-->

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

EIT Raw Materials: 1st Greek RM Community Dialogue, Αθήνα, 23-24.11.2016 (Παρουσιάσεις)

GMMSA Larco, Larymna Metallurgical Complex
Το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και το EIT RawMaterials (KIC) διοργάνωσαν το “EIT RawMaterials: 1st Greek Raw Materials Community Dialogue” στις 23-24 Νοεμβρίου στο Electra Metropolis Hotel.

EIT Raw Materials: 1st Greek Raw Materials Community Dialogue, Νοέμβριος 2016


Σε μια προσπάθεια ανάδειξης των αναγκών και των προβλημάτων του κλάδου των Ορυκτών Πρώτων Υλών, υπήρξε αθρόα συμμετοχής όλων των εταίρων του κλάδου (πολιτεία, πανεπιστημιακή κοινότητα, επιχειρήσεις) στον πρώτο ανοιχτό διάλογο για την ισχυροποίηση της θέσης του κλάδου στο εθνικό και Ευρωπαϊκό οικονομικό τοπίο.

Ζητήματα τεχνολογικής υστέρησης αλλά και καινοτομίας, Ευρωπαϊκής, εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής πολιτικής, μηχανισμών και εργαλείων χρηματοδότησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και προτάσεις για ανάπτυξη νέων εργαλείων και μηχανισμών για την ενίσχυση του κλάδου απετέλεσαν αντικείμενο παρουσιάσεων και διαλόγου.

Επίσης, ανακοινώθηκε με συγκεκριμένη παρουσίαση Support Centre for the Greek Raw Materials Community (GRAMASC), με έδρα το ΕΜΠ, το οποίο θα μπορεί με την δυναμική του παρουσία να αποτελέσει τον "προθάλαμο" επικοινωνίας των αιτημάτων, προτάσεων κλπ. της ελληνικής κοινότητας προς το EIT.

Παρακάτω δίνονται οι παρουσιάσεις της διημερίδας:

H συνέχεια των παρουσιάσεων εδώ 

[Επιμέλεια: Πέτρος Τζεφέρης]