-->

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Ημερίδα: «Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Χωροταξικός Σχεδιασμός». Παρουσιάσεις


Παρουσιάζουμε σήμερα τις βασικές ομιλίες-παρεμβάσεις από την ημερίδα που διοργάνωσε το ΙΓΜΕ, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με θέμα: «Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Χωροταξικός Σχεδιασμός». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 9 Νοεμβρίου 2018, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων 119, Αθήνα.

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού έργου Minland “Mineral Resources in Sustainable Land-use Planning” (http://minland.eu/project/) στο οποίο συμμετέχουν οι φορείς-διοργανωτές.

Κεντρικό θέμα ήταν το Ειδικό Χωροταξικό για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες που έχει προκηρυχθεί από το ΥΠΕΝ  καθώς και τα προβλήματα-προοπτικές του χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα εν γένει. Κατόπιν τούτου καταλυτική ήταν η συμμετοχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και κυρίως της Γεν. Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ).

Ομιλητές ήταν η κα Χρυσάνθη Παναγιωτοπούλου (ΕΜΠ), ο κος Ανέστης Γουργιώτης (ΥΠΕΝ), ο κος Πέτρος Τζεφέρης (ΥΠΕΝ) και η κα Λένα Κάρκα, Αρχιτέκτων μηχ., πρώην στέλεχος του ΥΠΕΝ.

Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό και με πάνελ ειδικών που τοποθετήθηκαν επί βασικών ζητημάτων και ερωτήσεων.Τα πάνελ των ειδικών συντόνισαν η κα Κατερίνα Αδάμ (ΕΜΠ) και η κα. Φωτεινή Χαλκιοπούλου (ΙΓΜΕ).


Το γενικό συμπέρασμα της Ημερίδας ήταν ότι , στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τις Ορυκτές Πρώτες Υλες (ΟΠΥ), αλλά και την επίσημα πάγια εκφρασμένη θέση της Ελληνικής Πολιτείας για την βιώσιμη αξιοποίηση του Εθνικού Ορυκτού Πλούτου, κρίνεται σκόπιμη η εκπόνηση αλλά και η υλοποίηση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Εξορυκτικό κλάδο στην Ελλάδα με κύριο στόχο τη διασφάλιση της δυνατότητας αξιοποίησης των εγχώριων κοιτασμάτων και την επίλυση θεμάτων ανταγωνισμού χρήσεων γης καθώς και λοιπών ζητημάτων που ανακύπτουν.

Διοργάνωση ημερίδας «Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Χωροταξικός Σχεδιασμός» 

Τζεφέρης, Π. (2018). «Ειδικό χωροταξικό για Ορυκτές Πρώτες Υλες (ΟΠΥ)» Ημερίδα ΙΓΜΕ-ΕΜΠ «Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Χωροταξικός Σχεδιασμός». Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2018.