-->

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Αλουμίνιον της Ελλάδος «ΑτΕ»: απολογισμός 2016, προοπτικές 2017

Το Αλουμίνιον της Ελλάδος αποτελεί τη μεγαλύτερη καθετοποιημένη παραγωγό αλουμίνας και πρωτογενούς αλουμινίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Στοιχεία παραγωγής και πωλήσεων-εξαγωγών για Βωξίτη, Αλουμίνα, Αλουμίνιο (2016), Πηγή ΣΜΕ

To Αλουμίνιον της Ελλάδος «ΑτΕ»
αποτελεί το βασικό παράγοντα υλοποίησης της στρατηγικής του ομίλου Μυτιληναίου που συνοψίζεται στα εξής βασικά σημεία: οικονομική ευρωστία, υψηλή απόδοση με αριστεία, δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, συνεχή πρόοδο και καινοτομία, υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.
Ο βωξίτης, η εξόρυξη του οποίου γίνεται από τη ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ και την ΕΛΜΙΝ, αποτελεί πρώτη ύλη για την παραγωγή αλουμίνας και κατ επέκταση αλουμινίου.
H «ΑτΕ» μπαίνει σε νέα τροχιά ανάπτυξης και σημαντικών θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων μετά την επιτυχία του προγράμματος εξοικονόμησης πόρων και μείωσης κόστους «Excellence» και μετά τη συμφωνία με τη ΔΕΗ για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Συγκεκριμένα, η «ΑτΕ» και η «ΔΕΗ» συμφώνησαν σε τιμή 31,6 ευρώ/MWh (τελικό κόστος για ΑτΕ 36 ευρώ/MWh), η οποία κρίνεται ικανοποιητική, θέτοντας τέρμα στην πολυετή εκκρεμότητα μεταξύ των δύο εταιρειών, καταλήγοντας σε μια κοινώς αποδεκτή και συμφέρουσα τιμή, για την ομαλή συνέχεια των δραστηριοτήτων τους.

Αποκατάσταση των χώρων επιφανειακής εξόρυξης
Αυτοί οι δυο παράγοντες φέρνουν το εργοστάσιο αλουμινίου στην κορυφή των πλέον ανταγωνιστικών εργοστασίων του είδους στην Ευρώπη και ίσως στην πρώτη πεντάδα παγκόσμια.

Η  εταιρεία θα προχωρήσει στην υλοποίηση ενός τρίτου προγράμματος εξοικονόμησης με την επωνυμία «The Βest», με στόχο την περαιτέρω σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής.

Σκοπός του προγράμματος αυτού, είναι να καταστεί η εταιρεία πλήρως ανθεκτική στις διεθνείς συγκυρίες της αγοράς και τις διακυμάνσεις των τιμών όπως και υπολογίσιμη,εξαγωγική δύναμη διεθνώς.

Σημειωτέον ότι η «ΑτΕ » παράγει το 17% της συνολικής παραγωγής αλουμινίου στην Ευρώπη.
Η αλουμίνα είναι το βιομηχανικό προϊόν που παράγεται από το βωξίτη και χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλουμινίου,  και άλλων μη μεταλλουργικών προϊόντων (λειαντικά και μονωτικά υλικά, πυρίμαχα κ.α).
Σημαντική εξέλιξη και καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου, αποτελεί η επιτυχημένη λειτουργία στατικού φούρνου για την παραγωγή τεχνικής αλουμίνας.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2016 ήταν αρκετά ικανοποιητικά, κύρια λόγω αύξησης τιμής του μετάλλου έναντι του 2015 και μείωσης της υπερπροσφοράς κινεζικών προϊόντων (ο παράγοντας αυτός είχε επηρεάσει αρνητικά τη διεθνή αγορά του 2015).
Η ΑτΕ παράγει πρωτόχυτο αλουμίνιο μέσω ηλεκτρόλυσης της άνυδρης αλουμίνας. Τα τελικά προϊόντα Αl είναι  κολόνες, πλάκες και χελώνες. 
Το 2017 αναμένεται ακόμα θετικότερο λόγω περαιτέρω αύξησης των τιμών του μετάλλου και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που θα αποκτηθούν από την εφαρμογή του προγράμματος εξοικονόμησης «Τhe Best».

Επίσης στην ίδια κατεύθυνση είναι η συνεργασία ΑτΕ και General Electric (GE) για την εφαρμογή του πρώτου στον κόσμο Digital Smelter, δηλαδή της πρώτης, διεθνώς, ψηφιακής λύσης στην διεργασία της ηλεκτρόλυσης του αλουμινίου.

Η καινοτόμος αυτή ψηφιακή λύση, η οποία βασίζεται στο σύστημα Predix της GE, θα επιτρέψει την περαιτέρω βελτιστοποίηση της διαδικασίας της ηλεκτρόλυσης της ΑτΕ, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αλλά και γενικότερα στη μείωση του κόστους παραγωγής.

[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]