-->

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

ΙΓΜΕ: Διαδραστικοί Χάρτες Γεωτόπων, Γεωδιαδρομών, Γεωπάρκων στην Ελλάδα


Το ΙΓΜΕ έχει διαχρονικά μια σημαντική συνεισφορά στην προστασία της εθνικής μας Γεωκληρονομιάς (Γεώτοποι-Γεωδιαδρομές-Γεωπάρκα ) έχοντας εκπονήσει ολοκληρωμένα διαχειριστικά σχέδια για την συστηματική καταγραφή και ανάδειξή τους.

Σημείο ιδιαίτερης μνείας είναι η πρωτοβουλία του ΙΓΜΕ, το 2005, να εντάξει στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, έργο αφενός για τη συστηματική καταγραφή γεωτόπων με κριτήρια τη γεωεπιστημονική, εκπαιδευτική ή τουριστική αξία, αφετέρου για την επιλογή περιοχών, ως δυνητικών γεωπάρκων.

Εκτοτε το ζήτημα εντάχθηκε σε διάφορα υποέργα του  ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα την συμπλήρωση του έργου συστηματικής καταγραφής αλλά και της ανάπτυξης διαδραστικού συστήματος συστήματος GIS, όπου περιγράφονται  οι μέχρι σήμερα καταγεγραμμένοι γεώτοποι, οι γεωδιαδρομές και τα θεσμοθετημένα γεωπάρκα του ελλαδικού χώρου.. Στο ενδιαφέρον GIS παρουσιάζονται τόσο τα γεωχωρικά δεδομένα όσο και μεταδεδομένα και πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά γεωπάρκα αλλά και τις ελληνικές γεωδιαδρομές που έχει ερευνήσει το ΙΓΜΕ.


Η σειρά «Γεωδιαδρομές στην Ελλάδα» είναι πιλοτική έκδοση του ΙΓΜΕ που ξεκίνησε με τη χρηματοδότηση του Γ΄ ΚΠΣ για το έργο: «Ανάδειξη γεωτόπων-γεωπάρκων, συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη» και το υποέργο: «Δημιουργία υλικού προβολής, διάδοσης, ευαισθητοποίησης για τους γεώτοπους και τα γεωπάρκα» και συνεχίστηκε  με το έργο του ΕΣΠΑ «Γεωλογική πολυθεματική χαρτογράφηση σε στρατηγικές και επιχειρησιακές κλίμακες για επιλογές αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στόχων (ΓΕΩΧΑΡΤ)» και συγκεκριμένα με το Υποέργο «Γεώτοποι,Γεωδιαδρομές, υποδομή για Γεωπάρκα και ενταξή τους στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων UNESCO (ΓΕΩΠΑ)»

Tο σύστημα GIS είναι διαθέσιμο στα παρακάτω links (1, 2 και 3):

1. ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο διαδραστικός χάρτης του άτλαντα γεωτόπων παρουσιάζει τη διανομή των φύλλων χάρτη του Άτλαντα, κλίμακας 1:200.000, ανά Ελληνική Περιφέρεια. Κάνοντας κλίκ πάνω σε κάθε πολύγωνο ανοίγει το παράθυρο πληροφοριών για το αντίστοιχο φύλλο χάρτη όπου περιλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του φύλλου. Με κλίκ πάνω στο εικονίδιο προεπισκόπησης μπορείτε να κατεβάσετε τον χάρτη σε ανάλυση εκτύπωσης.

2. ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ3. ΤΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γεωδιατήρηση και Πανόραμα Γεωτόπων

Γεωδιαδρομές στη Χαλκιδική

[του Π. Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]