-->

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Στα 37 ευρώ η μεγαβατώρα για τη ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ: well done...


Εκπτώσεις που φτάνουν το 27% και μπορούν να αυξηθούν, αν η βιομηχανία πληρώνει στην ώρα της τη ΔΕΗ, προβλέπει η συμφωνία των δύο πλευρών. Προβλέπεται και σύνδεση του κόστους με την τιμή του νικελίου στις διεθνείς αγορές. Πιο συγκεκριμένα, εκπτώσεις όγκου, ειδικών καταναλωτικών χαρακτηριστικών και προπληρωμής της μηνιαίας και ετήσιας κατανάλωσης που φθάνουν στο 42%, εκχώρηση απαιτήσεων από τον μεγαλύτερο πελάτη και σύνδεση με τη διεθνή τιμή του νικελίου προβλέπει η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τη Λάρκο που εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική  συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ.

Η τελική τιμή ρεύματος που προκύπτει για τη Λάρκο διαμορφώνεται γύρω στα 37 ευρώ η μεγαβατώρα. Η σύμβαση που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στις 9 Ιανουαρίου ισχύει αναδρομικά από την 1/1/2016 και μέχρι τις 31/12/2020 (5ετή διάρκεια), ενώ προβλέπει και δέσμευση των δύο μερών για ρύθμιση εντός του 2017 οφειλών της περιόδου 1/7/2010 έως 31/12/2016, καθώς και οφειλών της περιόδου 1/1/2014 έως και 31/12/2015.


Οι τρεις κατηγορίες εκπτώσεων που προβλέπει η νέα σύμβαση της ΔΕΗ με τη Λάρκο έχουν ως εξής:

1. Εκπτωση όγκου 21% επί της χρέωσης του ανταγωνιστικού σκέλους ενέργειας του τιμολογίου υψηλής τάσης.

2. Εκπτωση ειδικών καταναλωτικών χαρακτηριστικών 6%.

3. Επιπλέον έκπτωση εμπρόθεσμης οφειλής 11%, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης θα καταβάλει εμπρόθεσμα ποσό ύψους 3 εκατ. ευρώ έναντι κάθε μηνιαίου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις καταναλώσεις περιόδου από 1/1/2017 έως και 31/8/2017. Μετά το τέλος της εν λόγω περιόδου η εναπομείνασα οφειλή έως την πλήρη εξόφληση κάθε λογαριασμού που έχει εκδοθεί θα ρυθμιστεί σε 16 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2018.

4. Η παραπάνω έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης 11% δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 15%, εφόσον οι συνθήκες επιτρέψουν στη Λάρκο να προχωρήσει σε προπληρωμή έναντι ετήσιας κατανάλωσης.

Η σύμβαση προβλέπει επίσης ότι ποσό τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ κάθε μηνιαίου λογαριασμού θα εξοφλείται απευθείας από τον ή τους μεγαλύτερους πελάτες της Λάρκο, δυνάμει εκχώρησης ισόποσων απαιτήσεών της προς αυτούς. Η τιμή που προκύπτει μετά τις παραπάνω εκπτώσεις προσαυξάνεται με βάση τον ετήσιο μέσο όρο της επίσημης τιμής του νικελίου. 

Η εν λόγω χρέωση παραμένει σταθερή για τιμή νικελίου χαμηλότερη ή ίση με 14.000 ευρώ ο τόνος και προσαυξάνεται για τιμή άνω των 14.000 ευρώ ο τόνος έως 27.000 ευρώ ο τόνος κατά 2 ευρώ η μεγαβατώρα ανά 1.000 ευρώ αύξηση της τιμής του νικελίου κλιμακωτά από 2 έως και 26 ευρώ η μεγαβατώρα. Η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση της ΔΕΗ αναμένεται να εγκρίνει και την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, καθώς και τη μεταβίβαση του 51% του Διαχειριστή σε holding που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.

Πρώτο βήμα για λύση στον γόρδιο δεσμό της Λάρκο

Anthimos Xenidis CEO LARCO LARCO SA Extracting value from the waste

[επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]