-->

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Μπεντονίτης και Περλίτης: ο απολογισμός του 2016

Μήλος, αγγεριά, ορυχείο μπεντονίτη,νυχτερινή καλλιτεχνική εκδήλωση. 


Η «ΙΜΕRYS» είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός μπεντονίτη στην Ευρώπη και δεύτερος παγκοσμίως καθώς και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μπεντονίτη στον κόσμο.

Κλάδος μπεντονίτη. Κατά το έτος 2016, η εξόρυξη μπεντονίτη από τα ορυχεία της Μήλου έφτασε περίπου τους 900.000 τόνους, ενώ ο αντίστοιχος κατεργασμένος τους 683.000 τόνους.Ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής εξάγεται κυρίως στην Ευρωπαϊκή αγορά και στη Βόρεια αμερική (καναδάς).

Η «IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙKΑ ΟΡYΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» είναι η μεγαλύτερη παραγωγός μπεντονίτη στην Ελλάδα, με σημαντικές εξορυκτικές δραστηριότητες και σε άλλες χώρες (ΗΠΑ, Γερμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Μαρόκο και γεωργία). Αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγό μπεντονίτη στην Ευρώπη καθώς και τη μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία μπεντονίτη στον κόσμο.

Έχοντας ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές, ο μπεντονίτης βρίσκει χρήσεις σε ένα ευρύ  φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών και διεργασιών, στην αγορά των χυτηρίων και της μεταλλουργίας σιδήρου, σε ειδικές εφαρμογές (άμμος υγιεινής, χαρτοβιομηχανίες), όπως επίσης και στον κατασκευαστικό κλάδο, προσφέροντας προϊόντα και βιομηχανικές λύσεις σε μεγάλα έργα υποδομών καθώς και γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το 2016, η ζήτηση μπεντονίτη στην αγορά των χυτηρίων, η οποία είναι συνδεδεμένη με την αυτοκινητοβιομηχανία, εμφάνισε ελαφρώς πτωτική πορεία με την ίδια τάση να εμφανίζεται και στις άλλες αγορές όπως σιδηρομεταλλουργία, έργα πολιτικού μηχανικού καθώς και σε αγορές γεωτρήσεων  πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Έντονη και συνεχής προσπάθεια γίνεται για περαιτέρω ενδυνάμωση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και εφαρμογών μπεντονίτη, πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες των αγορών, καθώς και για ανάπτυξη νέων καινοτόμων βιομηχανικών λύσεων.

Στον κλάδο του περλίτη, η «IMERYS» πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη παραγωγή παγκόσμια, συμμετέχοντας κατά 25% στο συνολικό διεθνές παραχθέν προϊόν.

Η «ΙΜΕRYS» είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής αδιόγκωτου διαβαθμισμένου περλίτη στον κόσμο.
Ο περλίτης βρίσκει ευρεία χρήση σε οικοδομικές εφαρμογές, όπως στα μορφοποιημένα δομικά υλικά (θερμο-ηχομονωτικά πλακίδια οροφής και μονωτικά πληρωτικά υλικά) και παρέχει βιομηχανικές λύσεις σε οικοδομικά υλικά, όπως επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας καθώς και μέσα διήθησης. έπίσης χρησιμοποιείται στις κρυογενετικές μονώσεις, στη γεωργία, στα χυτήρια και ως βελτιωτικό πρόσμικτο στην παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων.

Κατά το 2016, η εταιρεία παρήγαγε 400.000 τον. περίπου αδιόγκωτου διαβαθμισμένου περλίτη από τα ορυχεία της Μήλου. οι εξαγωγές του περλίτη της έταιρείας έγιναν προς την Βόρεια αμερική και την ΕΕ. 

Η στασιμότητα ή η ύφεση, αναλόγως περιοχών, στις κατασκευές, επηρέασε σημαντικά τη ζήτηση του προϊόντος το 2016.Το 2017, προβλέπεται ίδιο περίπου με το 2016.

Η Miloterranean Geo Experience. Oι διαδρομές Miloterranean που καθιερώθηκαν από το 2012, πέραν του τουριστικού και περιηγητικού τους ενδιαφέροντος, για πρώτη φορά έγιναν εργαλεία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των σχολείων,όλων των βαθμίδων, της Μήλου.Στο πλαίσιο συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων των σχολείων, παιδιά διαφόρων ηλικιών, πραγματοποιούν τις διαδρομές αυτές, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές του κυκλαδίτικου νησιού, στον πολιτισμό, την ιστορική του εξέλιξη, τις πλουτοπαραγωγικές του πηγές και το φυσικό
του περιβάλλον.

Το φυτώριο της IMERYS στη Μήλο.Το φυτώριο που ιδρύθηκε το 1995 είχε πάντα, πέραν του ρόλου του στην αποτελεσματική αποκατάσταση του τοπίου με ενδημικά φυτά, εκπαιδευτική δραστηριότητα για τα σχολεία της τοπικής κοινωνίας. Από το ξεκίνημά του άρχισε να λειτουργεί ως εκπαιδευτικός προορισμός, καθιερώνοντας σειρά προγραμμάτων που απευθύνονται σε μαθητές και  σπουδαστές και αφορούν στη βιοποικιλότητα του νησιού, την αποκατάσταση, τεχνικές δενδροφύτευσης και άλλα σχετικά με τα φυτά και τις ιδιαιτερότητές τους στο περιβάλλον της Μήλου.

Τον τελευταίο χρόνο σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν περισσότερες από 120 επισκέψεις σχολείων και πραγματοποιήθηκαν περί τα 80 στοχευμένα μαθήματα. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με το Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου, υλοποιήθηκαν συνολικά 6 δράσεις για παιδιά νηπιαγωγείου και μαθητές δημοτικού και γυμνασίου όπως η «Μεταφύτευση τοπικού φυτού» στην οποία συμμετείχαν 76 παιδιά από 5 νηπιαγωγεία.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου (ΜΜΜ) με θέμα « Ο Οψιδιανός της Μήλου, στα ίχνη της Προϊστορίας» Είναι ένα από τα βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί το ΜΜΜ. Στη δράση αυτή δίνεται βάρος στην ενημέρωση των μαθητών για την προέλευση, την επεξεργασία, τις χρήσεις του οψιδιανού της Μήλου,τη σημασία του ορυκτού τα προϊστορικά χρόνια και το ρόλο του στον τοπικό και παγκόσμιο πολιτισμό.

[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]