-->

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Υδρίτες Μεθανίου: το νέο shale gas (II);

Σήμερα και για αμέσως επόμενα χρόνια, η εξόρυξη και εκμετάλλευση των υδριτών είναι τεχνικά πολύ δύσκολη, λόγω του βάθους που βρίσκονται αλλά και της γρήγορης αποσύνθεσής τους.

Methane hydrate – a new energy source?

Από τις τρεις μεθόδους εξόρυξης,  δηλ. (α) θερμική διέγερση με κυκλοφορία ζεστού νερού, β) εφαρμογή  υποπίεσης με αποτέλεσμα την αποσυμπίεση και γ) ενέσεις με διοξείδιο του άνθρακα, η εφαρμογή υποπίεσης-αποσυμπίεσης κρίνεται ως η πιο αποτελεσματική. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή διενεργούνται γεωτρήσεις στα κοιτάσματα των υδριτών όπου επικρατούν υψηλές πιέσεις οπότε διαμορφώνονται συνθήκες υποπίεσης στα στρώματα αυτά, με αποτέλεσμα οι υδρίτες να αποσυμπιέζονται και το μεθάνιο να απελευθερώνεται, όπως το τρύπημα του σωλήνα σε ένα λάστιχο ποδηλάτου. (σχήμα).Με την ανωτέρω μέθοδο, η ιαπωνική κρατική εταιρεία JOGMEG (Japan Oil, Gas and Metals National Corp) πέτυχε την πρώτη υποθαλάσσια παραγωγή ενέργειας από υπεράκτιες συγκεντρώσεις στερεών υδριτών μεθανίου (2013).

Η εταιρεία ήδη προετοιμάζεται για την πρώτη παραγωγική δοκιμή στην ανοικτή θάλασσα των χερσονήσων της Ιαπωνίας Atsumi και Shima.

Πιθανά κοιτάσματα υδριτών μεθανίου (πάνω από 1 τρισ. κυβ.) έχουν αναφερθεί σε υποθαλάσσια ιζήματα στο Nankai Trough στην ΝΑ ακτή της Ιαπωνίας, τα οποία αντιστοιχούν σε προμήθεια δεκαετιών φυσικού αερίου για την Ιαπωνία και μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πολυπόθητη απεξάρτηση της χώρας αυτής από εισαγωγές φυσικού αερίου.

Το γεωπολιτικό ταξίδι των υδριτών μεθανίου αναμένεται να είναι πολύ συναρπαστικό αλλά και απρόβλεπτο για τα επόμενα χρόνια.

Δεν είναι τυχαία η αύξηση της γεωπολιτικής σημασίας των περιοχών της ΝΑ Μεσογείου, της ΝΑ Ασίας, της Μαύρης και Κασπίας Θάλασσας, καθώς και του Ινδικού πελάγους, οι οποίες φαίνεται να περιέχουν μεγάλες ποσότητες υδριτών μεθανίου.

Εντούτοις, η άντληση μεθανίου από υδρίτες, τουλάχιστον με τις παρούσες τεχνολογικές συνθήκες, ευνοείται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη η κατάλληλη υποδομή (Αλάσκα, Κόλπος του Μεξικού) και τα κοιτάσματα βρίσκονται σε μικρά βάθη κάτω από τον πυθμένα.

Μπορεί οι μελέτες του ΙΓΜΕ την περίοδο που πραγματοποιήθηκαν (ως 2005) να συμπέραναν ότι τόσο η εμφάνιση των υδριτών όσο και οι ποσότητες που υπάρχουν στα όρη του Αναξίμανδρου, αποκλείουν την εκμετάλλευσή τους, όμως αυτό είναι κάτι που ήδη με δεδομένη την αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας, απαιτεί τουλάχιστον επαναξιολόγηση.

[του Τζεφέρη Πέτρου] [by Tzeferis Petros]

Υδρίτες Μεθανίου: το νέο shale gas (I);

Ενέργεια από υποθαλάσσιους πάγους!