-->

Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Το εφαρμοστέο πλαίσιο για την Ιχνηλασιμότητα των Εκρηκτικών Υλών

H "ιχνηλασιμότητα" των ΕΥ εφαρμόζεται ήδη από την 
 
Extraco SA σε κάθε φάση που απαιτείται από την νομοθεσία
Ηδη από 05.04.2012 έχει τεθεί σε εφαρμογή η κοινοτική οδηγία 2008/43/ΕΚ η οποία αφορά στην καθιέρωση συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης ("ιχνηλασιμότητα").

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της οδηγίας καθορίζονται πό το Π.Δ. 76/2010 (ΦΕΚ 140 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 56/2012 (ΦΕΚ 108 Α’) και την εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ (Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας) με αρθ. 4341/824 του 2013.


Με την ανωτέρω εγκύκλιο ορίζεται ότι από  05.04.2013  υφίσταται υποχρέωση για την τοποθέτηση κωδικών ιχνηλασιμότητας από τους υπόχρεους φορείς δηλ. τις εταιρείες που παρασκευάζουν ή εισάγουν εκρηκτικές ύλες ή συναρμολογούν πυροκροτητές (άρθρο 6 της εγκυκλίου). Εξαιρούνται όσα υλικά προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ).Από τις 05.04.2015 είναι υποχρεωτική η εφαρμογή και από διανομείς-εμπόρους (άρθρο 6 της εγκυκλίου) ενώ από τις ίδια ως άνω ημερομηνία είναι υποχρεωτική η ανάπτυξη-εφαρμογή και τήρηση ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης κωδικών (για 10 χρόνια) από όλους τους εμπλεκομένους στην αλυσίδα εφοδιασμού ΕΥ (άρθρο 11 της εγκυκλίου).

Μονάδα παραγωγής εκρηκτικών γαλακτωμάτων (emulsion
 explosives) από την Extraco SA
Extraco SA,  leader στον κλάδο των εμπορικών
 εκρηκτικών στην Ελλάδα και  Βαλκάνια
Εννοείται ότι στους τελευταίους εμπίπτουν όλες οι επιχειρήσεις ή φορείς που αποτελούν τους τελικούς χρήστες των ΕΥ, δηλ. και τα λατομεία-μεταλλεία που χρησιμοποιούν ΕΥ, ακόμη και τα φυσικά πρόσωπα (πχ, γομωτές). Δυστυχώς, στην εγκύκλιο δεν δίνεται καμία άλλη διευκρίνηση για το πως θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση των πληροφορίας, δημιουργώντας νομικό κενό.

Για να ξεπεραστεί το πρακτικό ζήτημα της εφαρμογής της εγκυκλίου ειδικά στους τελικούς χρήστες, έχουν προταθεί διάφορες λύσεις. H εταιρεία Extraco SA η οποία είναι leader στον κλάδο των εμπορικών εκρηκτικών στην Ελλάδα και εξάγει το 65% της παραγωγής της σε Βαλκάνια, Μέση Ανατολή και Αφρική, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να έχουν πρόσβαση στα αρχεία XLM που τους αφορούν, προσφέροντας παράλληλα σχετικό πακέτο λογισμικού για την τη διαχείριση της πληροφορίας και τη δημιουργία αναφορών και εκτυπώσεων που τυχόν απαιτούνται από τις αρχές. Πάντως, το ζήτημα πρέπει να ρυθμιστεί και νομικά από την Πολιτεία  ώστε να μην υφίστανται στο μέλλον ζητήματα από κακόβουλη χρήση της πληροφορίας από οποιοδήποτε κομβικό σημείο της αλυσίδας παραγωγής/εφοδιασμού σε ΕΥ.