-->

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

4ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες (1.12.2016)

Για πρώτη φορά φέτος, το 4ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες πλαισιώθηκε και από μια σειρά από δεκαοκτώ (!) παράλληλες εκδηλώσεις, σχετικές με την αξιοποίηση των πρώτων υλών (εξόρυξη, επεξεργασία, ανακύκλωση, υποκατάσταση, κλπ.).

Το σύνολο αυτό των εκδηλώσεων, που συνιστούσε την Εβδομάδα Πρώτων Υλών (RAW MATERIALS WEEK), έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, από τις 28.11.2016 έως τις 2.12.2016. Το συνολικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι εδώ:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8915

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έγιναν αρκετές εισηγήσεις/παρουσιάσεις  σχετικά με την ολοένα και αυξανόμενη σημασία των πρώτων υλών στην παγκόσμια οικονομία. Η συνεχής ζήτηση και συνεπώς η επακόλουθη αύξηση της παραγωγής των πρώτων υλών, είναι αναμενόμενη τα επόμενα χρόνια. (βλ. και σχετική έκθεση «Mining and Metals in a Sustainable World 2050»)

Επιπλέον, η Ευρώπη προσφέρει πολλές ευκαιρίες επενδύσεων στον κλάδο της εκμετάλλευσης μεταλλείων. Από ειδικά «επενδυτικά funds» (Commodity Discovering Fund - http://www.cdfund.com/en/), έως επενδύσεις σε συγκεκριμένα μεταλλευτικά σχέδια.

 Όμως η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται λόγω ανάπτυξης όλων των κλάδων (Βιομηχανία – μέταλλα, Γεωργία – φωσφορικά λιπάσματα, Ενέργεια – ουράνιο, Νομισματικές επενδύσεις – χρυσός, κλπ.).  Παρεμπιπτόντως, στην Ευρώπη, σε χώρες όπως Σουηδία, Φινλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία αλλά και Ελλάδα, υπάρχουν πολλά αξιοσημείωτα μεταλλεία: στη Σουηδία και Φινλανδία μόνο, λειτουργούν 10 μεταλλεία χρυσού πχ. στο Aitik της Boliden, στο Κίτιλα της Λαπωνίας αλλά και το υπόγειο μεταλλείο σιδήρου της Κiruna (ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου), επίσης μεταλλεία χαλκού, νικελίου, ψευδαργύρου (πχ. στην Ιρλανδία Lisheen Mine), βολφραμίου, βωξίτη (πχ. Ελλάδα), ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Ως γνωστόν οι τιμές των μετάλλων αυξομειώνονται με την πάροδο του χρόνου ως αποτέλεσμα διαφοροποιήσεων στην προσφορά και στη ζήτηση.

Μεταξύ των άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ενδιαφέρον παρουσίασαν και τα εξής:
  1. Κυκλική οικονομία – Πανεπιστήμια-Επιχειρήσεις-Ερευνητικά Κέντρα - Η χρησιμοποίηση των πρώτων υλών και η μείωση εκπομπών CO2. - Δυνατότητα ανακύκλωσης κρίσιμων πρώτων υλών. - Η έμφαση της εταιρείας BOLIDEN στην κυκλική οικονομία. - Η ανάπτυξη του δασικού κλάδου. 
  2. Πρόγραμμα Copernicus. Το πρόγραμμα «Copernicus», παλαιότερα γνωστό ως το GMES (Global Monitoring for Environment and Security), είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την παρατήρηση της γης. Αυτή αποτελείται από ένα σύνθετο σύνολο συστημάτων που συλλέγουν δεδομένα από πολλαπλές πηγές όπως δορυφόροι παρατήρησης της γης (έχουν ήδη εκτοξευθεί τρεις τα τελευταία χρόνια και προβλέπεται η εκτόξευση ακόμα τριών) και in situ αισθητήρες όπως επίγειοι σταθμοί, εναέριοι και αισθητήρες θαλάσσης. Τα δεδομένα που συλλέγονται υφίστανται επεξεργασία και τελικά παρέχονται στους χρήστες αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες μέσω μιας σειράς υπηρεσιών που σχετίζονται κυρίως με θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας. Το πρόγραμμα αυτό, στην πλήρη ανάπτυξή του, πρόκειται να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση των αστικών περιοχών, ο περιφερειακός και τοπικός σχεδιασμός χρήσεων γης, η γεωργία, η δασοκομία, η αλιεία, η υγεία, οι μεταφορές, η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία των πολιτών και ο τουρισμός. Οι υπηρεσίες του προγράμματος απευθύνονται σε όλους – πολίτες, δημόσιες αρχές, επιστημονικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, και είναι δωρεάν. Σχετικά με τις πρώτες ύλες προβλέπεται πλήθος εφαρμογών, όπως οι χρήσεις γης, η παράνομη εκμετάλλευση, κλπ. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.copernicus.eu/  και https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/home
Οι παρουσιάσεις του συνεδρίου αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

[επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]