-->

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

IOBE: Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία (2018)

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ενημέρωση των προηγούμενων εκτιμήσεων του ΙΟΒΕ (του 2016) για την οικονομική συνεισφορά της εξορυκτικής βιομηχανίας, με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο.


Νέα μελέτη του ΙΟΒΕ για την εξορυκτική βιομηχανία (2018)

Ειδικότερα, στη νέα μελέτη παρουσιάζονται τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την πορεία βασικών μεγεθών της εξορυκτικής βιομηχανίας (όπως πωλήσεις, παραγωγή, προστιθέμενη αξία, απασχόληση, επενδύσεις και εξαγωγές), αναλύονται οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις δείγματος επιχειρήσεων της εξορυκτικής βιομηχανίας την περίοδο 2012-2016, ενημερώνεται η εκτίμηση για τη συνεισφορά της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία (με βάση τις μεταβολές τόσο των μεγεθών της εξορυκτικής βιομηχανίας όσο και των εθνικών λογαριασμών έως το 2016) και παρουσιάζονται εκτιμήσεις για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραγωγής ανά κατηγορία προϊόντων εξορυκτικής βιομηχανίας για την περίοδο 2018-2022. Η μελέτη ολοκληρώνεται με παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στο θεσμικό πλαίσιο στην ΕΕ και στην Ελλάδα.

 
Τα κυριότερα συμπεράσματα:

  • Οι συνολικές πωλήσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας ανήλθαν στα €1,83 δισεκ. το 2016, έναντι €2,16 δισεκ. το 2015. Οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 15% το 2016 τόσο στους κλάδους εξόρυξης, όσο και στους άμεσα συνδεδεμένους κλάδους μεταποίησης των εγχωρίων πρώτων υλών.
  • Στους κλάδους εξόρυξης, η πτώση των πωλήσεων το 2016 προήλθε κατά κύριο λόγο από τα ενεργειακά ορυκτά, με αποτέλεσμα το μερίδιό τους στην αξία πωλήσεων της εξορυκτικής βιομηχανίας να υποχωρεί σε 26,5%, από 30,6% το 2015. Αντίθετα, αύξηση του μεριδίου το 2016 παρατηρήθηκε τόσο στα μάρμαρα όσο και στα βιομηχανικά ορυκτά.
  • Στους κλάδους μεταποίησης, σημαντικός παράγοντας της υποχώρησης των πωλήσεων το 2016 αποτέλεσε η πτώση των τιμών των εμπορευμάτων, η οποία διαμορφώνεται στα διεθνή χρηματιστήρια. Ενδεικτικά, η διεθνής τιμή νικελίου μειώθηκε κατά περίπου 20%, ενώ η τιμή αλουμινίου υποχώρησε κατά 3,6% μεταξύ 2015 και 2016.
  • Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της εξορυκτικής βιομηχανίας υποχώρησε το 2016, μετά από μια τριετία ανάκαμψης. Διαμορφώθηκε στα €1,2 δισεκ., έναντι περίπου €1,4 δισεκ. την περίοδο 2013- 2015. Εντονότερη πτώση σημειώθηκε στους άμεσα συνδεδεμένους κλάδους μεταποίησης, με 19,9%, σε σχέση με 14,9% στους κλάδους εξόρυξης.
  • Η απασχόληση στην εξορυκτική βιομηχανία διαμορφώθηκε το 2017 στις 14,0 χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όρους ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ), σημειώνοντας οριακή απώλεια σε σχέση με το 2016. Την περίοδο 2012-2014, η απασχόληση στο σύνολο της εξορυκτικής βιομηχανίας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, ενώ το 2015 σημειώθηκε σημαντική, αλλά όπως αποδείχθηκε πρόσκαιρη, αύξηση σε 16,7 χιλ. θέσεις ΙΠΑ.
Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης