-->

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Ο τομέας λευκολίθου στην Ελλάδα

Ελληνικοί Λευκόλιθοι. Εργοστάσιο παραγωγής μαγνησιακών
προϊόντων, Γερακινή Χαλκιδικής
Ο λευκόλιθος ή μαγνησίτης αποτελεί ένα από τα κυριότερα μεταλλεύματα του Ελλαδικού χώρου. Υφίστατο έντονη ερευνητική και παραγωγική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις δεκαετίες 70 και 80. Η εκμετάλλευση του παρέχει διάφορα εμπορεύσιμα προϊόντα, όπως μαγνησίτη (ως εξορύσσεται), καυστική και δίπυρο μαγνησία καθώς και πυρίμαχες μάζες ή και πυρίμαχα. Όλα τα παραπάνω προϊόντα είναι εξαιρετικής ποιότητας, περιζήτητα στη διεθνή αγορά. H διεθνής κατανάλωση στηρίζεται στη δίπυρο, γιατί αποτελεί το κύριο συστατικό στα βασικά πυρίμαχα στη μεταλλουργία και την τσιμεντοβιομηχανία.

Στο συνημμένο άρθρο του καθηγητή Α.Ζ. Φραγκίσκου δίνονται πληροφορίες για τον τομέα μαγνησίτη ή λευκολίθου στον τόπο μας.
Τα σημαντικότερα κοιτάσματα μαγνησίτη βρίσκονται στην Εύβοια και στη Χαλκιδική. Η Μυτιλήνη επίσης παρουσιάζει κοιτασματολογικό ενδιαφέρον για μαγνησίτη, ενώ μικρότερης σημασίας είναι οι περιοχές Ερμιονίδας, Γρεβενών και Κοζάνης, οι οποίες δεν έχουν ερευνηθεί ακόμα.

Η μεταλλευτική δραστηριότητα στον τομέα  πραγματοποιείται κυρίως  από την εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.» εντός των  Ο.Π. 20, 22 (Δημόσιο Μεταλλείο Γερακινής) και 21 (Δημόσιο Μεταλλείο Πολυγύρου- Καστρί), η συνολική έκταση των οποίων ανέρχεται σε 33.335 στρ. Η συγκεκριμένη εταιρεία διαθέτοντας κοιτάσματα λευκολίθου και εγκαταστάσεις επεξεργασίας κυρίως στην περιοχή Χαλκιδικής, όπου εργάζονται συνολικά 367 εργαζόμενοι, είναι αμιγώς εξαγωγική (στο 90%) και επιτυγχάνει παρά τον σημαντικό διεθνή ανταγωνισμό να διατηρείται ως η μεγαλύτερη εξαγωγική επιχείρηση προϊόντων λευκολίθου εντός της ΕΕ εστιάζοντας παράλληλα σε θέματα ποιότητας και αποκατάστασης περιβάλλοντος.

Οι παλαιότεροι θυμούνται  την εταιρία FIMISCO (πρώην Σκαλιστήρη). Η FIMISCO (Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρήσεων Μεταλλευτικών Βιομηχανικών και Ναυτιλιακών), μετά από μια σημαντική αναπτυξιακή πρόοδο σε μεταλλεία, βιομηχανικές μονάδες και ποικίλα προϊόντα, κύρια στο Μαντούδι Ευβοίας, αλλά και στη Ορμύλια Χαλκιδικής, σκόνταψε και έγινε προβληματική, το 1984. Μετά από την «εκκαθάριση» μπήκε στο καθεστώς του ΟΑΕ, διοικήθηκε από δοτά Διοικητικά Συμβούλια για να καταλήξει τελικά στη ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ ΑΕ με το όνομα ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ, το 1996.Η εταιρεία αυτή κατέβαλε προσπάθεια να λειτουργήσει το βιομηχανικό συγκρότημα, αλλά είτε το υψηλό κόστος παραγωγής ή εισδοχή της Κίνας και της Β. Κορέας στην αγορά των προϊόντων του μαγνησίτη, την ανάγκασε να το κλείσει το 2001 και να το εγκαταλείψει στην καταστροφή και στη λεηλασία.

Σήμερα πάντως, είναι ελπιδοφόρα η επαναδραστηριοποίηση της εξορυκτικής δραστηριότητας στο Μαντούδι Ευβοίας από την ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ (TERNA MAG, του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), η οποία εξαγόρασε την παλαιά ΒΙΟΜΑΓΝ στην περιοχή της Β. Ευβοίας και στοχεύει στην εκμετάλλευση των γνωστών κοιτασμάτων λευκολίθου του Γερορέματος και του Κακάβου και την περαιτέρω αξιοποίησή τους για παραγωγή μαγνησίας στις εγκαταστάσεις των Φούρνων Μαντουδίου μετά σχετικό εκσυγχρονισμό.     http://www.ternamag.com/index.php/el

Σε πρώτη φάση, στόχος της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ είναι η εξόρυξη σε ετήσια βάση περίπου 170 χιλ. τον. Λευκόλιθου, με στόχο σε τρία χρόνια η μέση ετήσια παραγωγή να ανέρχεται σε 450 χιλ. τον. Πράγματι, εντός του 2013 ξεκίνησε η παραγωγή μαγνησίτη από τις εγκαταστάσεις Γερορέματος (παρήχθησαν 23,6 χιλ. τον. ωμού λευκολίθου) ενώ παράλληλα άρχισε η υπόγεια εξόρυξη μεταλλεύματος από το εργοτάξιο Πλακαριάς-Μουρτίτσας.

Ήδη, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Β. Εύβοια απασχολούνται 100 εργαζόμενοι. Το 2014 προγραμματίζεται η ανάπτυξη και νέου μεταλλευτικού κέντρου στον Κάκκαβο με υπαίθρια εκμετάλλευση λευκολίθου και λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού.