-->

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (EIP) για τις Πρώτες Ύλες (13-14 Ιαν. 2015)

Στις 13 και 14 Ιανουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες καθώς και Χρηματοοικονομική ημερίδα στα πλαίσια του HORIZON 2020 (EIP on Raw Materials Annual Conference and Horizon 2020 Brokerage Event on Raw Materials).

Μεταξύ των παρουσιάσεων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν του κ. Paulo de Sa, εκπροσώπου της Παγκόσμιας Τράπεζας, του κ. Janez Potocnik, πρ. Επιτρόπου Περιβάλλοντος, κ.ά. Επίσης καλύφθηκαν διάφορα θέματα, όπως οι τελευταίες εξελίξεις στα Knowledge Innovation Communities (KICs), τα θέματα ανακύκλωσης πρώτων υλών και της κυκλικής οικονομίας κλπ.Τέλος παρουσιάσθηκαν μια σειρά από επιλεγμένες προτάσεις – δεσμεύσεις τόσο σε τεχνολογικά, όσο και σε μη τεχνολογικά θέματα, σε δύο παράλληλες συνεδριάσεις, με σκοπό τη διάδοση της πληροφορίας ή/και την αναζήτηση εταίρου, για από κοινού υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση, στα πλαίσια του HORIZON 2020.

Για όσους ενδιαφέρονται περαιτέρω, το πρόγραμμα του συνεδρίου, ΟΛΕΣ οι εισηγήσεις καθώς και παρουσιάσεις των παράλληλων συνεδριάσεων :

EIP on Raw Materials High Level Conference and Horizon 2020

Τέλος, έγινε ενημέρωση σχετικά με τα χρηματοδοτικά προγράμματα του HORIZON 2020, για το τρέχον έτος, σχετικά με θέματα πρώτων υλών. Στη συνέχεια παρατίθενται τα σημαντικότερα από αυτά μαζί με τις σχετικές παραπομπές για όσους ενδιαφέρονται:

1. HORIZON 2020 - SC5: 
2. WASTE 4 – Towardsnear-zero waste at European and Global Level - CSA