-->

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Αξιοποιούμε λιγότερο από το 1% του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας (ΙΙ)

Επανερχόμενοι στη χώρα μας αξίζει να επισημανθεί η ελπιδοφόρα δραστηριοποίηση που έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια στη Β. Ελλάδα, όπου υπάρχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Υπάρχουν όμως και περιοχές με δυνατότητες ηλεκτροπαραγωγής, στις οποίες οι κάτοικοι έχουν ενδοιασμούς, από σφάλματα του παρελθόντος.

Όμως οι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί σήμερα, μπορούν να εξασφαλίσουν κατακράτηση του συνόλου των αποβλήτων. Εξάλλου το πρόσφατο εγχείρημα στην Ισλανδία (Iceland Deep Drilling Project γεώτρηση βάθους 4.659 μ. και τελική θερμοκρασία 427°C) σε ηφαιστειογενή περιοχή, καταδεικνύουν τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες.

Η χώρα μας διαθέτει ευνοϊκές γεωλογικές συνθήκες. Η πολιτική ηγεσία σε κάθε ευκαιρία αναφέρεται στη γεωθερμία και γενικά φαίνεται να υπάρχει πολιτική συναίνεση. Το εκσυγχρονισμένο σχέδιο νόμου για την γεωθερμία είναι έτοιμο να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση ώστε σύντομα να ολοκληρωθεί το νομοθετικό πλαίσιο. Σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα χρηματοδοτήσεων που περιλαμβάνουν τη γεωθερμία. Πρόκειται όμως για μία τεχνολογία που εμπεριέχει ρίσκο για τις μεγάλες δράσεις, γενικά δε απαιτεί τη διάθεση αρχικά υψηλότερου κεφαλαίου σε σχέση με άλλες ενεργειακές εφαρμογές. Αν και ιδανικό θα ήταν το δημόσιο να αναλάβει την έρευνα και ο ιδιωτικός τομέας τις εφαρμογές, υπάρχουν σοβαρά οικονομικά εμπόδια.

Θα πρέπει λοιπόν να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης, με πολιτικές προσαρμοσμένες στη αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας, που θα περιλαμβάνει.
 • Ενδυνάμωση υπηρεσιών και κυρίως του ΙΓΜΕ, αφού το Γεωλογικό Ινστιτούτο της χώρας οφείλει να διαδραματίσει κομβικό ρόλο.
 • Ενημέρωση ενδιαφερόμενων για το σύνολο των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και ευκαιριών που υπάρχουν, (όχι μόνο των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων). Ενδεικτικά στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για τη μετάβαση περιοχών που χρησιμοποιούν άνθρακα, παρουσιάζονται αρκετές ευκαιρίες. 
 • Εφαρμογή οικονομικών μέτρων (π.χ. ουσιαστική μείωση ΦΠΑ στους καταναλωτές αν το δίκτυό τους τροφοδοτείται με >50% ανανεώσιμη ενέργεια ή διευκόλυνση στην εισαγωγή κεφαλαίων τα οποία διατίθενται για την υλοποίηση έργων γεωθερμίας), και γενικότερη ενθάρρυνση των ενδιαφερόμενων.
 • Προκήρυξη διαγωνισμών έρευνας, με σκοπό την εκμετάλλευση, άμεσα μετά την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου.
 • Προώθηση, σε συνεργασία με το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, «Δημοπρασιών δημόσιων εκτάσεων για μακροχρόνια μίσθωση» σε περιοχές που υπάρχουν γεωθερμικά πεδία.
 • Δημιουργία site όπου θα διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο, όλες οι παραπάνω πληροφορίες, όπως και τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών.
 • Κυρίως όμως σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών.
Απαιτείται όμως και η ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όχι μόνο στην υλοποίηση δράσεων γεωθερμίας αλλά και σε ειδικούς τομείς, όπως η κάλυψη του ρίσκου έρευνας από ασφαλιστικές εταιρείες, που ισχύει στο εξωτερικό. Τα αποτελέσματα ερευνών επιστημονικών φορέων της χώρας (π.χ. στον τομέα των αντλιών θερμότητας) αξίζει να περάσουν στη παραγωγή από ελληνικές εταιρείες, όπως στο παρελθόν, ενδεχομένως με μία πρώτη κρατική ενίσχυση.

Ο ρόλος του τραπεζικού τομέα είναι κομβικός. Η ίδρυση Τράπεζας Επενδύσεων, όπως έχει αναφερθεί, αλλά και οι τράπεζες που σήμερα λειτουργούν θα πρέπει να συμβάλουν τα μέγιστα.

Αν το όποιο ρίσκο ή η απαίτηση κεφαλαίων μπορεί να λειτουργούν κατ’αρχήν ανασταλτικά, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι:
 • Η γεωθερμία είναι ανανεώσιμος ενεργειακός πόρος ο οποίος δεν υπόκεινται στις διακυμάνσεις της αγοράς και άλλους γεωπολιτικούς κινδύνους.
 • Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμία είναι μονάδες βάσης.
 • Όλες οι εγκαταστάσεις έχουν γενικά χαμηλό λειτουργικό κόστος.
 • Οι συνέργειες που προκύπτουν από την συνδυασμένη αξιοποίηση της γεωθερμίας, μαζί με την αξιοποίηση των παραπροϊόντων οδηγούν στην αύξηση της οικονομικής βιωσιμότητας των γεωθερμικών έργων.
 • Η συνεργασία ενδιαφερόμενων για αξιοποίηση θερμικών φορτίων μειώνει κατά πολύ το κόστος.
 • Η αξιοποίηση της γεωθερμίας, όπως κάθε ενέργεια αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, προκαλεί σημαντική ενεργοποίηση παράπλευρων τομέων της οικονομίας και επομένως νέων θέσεων εργασίας. Επισημαίνεται (U.S. DOE) ότι η παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας δημιουργεί σημαντικά περισσότερες θέσεις εργασίας ανά MW εγκατεστημένης ισχύος, από ό, τι οι μονάδες φυσικού αερίου (26 έναντι 6-8). Επομένως το οικονομικό όφελος είναι πολλαπλάσιο.
Προκειμένου να οδηγηθούμε σε ουσιαστικούς ρυθμούς ανάπτυξης θα πρέπει να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος. Για το λόγο αυτό, μαζί με τις δράσεις εξοικονόμησης, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις δυνατότητες που διαθέτει η χώρα μας για την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας, ορθολογικά και με γνώμονα τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της εποχής μας, αρχής γενομένης με τον επικείμενο ενεργειακό σχεδιασμό. Η γεωθερμία είναι μία από αυτές τις πηγές, που περιμένει να μας προσφέρει τις αξιόλογες δυνατότητές της σήμερα και μας επιφυλάσσει ιδιαίτερα θετικές εκπλήξεις στο εγγύς μέλλον.

[του Δρ. Λ. Γεωργαλά] [by Loukas Georgalas]

Greece: Opportunities for Low Heat Geothermal Energy Development

Έρχεται νομοσχέδιο για τη γεωθερμία