-->

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε Αν. Μακεδονίας: προτάσεις για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Ανατολικής Μακεδονίας

Λατομείο μαρμάρου Golden Spider
Η Επιτροπή Γεωλόγων του Παραρτήματος ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε Αν. Μακεδονίας ολοκλήρωσε το πόρισμά της για την καταγραφή της κατάστασης και τις προτάσεις αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της Αν. Μακεδονίας.

Λατομείο μαρμάρου Pirgon
Λατομείο μαρμάρου Kyknos
Πρόκειται για εργασία ομάδας γεωλόγων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας που παρουσιάστηκε σε ημερίδα στην Καβάλα, την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016.

Μετά την παρουσίαση του έργου της επιτροπής ακολούθησε ανοικτή συζήτηση για τις προοπτικές αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της Π.Ε. Καβάλας και της Ανατολικής Μακεδονίας γενικότερα.

Παρακάτω παρουσιάζονται τόσο το πλήρες πόρισμα όσο και η παρουσίασή του στην συγκεκριμένη ημερίδα:[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]