-->

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Ελληνικό μάρμαρο: ένας αναπτυξιακός τομέας με Α κεφαλαίο! (Ι)

[Του Δρ. Τζεφέρη Πέτρου, αναδημοσίευση από το capital.gr]

Σε αντίθεση με την συρρίκνωση της εσωτερικής αγοράς δομικών υλικών, η οποία εμφανίζει πτώση από το 2008 και μετά, o τομέας του μαρμάρου όλα αυτά τα χρόνια εξακολουθεί την ανοδική του πορεία με βασικό στοιχείο τον εξαγωγικό προσανατολισμό του μέχρι και 75-80% της συνολικής παραγωγής των παραγόμενων μαρμαρικών προϊόντων.

Οι εξαγωγές στο σύνολο του τομέα μαρμάρων και προϊόντων φυσικών λίθων σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) και την επεξεργασία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας (ΥΠΕν), ήταν την τελευταία διετία, στο επίπεδο των 830-850 χιλ τον. και συνολικής αξίας 230-260 εκατ. € ετησίως συνεχίζοντας έτσι, την ανοδική τροχιά που έχει ξεκινήσει από το 2008, όταν η εγχώρια ζήτηση άρχισε να επηρεάζεται από την οικονομική κρίση. Παράλληλα, οι εισαγωγές κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα των 30-33 εκατ. € ετησίως, εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης του μαρμάρου στην εγχώρια αγορά (διάγραμμα).

Από το προϊόν που εξάγεται, το 40% περίπου κατευθύνεται πλέον προς την Κίνα και το υπόλοιπο εξαγόμενο μάρμαρο διατίθεται σε χώρες της Μέσης Ανατολής, στις ΗΠΑ και σε μικρότερο βαθμό στην ευρωπαϊκή αγορά. Σε αυτό συνέβαλε η ποιοτική ανωτερότητα του ελληνικού μαρμάρου (χρώματα, φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά κλπ) που αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων του κλάδου στις εξαγωγικές δραστηριότητες. Επίσης σημαντική είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με διαρθρωτικές αλλαγές στο επιχειρησιακό μοντέλο, την οργάνωση της δουλειάς, την διασφάλιση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τέλος την μετεξέλιξη από την απλή διεκπεραίωση της πώλησης τυποποιημένων προϊόντων μαρμάρου στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.


Λατομικά Κέντρα Μαρμάρου στην Περιφέρεια
Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Η ανάπτυξη του μαρμάρου εδράζεται στην Ελληνική Περιφέρεια αλλά είναι δυστυχώς ανισοβαρής, βασιζόμενη κύρια στις εξαγωγές των μεγαλύτερων εταιρειών του τομέα και σε προϊόντα περιοχών όπως Θάσος, Καβάλα, Δράμα, Δυτ. Μακεδονία και Πεντέλη που έχουν αξιοσημείωτη ζήτηση. Oι ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου επιδεικνύουν εξωστρεφή συμπεριφορά και επιτυγχάνουν αυξημένους κύκλους εργασιών κυρίως λόγω του εξαγωγικού προσανατολισμού αλλά και επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εταιρείες: Παυλίδης ΑΕ.-Μάρμαρα-Γρανίτες, «FHL - Η. Κυριακίδης-Μάρμαρα-Γρανίτες Α.Β.Ε.Ε», Ικτίνος Ελλάς ΑΕ, ΑΕΒΕ Λατομείων Μαρμάρου Διονύσου Πεντέλης (Dionyssomarble) και Μάρμυκ Ηλιόπουλος ΕΠΕ. Αντίθετα, οι μικροί και μεσαίοι παραγωγοί που προσδοκούν στην εγχώρια κατανάλωση, επιβιώνουν με δυσκολία προσδοκώντας σε στήριξη από την πολιτεία, είτε αναστέλλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους.

Ενδεικτικά, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, υφίστανται 5 ενεργά λατομικά κέντρα μαρμάρου όπου λειτουργούν περισσότερα από 135 λατομεία (200 άδειες εκμετάλλευσης) καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής αλλά και των εξαγωγών της χώρας σε ποσότητα και αξία (άνω του 90%), ενώ οι εργαζόμενοι της συγκεκριμένης περιφέρειας στον κλάδο εκτιμώνται σε 3.000-4.000 άτομα. Παράλληλα, πέραν των άμεσα εργαζόμενων στον τομέα, το μάρμαρο στηρίζει πολλά άλλα επαγγέλματα και υπηρεσίες της περιοχής, όπως μεταφορές, διάφορες τεχνικές κατασκευές, ακόμη και τον τομέα του τουρισμού, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους οι πόλεις της Δράμας, της Καβάλας και του Λιμένα Θάσου, φιλοξενούν επιχειρηματικό κόσμο του μαρμάρου.

Ελληνικό μάρμαρο: ένας αναπτυξιακός τομέας με Α κεφαλαίο! (ΙΙ)