-->

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Αθ. Κεφάλας: από τους πλέον ενεργούς κλάδους της οικονομίας ο μεταλλευτικός!

Ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας, που εξελέγη πρόσφατα στη θέση του προέδρου του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), μιλάει στο Euro2day.gr για την εξορυκτική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Οι εξορυκτικές βιομηχανίες κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της παρατεταμένης κρίσης χάρη σε τρεις παράγοντες: εξωστρεφής προσανατολισμός, έγκαιρη αναδιάρθρωση επιχειρησιακών δομών και μετακίνηση από την απλή πώληση μεταλλευμάτων και ορυκτών στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στις αγορές που εξυπηρετούν.

Τα ελληνικά εξορυκτικά προϊόντα, ξεκινώντας από κοιτάσματα με πολύ καλά χαρακτηριστικά, κατευθύνονται σε ποσοστό πάνω από 65% προς τις αγορές του εξωτερικού – άλλωστε το μέγεθος της ελληνικής αγοράς δεν είναι τέτοιο που θα επέτρεπε την ανάπτυξη του κλάδου στα επίπεδα που έχει σήμερα. Ήδη από την περίοδο 1980-90, αρκετές εξορυκτικές επιχειρήσεις προχώρησαν σε σταθερά βήματα προς τα έξω, η τότε S&B (τώρα IMERYS) και οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ δημιούργησαν παραγωγικές βάσεις επεξεργασίας ορυκτών και εκτεταμένα δίκτυα πωλήσεων στο εξωτερικό, ο ΤΙΤΑΝ εγκαθίδρυσε παρουσία στις Η.Π.Α. κλπ.
Για τη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, οι ελληνικές εξορυκτικές βιομηχανίες προχώρησαν έγκαιρα σε αλλαγές στο επιχειρησιακό τους μοντέλο και σε επενδύσεις με στόχο την αύξηση της ευελιξίας στην οργάνωση της δουλειάς, την διασφάλιση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων, την εκπαίδευση και παρακίνηση του προσωπικού, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητας κ.α.

Κυριότερα όμως, κατάφεραν να μετεξελιχθούν από προμηθευτές ορυκτών πρώτων υλών σε στρατηγικούς συνεργάτες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες των, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους και την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνές επίπεδο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον κλάδο μαρμάρου, παλιότερα οι κατασκευαστές αγόραζαν τυποποιημένα προϊόντα  ενώ τώρα προτείνουν ολοκληρωμένες λύσεις για την τοποθέτηση μαρμάρου στις κατασκευές.

Οι ορυκτοί πόροι είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας. Τα υψηλής ποιότητας ελληνικά κοιτάσματα μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων κλπ αποτελούν «μαγνήτη» για ξένες επενδύσεις στη χώρα μας. Παράλληλα, οι επενδύσεις ξένων ομίλων στην ελληνική εξορυκτική βιομηχανία είναι «ψήφος εμπιστοσύνης» στις ελληνικές εξορυκτικές επιχειρήσεις και στις προοπτικές της οικονομίας της χώρας μας.

Το περιβάλλον και η αποτελεσματική προστασία του είναι ένα σημαντικός παράγοντας στο σχεδιασμό αλλά και στην κοινωνική αποδοχή της εξορυκτικής δραστηριότητας. Ωστόσο είναι μόνο ένας από τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης- περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία- και είναι σημαντικό να γίνεται αποτελεσματική στάθμιση και των τριών αυτών παραμέτρων στην λήψη των σχετικών αποφάσεων και την αδειοδότηση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης.

Όσον αφορά τις Σκουριές, ο ΣΜΕ έχει ήδη εκφράσει την ιδιαίτερη ανησυχία του για την αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκείνους που υπερασπίζονται μία νόμιμη και αδειοδοτημένη δραστηριότητα και αυτών που επιδιώκουν να μην ολοκληρωθεί. Εκτιμάμε ότι υπάρχει συνέχεια του κράτους και οι σύννομες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων καθώς και οι ισχύοντες νόμοι είναι σεβαστοί και ισχυροί. Μία δραστηριότητα που είναι αδειοδοτημένη και βρίσκεται ξαφνικά στον αέρα δεν αποτελεί και ιδιαίτερα ευνοϊκό παράδειγμα για προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, δύο πράγματα που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας στη τρέχουσα συγκυρία.

Βασικό μέλημά μου είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων για την εθνική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας από την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας με σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Στις άμεσες προτεραιότητες του θεσμικού οργάνου των Ελληνικών εξορυκτικών επιχειρήσεων είναι η στενή συνεργασία με την πολιτεία ώστε να προχωρήσουν γρήγορα:
  • Η πλήρης εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών , µε έκδοση των απαραίτητων νομοθετημάτων που θα περιλαμβάνουν και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής των ενεργειών υλοποίησης
  • Η ενσωμάτωση µε οριζόντιο τρόπο, των κατευθύνσεων της Εθνικής Πολιτικής για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες σε όλες τις επιμέρους πολιτικές και σχεδιασμούς, ώστε να εξασφαλίζονται η βέλτιστη αξιοποίηση των κοιτασμάτων και το δημόσιο όφελος.
  • Η ανάληψη πρωτοβουλίας από κοινού με την πολιτεία, για ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, σχετικά µε τη σημασία της αξιοποίησης των ορυκτών πόρων της χώρας στην περιφερειακή ανάπτυξη και την Εθνική Οικονομία, πάντα με σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
[επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]