-->

Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

Συνεχίζεται η εκποίηση της εταιρείας «Μάρμαρα Λαζαρίδης»

Η Ernst & Young (ειδικός εκκαθαριστής) δημοσιοποίησε την πρόσκληση διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση τριών ακόμα ομάδων των στοιχείων ενεργητικού της Λαζαρίδης Μάρμαρα


Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζουν οι τράπεζες την εκκαθάριση της εταιρείας «Μάρμαρα Λαζαρίδης», η οποία βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

Πριν από λίγες μέρες η Ernst & Young, ο ειδικός εκκαθαριστής που διορίστηκε απ’ τις Alpha Bank και Πειραιώς, δημοσιοποίησαν την πρόσκληση διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση τριών ακόμα ομάδων των στοιχείων ενεργητικού της μαρμαροβιομηχανίας με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών την 9η Νοεμβρίου. Μέσα σε αυτά είναι και το εργατικό δυναμικό σε λατομεία και εγκαταστάσεις (136 εργαζόμενοι ), οι λατομικές άδειες, οι άδειες ερευνών, οι αιτήσεις για μίσθωση και έρευνα κλπ.

 Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε άλλος διαγωνισμός στις αρχές του μήνα για την ομάδα Ενεργητικού Γ.

Διαγωνισμός για την εκποίηση ακινήτων και εγκαταστάσεων της Μάρμαρα Λαζαρίδης

Δείτε στα έγγραφα του διαχειριστή τι πωλείται και τους όρους των διαγωνισμών:Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία Μάρμαρα Λαζαρίδης χρωστά συνολικά (βάσει στοιχείων 31.12.2015) 39,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία περίπου 13 εκατ. ευρώ οφείλονται στην Τράπεζα Πειραιώς και 14,2 εκατ. ευρώ στην Alpha Βank, με τις δύο τράπεζες να εκπροσωπούν το 69,55% του συνόλου των υποχρεώσεων της Λαζαρίδης.

 Ωστόσο, οι συσσωρευμένες οφειλές της Λαζαρίδης ανέρχονται σε 45 εκατ. ευρώ, καθώς η μαρμαροβιομηχανία είχε σταματήσει τις πληρωμές της προς τις πιστώτριες τράπεζες εδώ και πολλά χρόνια.

Σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης η βιομηχανία μαρμάρου "Λαζαρίδης"