-->

Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Ομιλος ΤΙΤΑΝ: Απολογισμός για το 2016, προοπτικές 2017


Ο Όμιλος «ΤΙΤΑΝ» αναπτύσσει καθετοποιημένη δραστηριότητα, παραγωγική και εμπορική, σε 13 χώρες.Οι κυριότερες δραστηριότητες εκτός Ελλάδος είναι στην Αίγυπτο, τις ΗΠΑ, την ΠΓΔΜ, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Αλβανία, το Κόσοβο και την Τουρκία. 

Η δραστηριότητα αυτή, ασκείται μέσω θυγατρικών εταιρειών, στις οποίες ο «ΤΙΤΑΝ» έχει πλήρη ή πλειοψηφικό (μετοχικό) έλεγχο ή κοινοπρακτική συμμετοχή και καλύπτει τους κλάδους παραγωγής τσιμέντου (φαιού και λευκού), σκυροδέματος και αδρανών υλικών, διακίνησης - διανομής τσιμέντου, επεξεργασίας και βιομηχανικής αξιοποίησης ιπτάμενης τέφρας, σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, κονιαμάτων και τσιμεντόλιθων. 

Παραγωγή αδρανών υλικών από λατομεία 2016. Πηγή: ΣΜΕ
Μέσω της θυγατρικής “Separation Technologies LLC(ST)”, ο Όμιλος έχει επεκταθεί και στον τομέα ηλεκτροστατικού διαχωρισμού ιπτάμενης τέφρας και ορυκτών (Calcite, Talc, Magnesite, Potash κ.λπ.) στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία.

Το 2016, ο Όμιλος κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση κερδών τα τελευταία χρόνια. αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μεγάλη βελτίωση της αγοράς τσιμέντου-δομικών υλικών σε ΗΠΑ και Αίγυπτο. Τα καθαρά κέρδη προ φόρου ανήλθαν στα 127, 4 εκ. ευρώ έναντι 33,8 εκ το 2015. Τα αντίστοιχα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 278, 6 εκ. ευρώ. ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών είχε αύξηση 8% έναντι του 2015 και ανήλθε σε 1,5 δις ευρώ.

Η διοίκηση του ομίλου προσβλέπει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και το 2017 το οποία αναμένονται ακόμη καλύτερα (βλ. διάγραμμα). Εκτιμάται ότι η αμερικανική αγορά θα αυξήσει τη ζήτηση σε τσιμέντο και δομικά υλικά. Ήδη, πλέον του 53% των πωλήσεων του ομίλου, προέρχονται από τη συγκεκριμένη αγορά.

Αντίθετα, η ελληνική αγορά βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά σε σχέση με την τελευταία 50ετία. Μονόδρομος είναι πλέον οι εξαγωγές που υποβοηθούνται από το ενισχυμένο δολάριο και τα χαμηλά θαλάσσια ναύλα. Το 2016, ο κύκλος εργασιών του τομέα Ελλάδας και Δ. Ευρώπης του ομίλου μειώθηκε κατά 2,8% έναντι του 2015. Στα ίδια επίπεδα με το 2016 εκτιμάται ότι θα κινηθεί και το 2017, ίσως και χαμηλότερα, δεδομένου ότι ολοκληρώνονται κάποια μεγάλα δημόσια έργα (οδικοί άξονες) και τα νέα σχεδιαζόμενα δεν επαρκούν για να αυξήσουν τη ζήτηση σε τσιμέντο και δομικά
υλικά.

Το 2016, η "ΑΕ ΤΙΤΑΝ" σύναψε συμφωνία για την απόκτηση συμμετοχής στην τσιμεντοβιομηχανία «Companhia Industrial de Cimento Apodi», που δραστηριοποιείται στην Πολιτεία Ceará στη Βορειοανατολική Βραζιλία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Cimento Apodi θα ελέγχεται από κοινού (50/50) από τον Όμιλο «Dias Branco» και την εταιρεία ΤΙΤΑΝ/Sarkis (που θα ανήκει κατά 94% στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ).

Η «Cimento Apodi» διαθέτει ένα σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Quixeré,το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 2015 και μία μονάδα άλεσης τσιμέντου στο λιμάνι του Pecém, η οποία λειτουργεί από το 2011. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα της «Cimento Apodi» ξεπερνά τους 2 εκ. τόνους τσιμέντου ετησίως. Με την επένδυση αυτή ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ  επεκτείνει την παρουσία του σε μία νέα γεωγραφική περιοχή και εισέρχεται σε μία υποσχόμενη αγορά με μακροπρόθεσμες προοπτικές, ενώνοντας τις δυνάμεις του με σημαντικούς τοπικούς εταίρους κι επενδύοντας σε μια εταιρεία με παραγωγικό δυναμικό τελευταίας τεχνολογίας.

INTERBETON ΑΕ . Η Εταιρεία ανήκει στον Όμιλο «ΤΙΤΑΝ».Αποτελείται από τρεις κλάδους έτοιμου σκυροδέματος, λατομικών προϊόντων και ορυχείων γύψου και ποζολάνης. Αποτελεί την καθετοποιημένη δραστηριότητα του Ομίλου στη παραγωγή, μεταφορά και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος και λατομικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Κατέχει σήμερα την πρώτη θέση στους κλάδους λατομικών προϊόντων και έτοιμου σκυροδέματος, με δίκτυο 29 μονάδων παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και 13 λατομεία.

Το 2016, η παραγωγή αδρανών παρέμεινε στα επίπεδα του 2015, αυξήθηκε σημαντικά η εξόρυξη γύψου (κυρίως λόγω εξαγωγών), ενώ μειώθηκε αισθητά η παραγωγή ποζολάνης. Η εταιρία το 2016, έδωσε ιδιαίτερο βάρος σε εξειδικευμένες μελέτες αποκατάστασης τοπίου σε εξοφλημένα λατομεία βτης.

Δράσεις για την H&S και το Περιβάλλον.  Ο θεσμός των κοινωνικών βραβείων  ασφαλούς εργασίας στα εργοστάσια τσιμέντου Ελλάδος αποτελεί μια ακόμη πρωτοβουλία του τιτάνα για ασφαλές περιβάλλον στην εκτέλεση εργασιών. Ξεκίνησε το 2010 με σκοπό να επιβραβεύονται εκείνες οι μονάδες που πέτυχαν, επί 6 συνεχείς μήνες, το στόχο μηδενικού ατυχήματος κατά τη διάρκεια της εργασίας. Οι εργαζόμενοι προτείνουν νομικά πρόσωπα, τοπικούς φορείς ή κοινωφελείς οργανισμούς της περιοχής τους για να διαθέσουν το ποσό και στη συνέχεια γίνεται επιλογή του αποδέκτη του Βραβείου, πολλές φορές με κλήρωση εάν υπάρχουν περισσότερες από μία προτάσεις.

Επίσης, εντός του 2016,  σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση της μελέτης αποκατάστασης των λατομείων Θίσβης, Λούτσας-Ρέμερι και Καμαρίου παράλληλα με τη λειτουργία τους. Έγινε καταγραφή και αξιολόγηση της φυτικής ποικιλότητας και της φυσικής διαδοχής με αναφορά τη χλωρίδα της περιβάλλουσας περιοχής –εντός και εκτός της περιοχής εκμετάλλευσης.

[Επιμέλεια: Πέτρος Τζεφέρης]