-->

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Το μοντέλο της «ειδικής διαχείρισης» του νόμου 4307/2014Ένα από τα πρόσφατα παραδείγματα είναι η «Μάρμαρα Δράμας-Λαζαρίδης», τη διαδικασία της οποίας είχε αναλάβει ως ειδικός διαχειριστής η EY. Στη φωτο τα λατομεία της Λαζαρίδης στη Θάσο, θέσεις Τρεις Γκρεμοί και Σαλιάρα.
Το μοντέλο της «ειδικής διαχείρισης» αξιοποιούν ολοένα και συχνότερα οι τέσσερις συστημικές τράπεζες προκειμένου να επιταχυνθούν οι αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων με μεγάλες οφειλές. Πρόκειται για μια διαδικασία που αξιοποιείται όλο και περισσότερο επιτρέποντας τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, με την απομάκρυνση της διοίκησης που δημιούργησε το πρόβλημα και δεν συνέβαλε στη λύση.

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο της ειδικής διαχείρισης του νόμου 4307/2014, οι τράπεζες προχωρούν μέσω μιας αξιόπιστης και διαφανούς διαδικασίας, σε εκποίηση της επιχείρησης, υπό την εποπτεία του ειδικού διαχειριστή που είναι συνήθως μία από τις διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες. Ο διαχειριστής αποτιμά την επιχείρηση εν λειτουργία και με αυτόν τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί υψηλότερο τίμημα από τη ρευστοποίηση (για παράδειγμα, μόνο των ακινήτων), ενώ επιδιώκει τον εξορθολογισμό και την παραγωγή προστιθέμενης αξίας, , δίνοντας έτσι λύση για τις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και τους εργαζόμενους τους.

Τα παραδείγματα. Όπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη, με βάση το «μοντέλο ΔΟΛ» που στην ουσία εγκαινίασε το εργαλείο της ειδικής διαχείρισης, ο έλεγχος επιχειρήσεων που βρισκόταν σε αδιέξοδο αποκτήθηκε από νέους επενδυτές.

Ένα από τα πρόσφατα παραδείγματα είναι η «Μάρμαρα Δράμας-Λαζαρίδης», τη διαδικασία της οποίας είχε αναλάβει ως ειδικός διαχειριστής η EY. Τα περιουσιακά στοιχεία της συγκεκριμένης εταιρείας περιήλθαν σε δύο ανταγωνιστές της, την «Ικτίνος Μάρμαρα» και την «Nordia Energy», ιδιοκτήτρια των «Λατομείων Μαρμάρου Διονύσου-Πεντέλης».

Τα περιουσιακά στοιχεία της Λαζαρίδης περιήλθαν σε δύο ανταγωνιστές της, την «Ικτίνος Μάρμαρα» και την «Nordia Energy». Στη φωτο λατομείο μαρμάρου στον Πλατανότοπο Καβάλας της Ικτίνος ΑΕ.
H εταιρεία λειτουργεί πλέον υπό την διοίκηση της «Ικτίνος Ελλάς ΑΕ», με το υπάρχον προσωπικό των 15 εργαζομένων, το οποίο συνεχίζει να εργάζεται κανονικά, βάσει των αρχικών συμβάσεων εργασίας ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμα επενδύσεων της Ικτίνος στην επόμενη διετία πρόκειται να επενδυθούν περίπου 10 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας του.

Το αποτέλεσμα ήταν η αναδιάταξη του κλάδου μαρμάρου που χαρακτηρίζεται από υψηλό δείκτη εξωστρέφειας, καθώς οι εταιρείες του κλάδου εξάγουν άνω του 95% της παραγωγής τους. Το παράδειγμα αυτό δείχνει πως η διαδικασία ειδικής διαχείρισης μπορεί να συμβάλλει στον εξορθολογισμό κλάδων και της οικονομίας εν γένει.

Ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφηκε για τoν ξενοδοχειακό όμιλο «Lakitira» στην Κω, με συνολικά επτά ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων μεγάλα ονόματα του τουρισμού διεθνώς, να υποβάλλουν προσφορές και να κατακυρώνεται τελικώς στον όμιλο της «Atlantica», σε μια διαδικασία με ειδικό διαχειριστή την Deloitte. Μάλιστα, η προσφορά υπερκάλυψε τις οφειλές της εταιρείας προς τους πιστωτές, τράπεζες και Δημόσιο, αφήνοντας και μέρος του τιμήματος για τον πρώην ιδιοκτήτη.

Για εταιρείες του κλάδου μετάλλου, όπως η «ΤΕΜΚΑ», ή για τα «Εκκοκιστήρια Σκλαπάνη», ακόμη και για μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις όπως τα «Ναυπηγεία Σκαραμαγκά» έχουν εκδοθεί αποφάσεις για την υπαγωγή σε ειδική διαχείριση ενώ για αρκετές ακόμη επιχειρήσεις, όπως η Axon και της Alpha Grissin, η διαδικασία εκδίκασης της αίτησης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ποιο είναι, όμως, το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο; Προϋποθέσεις για την κατάθεση της αίτησης Ειδικής Διαχείρισης βάσει του Ν. 4307/2014, ώστε να αναληφθεί η διοίκηση της εταιρείας, να αποτιμηθεί το ενεργητικό αυτής και να εκποιηθεί αυτό εν λειτουργία είναι η συγκέντρωση ποσοστού μεγαλύτερου του 40% από τους αιτούντες πιστωτές και η αδυναμία πληρωμών της πιστούχου προς του βασικούς πιστωτές.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την κατάθεση έως την έκδοση της δικαστικής απόφασης που θα επικυρώνει το διορισμό Ειδικού Διαχειριστή είναι περίπου τέσσερις μήνες ενώ ο ειδικός διαχειριστής έχει στη συνέχεια, περιθώριο ενός έτους για την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης, την καταγραφή και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Σημειώνεται ότι το κόστος της ειδικής διαχείρισης αφαιρείται από το προϊόν της ρευστοποίησης.

Η επιλογή της ειδικής διαχείρισης ως νομικό μέτρο, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, έχει επίσης μια σειρά από οφέλη:

• Η εταιρεία αποτιμάται συνολικά λαμβάνοντας υπόψη, όχι μόνο την αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων,όπως γίνεται στον πλειστηριασμό, αλλά επιπλέον τα λοιπά περιουσιακά της στοιχεία, όπως είναι οι άδειες λειτουργίας, το πελατολόγιο, οι υφιστάμενες συμφωνίες για παράδοση έργων, και άλλα, με αποτέλεσμα το μέγιστο δυνατό τίμημα.

• Στο πλαίσιο της ειδικής διαχείριση, ο ειδικός διαχειριστής στοχεύει στον εξορθολογισμό της διαχείρισης της επιχείρησης μέσω της περιστολής περιττών δαπανών και αξιοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων σε όφελος της επιχείρησης και όχι των φορέων, όπως συχνά συνέβαινε με την προηγούμενη διοίκηση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο προς ρευστοποίηση περιουσιακό σύνολο.

• Η εκποίηση της επιχείρησης λαμβάνει χώρα μέσω αξιόπιστου, διεθνούς, δημόσιου διαγωνισμού υπό την εποπτεία του ειδικού διαχειριστή, ο οποίος είναι συνήθως μια από τις επώνυμες πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες με αποτέλεσμα τη συμμετοχή σημαντικών επενδυτών διεθνούς εμβέλειας

• Η εκποίηση της εταιρείας με βάση το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, εξασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης υπό τη νέα διοίκηση του επενδυτή, απομακρύνοντας την προηγούμενη διοίκηση, η οποία ευθύνεται για τη συσσώρευση των οικονομικών προβλημάτων, την αδυναμία διαχείρισή τους και συνήθως την αναποτελεσματική συνεργασία της με τους πιστωτές.

• Η συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης συνεπάγεται και τη διατήρηση των εργασιακών σχέσεων υπό το καθεστώς της νέας διοίκησης, γεγονός που λειτουργεί θετικά στις τοπικές κοινωνίες.

Πηγή: www.capital.gr