-->

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Παγκόσμια Δύναμη Η Ελληνική Εξορυκτική Βιομηχανία

[Συνέντευξη του προέδρου του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) κ. Αθανάσιου Κεφάλα,στον Σπύρο Κτενά, http://www.newtimes.gr/]

 • Ερ. Όπως είχατε επισημάνει σε πρόσφατη ομιλία σας, ο κλάδος, παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση της χώρας, παραμένει αλώβητος διατηρώντας όλη τη δυναμική του. Μπορείτε να μας πείτε πού οφείλεται αυτό το επίτευγμα;
Όταν άρχισε η κρίση, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες του κλάδου μας ήταν να πείσουμε τους πελάτες μας ότι δεν κινδυνεύει ο ομαλός εφοδιασμός των, δεδομένου ότι αρκετοί από αυτούς μάς έχουν ως τον μοναδικό προμηθευτή. Έτσι ξεκινήσαμε την προσπάθεια για να τους πείσουμε ότι έχουμε εναλλακτικές, γνωρίζουμε τι κάνουμε και έχουμε τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε με επιτυχία όλη αυτή την περιπέτεια. Και πραγματικά μέχρι στιγμής έχουμε βγει αλώβητοι, διότι τα μέλη του Συνδέσμου αναγνώρισαν και διαχειρίστηκαν συστηματικά τους κινδύνους που έθεσε η κρίση. Παράλληλα, χάρη στην πιστοληπτική τους αξιοπιστία είχαν πρόσβαση σε ρευστότητα και επιδεικνύοντας ικανότητα προσαρμογής κατάφεραν να ανταποκριθούν στις πολύπλευρες προκλήσεις των καιρών. Ο κλάδος μας διατήρησε τη δυναμική του χάρη στην προσήλωσή του στη συνεχή αξιοποίηση ευκαιριών επιχειρηματικής ανάπτυξης, στην από μακρού καιρού αναπτυχθείσα εξωστρέφεια και στη συστηματική εφαρμογή των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι η εξορυκτική βιομηχανία παρέμεινε ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, αποτελώντας σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εθνική οικονομία.
 • Ερ. Χάσατε κάποιους πελάτες;
Με βάση όσα γνωρίζω από τον Σύνδεσμο, αλλά και από την εταιρεία της οποίας έχω την ευθύνη για την Ελλάδα, δεν χάσαμε πελάτες εξαιτίας της κρίσης. Και τούτο επετεύχθη, όπως σας είπα, διότι κινηθήκαμε με ταχύτητα και με σοβαρότητα επιχειρημάτων και ενεργειών.

 • Ερ. Το γεγονός ότι διεθνώς υπήρξε μείωση της ζήτησης και άρα πτώση των τιμών για πολλά εμπορεύματα, σε συνδυασμό με τη χαμηλή απορρόφηση πρώτων υλών στην εγχώρια αγορά, πώς και δεν επηρέασε αρνητικά τον κλάδο;
Η μεγάλη γκάμα προϊόντων και η διασπορά των εξαγωγών σε πολλές χώρες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο κλάδος λόγω του εξαγωγικού προσανατολισμού του επηρεάζεται σε περιορισμένο βαθμό από την εσωτερική αγορά, τον οδήγησαν να έχει σε πολλές περιπτώσεις θετικά αποτελέσματα. Εξαίρεση αποτέλεσε ο τομέας των αδρανών/δομικών υλικών, που εκ των πραγμάτων απευθύνεται στην εσωτερική αγορά. Παρ’ όλα αυτά, οι συνεχώς αυξανόμενες εξαγωγές της τσιμεντοβιομηχανίας ισορρόπησαν κατά ένα βαθμό τους μεγάλους ρυθμούς κάμψης του τομέα αυτού. Παράλληλα η καινοτομία και η ανάπτυξη νέων προϊόντων – μέσω επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη – επέτρεψαν να μετατοπιστούμε σε αναπτυσσόμενες αγορές και εφαρμογές.

 • Ερ. Είπατε νωρίτερα ότι η εξορυκτική βιομηχανία παρέμεινε ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, αποτελώντας σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εθνική οικονομία. Πώς αυτό αποτυπώνεται με αριθμούς;
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να επισημάνω ότι, χάρη στο ευνοϊκό γεωλογικό περιβάλλον και στην ανεπτυγμένη επιχειρηματικότητα πολλών δεκαετιών η χώρα μας είναι δεύτερη στην E.Ε. και Πέμπτη στον κόσμο στην παραγωγή λιγνίτη.
 1. 1η παγκόσμια στην παραγωγή διαβαθμισμένου περλίτη
 2. 1η στην Ευρώπη στην παραγωγή μπεντονίτη
 3. Μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς λατεριτών σιδηρονικελίου στην Ευρώπη
 4. 1η σε παραγωγή βωξίτη στην Ευρώπη, που αποτελεί το ουσιαστικό στήριγμα της εγχώριας παραγωγής αλουμινίου
 5. 1η σε εξαγωγές λευκολίθου και μαγνησίας στην Ε.Ε.
 6. Σημαντικός παραγωγός αδρανών, γύψου και ποζολάνης που στηρίζουν την ελληνική τσιμεντοβιομηχανία και τις κατασκευές
 7. Παραγωγός ελαφρόπετρας, η οποία, προ κρίσης, είχε από τις πρώτες θέσεις στην παγκόσμια κλίμακα.
Τώρα όσον αφορά το πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά του εξορυκτικού κλάδου στην εθνική οικονομία, αρκεί να τονίσουμε τα εξής δύο στοιχεία:
 1. Η συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας φθάνει το 3,4%
 2. To συνολικό μερίδιο συνεισφοράς του κλάδου στην εγχώρια απασχόληση ανέρχεται στο 3,4%, ήτοι 118.00 θέσεις εργασίας, αν ληφθεί υπόψη και η ηλεκτροπαραγωγή με λιγνίτη.
 • Ερ. Ποιος είναι ο συνολικός τζίρος του κλάδου και ποιο το ύψος των εξαγωγών;
Ο συνολικός τζίρος του κλάδου ανέρχεται στο επίπεδο των 6 δισ. ευρώ και πλέον και οι ετήσιες εξαγωγές μας, οι οποίες, σημειωτέον, αφορούν 30 ορυκτά, ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Να σας υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι το σύνολο των εξαγωγών της χώρας, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, είναι περίπου 18 δισ., αν και τα τελευταία στοιχεία μιλούν για πτωτική τάση. Από το σύνολο αυτό λοιπόν, εξαγωγές πάνω από ένα δισ. πραγματοποιούνται μόνο από τις μεταλλευτικές βιομηχανίες.
 • Όλοι λένε όμως ότι η ιδιαίτερα δυσχερής οικονομική κατάσταση της χώρας δεν επιτρέπει την υλοποίηση επενδύσεων. Στη δική σας περίπτωση, υπάρχουν κεφάλαια που θα μπορούσαν να επενδυθούν στον κλάδο ή αυτό είναι θεωρητικό σχήμα;
Δεν είναι θεωρητικό σχήμα. Θα σας δώσω μια απάντηση μέσα από τα πράγματα. Η Imerys εν μέσω κρίσης επένδυσε 525 εκατ. ευρώ, για να αποκτήσει την S&B. Άρα αυτό τι δείχνει; Δείχνει ότι οι ελληνικές ορυκτές πρώτες ύλες αποτελούν, ακόμη και σε αυτήν τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, πόλο έλξης. Και αυτό διότι τα προϊόντα των ελληνικών ορυκτών πρώτων υλών δεν απευθύνονται μόνο στην ελληνική αγορά αλλά και στη διεθνή.
Υπάρχει επομένως ενδιαφέρον. Ο επενδυτής όμως αποθαρρύνεται κυρίως από τις μακροχρόνιες διαδικασίες αδειοδότησης, από την ανασφάλεια δικαίου, από το γεγονός ότι η πολιτεία δεν ενεργεί γρήγορα και αποτελεσματικά και βέβαια από την απουσία και ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου. Η σταθερότητα δηλαδή αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων, κάτι το οποίο στην Ελλάδα λείπει έντονα. Ξέρετε, δεν μας ενοχλεί να μας πουν οι αρμόδιοι φορείς με τρόπο πειστικό και μέσα από διάλογο ότι «εδώ δεν μπορεί να γίνει ένα τέτοιο έργο». Δεν μπορεί όμως να μας λένε «ίσως κάτι γίνει, άσε να το δούμε» και μετά από κάποια χρόνια να λένε «ναι, γίνεται» και μετά από άλλα τόσα χρόνια να λένε «όχι, δεν γίνεται». Τέτοιες πρακτικές, όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο δεν προσελκύουν αλλά διώχνουν τους επενδυτές.
 • Ερ. Είπατε ότι ο επενδυτής αποθαρρύνεται από την ανασφάλεια δικαίου. Τι ακριβώς εννοείτε;
Το αξιόπιστο του δικαίου, η ασφάλεια δικαίου είναι το Α και το Ω. Ο επιχειρηματίας θέλει να γνωρίζει ότι, αν τύχει να εμπλακεί σε μια διαμάχη είτε με το κράτος είτε με τον γείτονα ή τον ανταγωνιστή, θα κριθεί δίκαια και γρήγορα και αν χάσει έχασε ή αν κερδίσει κέρδισε. Όχι όμως, ενώ έχει κριθεί, να αλλάζει ο νόμος διότι η δικαστική απόφαση δεν αρέσει σε κάποιους. Απαράβατη αρχή για όλα τα πολιτισμένα κράτη είναι η όποια αλλαγή να αφορά τα επιγενόμενα και όχι τα προγενόμενα. Εμείς δεν ζητάμε οικονομικές ενισχύσεις. Εμείς ζητάμε προβλεπτό, σταθερό και δίκαιο περίγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ο επενδυτής επίσης αποθαρρύνεται και από το γεγονός ότι υπάρχουν ομάδες στην κοινωνία οι οποίες ανθίστανται ακόμη και όταν ένα έργο έχει αδειοδοτηθεί.