-->

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Βιομηχανικά ορυκτά: ο απολογισμός του 2013-2014 (Ι)

[του Πέτρου Τζεφέρη][by Tzeferis petros]

Για το 2014, ο τομέας των βιομηχανικών ορυκτών διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα του 2013, κυρίως χάρις στον πολυποίκιλο εξαγωγικό προσανατολισμό των προϊόντων προς τη διεθνή αγορές πρώτων υλών αλλά και την εφαρμογή της επιχειρηματικής προσέγγισης «από την αγορά στο ορυχείο» («Market-to-Mine»), η οποία κερδίζει διαρκώς έδαφος ειδικότερα στον τομέα των βιομηχανικών ορυκτών.

Συγκεκριμένα, το 2014 η παραγωγή ελληνικού μπεντονίτη και περλίτη διατηρήθηκε στα επίπεδα του 2013, για τον μπεντονίτη (1,0 εκατ. τον.) και με μικρή αύξηση για τον περλίτη (985 χιλ. τον.).

Ειδικότερα, οι εξαγωγές μπεντονίτη για χρήσεις χυτηρίων παρουσίασαν αύξηση ενώ οι πωλήσεις σε έργα μεταλλουργίας σιδήρου, έργα υποδομής του κατασκευαστικού τομέα και γεωτρήσεων πετρελαίου σημείωσαν στασιμότητα.

 Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε διατήρησε τη θέση της ως η μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία μπεντονίτη στον κόσμο (από τα ορυχεία της Μήλου και συγκεκριμένα στην Αγγεριά, Ασπρο Χωριό, Αγία Ειρήνη, Ζούλια και Κουφή) αλλά και ως μεγαλύτερη παραγωγός μπεντονίτη στην Ευρώπη, με συνολική αξία πωλήσεων 68 εκατ. € για το 2014 (100% εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή αγορά, στη Βόρεια Αμερική καθώς και στη Ρωσία). Η συνολική αξία πωλήσεων για το 2013 ήταν αντιστοίχως πάνω από 66 εκατ. €.

Για το 2014, η εταιρεία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. λειτούργησε παραγωγικά 31 ορυχεία, 51 εργοστάσια και μονάδες επεξεργασίας και 28 κέντρα διανομής σε 21 χώρες ανά την υφήλιο και πραγματοποίησε πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες στον κόσμο απασχολώντας 1900 εργαζόμενους (606 στην Ελλάδα).

Η εταιρία εξορύσσει, επεξεργάζεται και διανέμει διεθνώς εκτός από μπεντονίτη, περλίτη, βολλαστονίτη, βωξίτη, ζεόλιθο και διάφορα συλλιπάσματα χύτευσης. Τα οικονομικά μεγέθη των θυγατρικών που διαθέτει η εταιρεία στο εξωτερικό (ΙΚΟ, ΙΒECO, OTAVI, STOLLBERG, NYCO κ.α.) κινήθηκαν ικανοποιητικά για τη διετία 2013-2014.

Στις αρχές του 2014 πραγματοποιήθηκε απόσχιση του κλάδου του βωξίτη από την μητρική S&B ΑΕ, ενώ το Νοέμβριο του 2014, η εταιρεία συγχωνεύτηκε με τον όμιλο «Imerys» στο σύνολό της πλην της θυγατρικής των Ευρωπαϊκών Βωξιτών ΑΕ, δηλαδή της εταιρείας που ασχολείται με το αντικείμενο των βωξιτών. Ο Γαλλικός όμιλος «Imerys» έχει παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες ενώ παράλληλα λειτουργεί πάνω από 120 ορυχεία ανά τον κόσμο εξάγοντας 30 και πλέον διαφορετικά ορυκτά.

Από τις υπόλοιπες εγχώριες παραγωγικές θέσεις η εταιρεία ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΑΕ παρουσίασε παραγωγή για την διετία 2013-2014 (18,2 χιλ.τον. το 2013 και 21,7 χιλ.τον. το 2014 από το λατομείο της στην θέση Πράσα Κιμώλου). Επίσης η Στ. & Ν. Μαυρογιάννης ΟΕ παρουσίασε εξαγωγές 15,2 χιλ.τον. μπεντονίτη εντός του 2014.

Ανάλογη εικόνα παρουσίασε και ο κλάδος του περλίτη, με περιορισμό των εξαγωγών που αφορούν την οικοδομή και διεύρυνση άλλων χρήσεων πχ. γεωργικές και υδροπονικές εφαρμογές, εφαρμογές χυτηρίων, διηθητικών μέσων, ειδικών μονώσεων κλπ. Στη Β. Αμερική αυξήθηκαν οι πωλήσεις τόσο για οικοδομικές όσο και για υδροπονικές εφαρμογές. Στην Ευρώπη η ζήτηση του κατασκευαστικού κλάδου παρέμεινε σταθερή με αποτέλεσμα οι πωλήσεις στις συγκεκριμένες αγορές διατηρήθηκαν στα περσινά επίπεδα.

Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε παρήγαγε εντός του 2014, από τα ορυχεία στο Τσιγκράδο και Τράχηλα της Μήλου, 479,1 χιλ. τον. περλίτη (έναντι 383,3 χιλ. τον. το 2013) επιτυγχάνοντας συνολική αξία πωλήσεων σε ακατέργαστα και κατεργασμένα προϊόντα 29,1 εκατ. € (έναντι 27,5 εκατ. € για το 2013).

Οι υπόλοιπες σημαντικές παραγωγικές θέσεις για τον περλίτη ήταν επίσης στην Μήλο από την ΕΕΚΟΜ ΑΕ (παραγωγή 123 χιλ. τον. για το 2013 και 48 χιλ. τον. για το 2014 με αξία εξαγωγών 0,85 εκατ. €) και από την ΜΗΛΟΠΑΝ ΑΕ. (παραγωγή 190 χιλ. τον για το 2013 και 214 χιλ. τον. για το 2014, πώληση στην S&B ΑΕ) καθώς και στο Γυαλί Νισύρου Δωδεκανήσου από την ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (195 χιλ. τον. για το 2013 και 243 χιλ. τον. για το 2014 με αξία εξαγωγών 2,5 εκατ. €).

Βιομηχανικά ορυκτά: ο απολογισμός του 2013-2014 (ΙΙ)

Μπεντονίτης-Περλίτης-Βολλαστονίτης: ο απολογισμός του 2013 και η προσέγγιση "market-to-mine"