-->

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Διαμόρφωση (αποκατάσταση) παραλίας Κυπριανού στο Λαύρ(ε)ιο.

Γενική άποψη της Περιοχής Λαυρείου

[του A.Z.Φραγκίσκου  Ομ. Καθηγητή ΕΜΠ τ. Πρύτανη]

Στη Λαυρεωτική, και ιδιαίτερα στην περιοχή του Λαυρείου, είναι γνωστή η έντονη μεταλλευτική δραστηριότητα που υπήρξε από τους αρχαίους χρόνους μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα.

Η εκμετάλλευση αυτή άφησε πίσω της εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων εξόρυξης, ορυκτουργίας (εμπλουτισμού) και μεταλλουργίας, διασκορπισμένων γύρω από την πόλη. 

Τα απορρίμματα αυτά περιέχουν βαριά μέταλλα σε μικρές ποσότητες, ως απώλειες από την αντίστοιχη εργασία, ικανές όμως να είναι βλαπτικές στην πανίδα και στην χλωρίδα της περιοχής.

Έχουν γίνει προσπάθειες για την «αποκατάσταση-εξυγίανση» των απορριματικών σωρών με βάση τις διεθνείς γνώσεις και πρακτικές. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο όρος «αποκατάσταση» δεν είναι δόκιμος, γιατί δεν μπορεί να επιτευχθεί, και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται ο όρος «διαμόρφωση» που ανταποκρίνεται καλύτερα στη επιτελούμενη εργασία.

Είναι εξίσου γνωστή η ρυπογόνος σκόνη που κατακλύζει το Λαύρειο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι με τους βοριάδες. Έχει διαπιστωθεί ότι μεγάλη ποσότητα από τη ρυπογόνη σκόνη προέρχεται από τα ψιλά απορρίμματα που έχουν αποτεθεί και στις δύο πλευρές του παραλιακού αυτοκινητόδρομου, και ιδιαίτερα αυτής προς τη θάλασσα (ή παραλία) του Κυπριανού.  

Στην περιοχή αυτή της παραλίας, που επεκτείνεται και σε αρκετή έκταση πίσω από τον κύριο περιφερειακό αυτοκινητόδρομο, έχουν αποτεθεί χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων υδρομηχανικού εμπλουτισμού, επίπλευσης και σκουριάς, τα οποία οπωσδήποτε έχουν αλλάξει τη φυσική ακτογραμμή της παραλίας. Η παραλία αυτή βρίσκεται εκτεθειμένη στους βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους, που φθάνουν σε ένταση και τα 8 Bf. Το φαινόμενο αυτό γίνεται εντονότερο το καλοκαίρι που υπάρχει ξηρασία και επικρατούν οι άνεμοι αυτοί, γνωστοί ως «μελτέμια».

Στην εργασία αυτή γίνεται διαμόρφωση της παραλίας με σκοπό να παρεμποδιστεί η σκόνη να παρασυρθεί προς το Λαύρειο, αλλά ταυτόχρονα να αναβαπτιστεί η παραλία και να αποτελέσει πόλο έλξης στους πολίτες, για ψυχαγωγία, κολύμπι, αθλήματα κ.ά.

Η διαμόρφωση αυτή γίνεται «επί τόπου», χωρίς να μετακινηθούν τα απορρίμματα (αποφεύγοντας τη ρύπανση άλλης περιοχής) με την κατασκευή έργων με εξέδρες, δρόμους, κήπους, με προσπελάσιμη αμμουδιά, καφενεία, εστιατόρια, γήπεδα αθλημάτων κ.ά., καλύπτοντας έτσι τις ρυπογόνες επιφάνειες των απορριμμάτων με αυτές τις εργασίες.

Στην εργασία αυτή δίνονται τα στάδια κατασκευής, ο γενικός σχεδιασμός εκτέλεσης της διαμόρφωσης σε φωτογραφίες και σχέδια, τα οφέλη, παρατηρήσεις, οικονομική ανάλυση και συμπεράσματα τα σημαντικότερα των οποίων δίνονται παρακάτω.
  • Η καλύτερη μέθοδος για να μειωθεί η εναέρια μεταφορά σκόνης προς την πόλη του Λαυρείου και να συμβάλλει στην «αποκατάσταση» της παραλίας του Κυπριανού, είναι η διαμόρφωση των αποθέσεων χωρίς την απομάκρυνση τους. 
  •  Με τη διαμόρφωση αυτή η περιοχή θα καταστεί προσπελάσιμη στο κοινό και θα δημιουργήσει έργα που θα συμβάλλουν στη ψυχαγωγία των κατοίκων και των επισκεπτών. Οι εκτάσεις που θα δημιουργηθούν από τη διαμόρφωση θα προσφέρουν οικόπεδα προς οικοδόμηση κοινόχρηστων κτηρίων προς όφελος του Δήμο ή του Οργανισμού Λιμένα Λαυρείου. 
  • Αν τίποτα από όλα αυτά πραγματοποιηθεί, για να σταματήσει η τροφοδότηση της πόλης Λαυρείου από τη ρυπαντική σκόνη που προέρχεται από την παραλία Κυπριανού, πρέπει, τόσο η επιφάνεια της παραλίας, όσο και το πίσω μέρος αυτής, να καλυφθεί με ασβεστολιθική άμμο και γαρμπίλι πάχους τουλάχιστον 5-10 cm. 
  • Μόνο μ’ αυτή τη μέθοδο θα προστατευθεί, από την κύρια πηγή ρύπανσης της σκόνης που πλήττει την πόλη του Λαυρείου με όποιες συνέπειες υγείας στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής. Θα πρέπει παράλληλα να επαναληφθούν οι έρευνες για τις όποιες συνέπειες στα έμβια όντα και να απομονωθούν οι περιοχές που ρυπαίνουν, με όποιο τρόπο, το περιβάλλον της Λαυρεωτικής.