-->

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Επικαιροποιημένος Ατλαντας εμπορικών τύπων των ελληνικών διακοσμητικών πετρωμάτων

Υλοποιήθηκε από το ΙΓΜΕ με την ενεργό συμμετοχή του Εργαστηρίου «ΛΙΘΟΣ»,  το πρόγραμμα με τίτλο «Εναρμόνιση με το διακοινοτικό τρόπο προσδιορισμού των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των κυριότερων εμπορεύσιμων τύπων ελληνικών διακοσμητικών πετρωμάτων και δομικών λίθων, με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων», στο γενικότερο πλαίσιο του έργου: «Έρευνα και αξιολόγηση επιλεγμένων μη ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών της χώρας, με στόχο τη βιώσιμη λειτουργία της εξορυκτικής βιομηχανίας» (ΜΕΟΠΥ).

Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν να δημιουργηθεί ένας ενδεικτικός κατάλογος με τις φυσικομηχανικές ιδιότητες, καθώς και την ορυκτολογική και χημική σύσταση των κυριοτέρων εμπορικών τύπων των ελληνικών διακοσμητικών πετρωμάτων.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του έργου και Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοιτασματολογίας του Ι.Γ.Μ.Ε., Δρ Κώστα Λασκαρίδη, «Στόχος του παρόντος ερευνητικού Υποέργου, ήταν η εναρμόνιση του τρόπου προσδιορισμού των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των ελληνικών διακοσμητικών πετρωμάτων με το διακοινοτικό τρόπο (πρότυπα, μέθοδοι, διαδικασίες, κ.λπ.) και η απόδοση μιας “ταυτότητας” για κάθε υλικό, λόγω του έντονου εξαγωγικού προσανατολισμού του κλάδου των φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων, ο οποίος αποτελεί έναν από τους λίγους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τον αντίστοιχο στη διεθνή αγορά».

Δείτε εδώ τον πλήρη και επικαιροποιημένο Ατλαντα του ΙΓΜΕ για μάρμαρα και διακοσμητικά πετρώματα
Ετσι δημιουργήθηκε ο συνημμένος ΑΤΛΑΣ, με τις ιδιότητες των κυριοτέρων εμπορικών τύπων των ελληνικών διακοσμητικών πετρωμάτων. Αυτές οι ιδιότητες προσδιορίστηκαν αποκλειστικά σύμφωνα με τα αντίστοιχα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ), έτσι ώστε να καλυφθεί το σχετικό κενό που υπάρχει σε προηγούμενες παρεμφερείς εργασίες, στις οποίες όμως οι τιμές των αντίστοιχων ιδιοτήτων έχουν προκύψει με βάση διάφορα διεθνή πρότυπα (DIN, BS, UNI, ASTM κ.λπ.).

Αποτέλεσμα αυτής της διαφορετικότητας των προτύπων είναι η αδυναμία σύγκρισης των αντίστοιχων τιμών, έστω και αν αυτές αφορούν στην ίδια ιδιότητα του διακοσμητικού πετρώματος και είναι εκφρασμένες με τις ίδιες μονάδες. Στο πρόβλημα αυτό έρχεται να δώσει την λύση ο ΑΤΛΑΝΤΑΣ, ο οποίος περιλαμβάνει τα εμπορικότερα Διακοσμητικά Πετρώματα της Ελλάδας σήμερα και καλύπτει τις δώδεκα από τις δεκατρείς Διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδας, που τα διαθέτουν.

Παρά το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εργασία αυτή είναι ενδεικτικά των πετρωμάτων που εμφανίζονται στην εκάστοτε υπό εξέταση περιοχή (δηλαδή, δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα λατομεία), η εκμετάλλευσή τους μπορεί οπωσδήποτε να αποτελέσει ένα χρηστικό «εργαλείο» στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Με αυτόν τον τρόπο και μέσω των εμπεριστατωμένων πληροφοριών που περιέχει, οι δημιουργοί του ευελπιστούν  ότι ο συγκεκριμένος κατάλογος που ήδη επικαιροποιήθηκε θα συμβάλει στην προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των ελληνικών διακοσμητικών πετρωμάτων: Αυτών των διαχρονικών υλικών, που λόγω της αδιάλειπτης χρήσης και των ποικίλων εφαρμογών τους συνδέθηκαν και συνεχίζουν να συνδέονται με ό,τι ονομάζεται, με την ευρεία έννοια, «πολιτισμός».

Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Διακοσμητικών Πετρωμάτων «ΛΙΘΟΣ» του Ι.Γ.Μ.Ε, που απετέλεσε τον βασικό φορέα υλοποίησης, ιδρύθηκε το 1999 και προσφέρει τις υπηρεσίες του στον κλάδο των διακοσμητικών πετρωμάτων. Από το 2002 είναι ανελλιπώς διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και κατέχει το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 70. Ο διαρκής στόχος του Εργαστηρίου είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, με σκοπό τη βελτίωση διεθνώς της ανταγωνιστικότητας του «Ελληνικού Διακοσμητικού Πετρώματος», ενός από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.