-->

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

www.orykta.gr: Ιστοσελίδα για τα ορυκτά και τον ορυκτό πλούτο της Χώρας

Την αξία του ελληνικού ορυκτού πλούτου και την δυναμική του εγχώριου εξορυκτικού κλάδου, με επιστημονικά στοιχεία και τα πλέον επικαιροποιημένα δεδομένα, παρουσιάζει ο νέος ιστότοπος www.orykta.gr

Πρόκειται για το αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α.
Aggeria milos S and B
Aggeria Milos Bentonite Quarry

Bucket wheel excavator
 Bucket wheel excavator, Greek lignite mine
Δημιουργήθηκε για να προσφέρει πληροφορίες κυρίως για τα ελληνικά ορυκτά, τις εμφανίσεις τους στον Ελλαδικό χώρο, την γεωλογική και κοιτασματολογική τους ταυτότητα, τις διάφορες χρήσεις τους στην καθημερινή ζωή, καθώς και τις εργασίες εκμετάλλευσης, εμπλουτισμού και εν γένει αξιοποίησής τους.

Η ιστοσελίδα αποτελεί  βάση δεδομένων:

Συρματοκοπή για τον τετραγωνισμό όγκων
 στην πλατεία του λατομείου, orykta.gr • για τα ελληνικά ορυκτά και τις εμφανίσεις τους στον Ελλαδικό χώρο
 • για την γεωλογική και κοιτασματολογική τους ταυτότητα
 • για την σημασία τους στην καθημερινότητά μας και τις επιμέρους χρήσεις τους στην καθημερινή ζωή
 • για την διαχρονική σημασία των ορυκτών πόρων στην οικονομία και την ζήτηση των ορυκτών υλών 
 • καθώς και τις εργασίες εκμετάλλευσης, εμπλουτισμού και εν γένει αξιοποίησής τους 

 • orykta-logo

  Παράλληλα εκτός από τις ορυκτές πρώτες ύλες της Ελλάδας και την αξιοποίησή τους, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει πολύ σημαντικά δεδομένα αναφορικά με:
  • την ιστορία της Ελληνικής Μεταλλείας
  • την Γεωλογία και ορυκτολογία της Ελλάδας
  • την εκμετάλλευση των ελληνικών κοιτασμάτων
  • και την σύγχρονη σχέση εξόρυξης και περιβάλλοντος
  www.orykta.gr

  [επιμέλεια Π. Τζεφέρης]