-->

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018

Διπλωματικές εργασίες για τα Εξορυκτικά Απόβλητα και τους Περιβαλλοντικούς Δείκτες


Η ετήσια ποσότητα των παραγόμενων εξορυκτικών αποβλήτων από τα 120 λατομεία της περιοχής Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Δράμας, βάσει των ποσοτήτων που δηλώνονται στις εγκεκριμένες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ανέρχεται στα 1.035.270 m3
Παρουσιάζουμε σήμερα δύο πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες, που απετέλεσαν παράλληλα και διπλωματικές μεταπτυχιακές εργασίες, των καλών συναδέλφων Κυριακής Ζαραβάτη και Διαμαντούλας Λάμπου σχετικά με τα παραγόμενα εξορυκτικά απόβλητα και τους περιβαλλοντικούς δείκτες.

Στην πρώτη εργασία, της κας Κ. Ζαραβάτη, έγινε μια προσπάθεια καταγραφής των παραγόμενων εξορυκτικών αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Δράμας, η οποία ανήκει σε μια γεωγραφική περιοχή που παράγει πάνω από το 90% της εγχώριας παραγωγής μαρμάρου. Η ετήσια ποσότητα των παραγόμενων εξορυκτικών αποβλήτων από τα 120 λατομεία της περιοχής, βάσει των ποσοτήτων που δηλώνονται στις εγκεκριμένες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ανέρχεται στα 1.035.270 m3 . Το 60% των παραπάνω εξορυκτικών αποβλήτων, παράγεται από 7 μεγάλες εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύονται συνολικά το 45% των λατομείων της Π.Ε. Δράμας.

Επιπλέον έγινε βιβλιογραφική αναζήτηση των τεχνικών αξιοποίησης των εξορυκτικών αποβλήτων που παράγονται από τα λατομεία μαρμάρου και εφαρμόστηκε πολυκριτηριακή ανάλυση προκειμένου να επιλεγεί η βέλτιστη τεχνική αξιοποίησης για την συνδιαχείρηση αυτών. Από τις τεχνικές επιλέχθηκαν για σύγκριση η παραγωγή αδρανών, η παραγωγή ασβέστου – υδρασβέστου, η παραγωγή κονιαμάτων και έτοιμων επιχρισμάτων και η παραγωγή πληρωτικών υλικών. Η σύγκριση έγινε με τη μέθοδο ΑΗΡ (Analytical Hierarchy Process) βάσει οικονομικών, περιβαλλοντικών και
κοινωνικών κριτηρίων.

Στην δεύτερη επίσης ενδιαφέρουσα εργασία, της  Δρ. Δ. Λάμπου, μελετήθηκε το περιβαλλοντικό αντίκτυπο της εξόρυξης και της επεξεργασίας των πρώτων υλών όπως αυτό αποτυπώνεται στις ροές των αποβλήτων της εξόρυξης, επεξεργασίας και παραγωγής πρώτων υλών, στις αέριες εκπομπές και στη χρήση νερού, μέσω της παρουσίασης επιλεγμένων περιβαλλοντικών δεικτών.
Τα τελευταία χρόνια οι περιβαλλοντικοί δείκτες συμπεριλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης των μεγαλύτερων επιχειρήσεων παραγωγής ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα και στην ΕΕ.

Επιπλέον, με γνώμονα το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία παρουσιάστηκαν και οι στοχευμένοι -για τις ορυκτές πρώτες ύλες- δείκτες κυκλικής οικονομίας.

 [Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]