος είναι η εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα των πρώτων υλών της Ελλάδας και της ΕΕ, η αντιμετώπιση του Τριγώνου της Γνώσης (ακαδημαϊκός, ερευνητικός τομέας, βιομηχανία) σε πολιτικό επίπεδο, και να παρουσιαστούν τα υφιστάμενα εργαλεία και πρωτοβουλίες στην ΕΕ και την Ελλάδα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιοα την ενίσχυση του κλάδου και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες καινοτομίας του Τρίγωνου Γνώσης.

Φέτος το «EIT RawMaterials: 3rd Greek Raw Materials Community Dialogue» θα διοργανωθεί από το Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας – EIT RawMaterials Hub – Regional Center Greece, το οποίο ιδρύθηκε το 2018 και λειτουργεί από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ, το οποίο αποσκοπεί να λειτουργήσει ως «σημείο αλληλεπίδρασης» μεταξύ του EIT RawMaterials και της Ελληνικής Κοινότητας Πρώτων Υλών.

Περισσότερες πληροφορίες και φόρμα εγγραφής είναι διαθέσιμα εδώ.

2nd Greek Raw Materials Community Dialogue

[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]