-->

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων: Δημοσίευση προκηρύξεων για τους υδρογονάνθρακες στην ΕΕ

1. Η προκήρυξη της δεύτερης φάσης για τις αδειοδοτήσεις εταιρειών που θα αναλάβουν την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων είναι γεγονός και αφορά στα 20 οικόπεδα στο Ιόνιο Πέλαγος και νοτίως της Κρήτης.

Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και πλέον ανοίγει ο δρόμος για τις εταιρείες να προχωρήσουν στην υποβολή προσφορών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Μάιο.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά περιοχές διαθέσιμες σύμφωνα με τον ν. 2289/1995 με τίτλο «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλ­λευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, στο υπεράκτιο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας και νοτίως της Κρήτης επί της υφαλοκρηπίδας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Όλες οι αιτήσεις θα κριθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2289/1995, όπως ισχύει, και του Ελληνικού Δικαίου. Το Υπουργείο θα συνάψει χωριστές συμβάσεις για κάθε περιοχή προς παραχώρηση με τον επιλεγέντα αιτούντα με βάση το καθεστώς μίσθωμα/φόρος (σύμβαση μίσθωσης). Προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι 14.05.2015.
2. Δημοσιεύθηκε επίσης στην επίσημη εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων με αριθμό 2014/C 390/05 η Ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στις χερσαίες περιοχές «Άρτα - Πρέβεζα», «Αιτωλοακαρνανία» και «Βορειοδυτική Πελοπόννησος». (παραχώρηση μετά από αίτηση).

Προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι 06.02.2015.


Νομοθετικό πλαίσιο

Νόμος 2289 / 1995
Νόμος 4001 / 2011 Κεφάλαιο Β
Οδηγία 94/22/ΕΚ 1994
ΠΔ 14 (ΦΕΚ Α' 21/13.02.2012)
Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ)
Κωδικοποίηση Νομοθεσίας

Η ΕΔΕΥ Α.Ε ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 14 (ΦΕΚ Α΄ 21/13.02.2012) ορίστηκε  πρόεδρος και το πρώτο Δ.Σ ενώ σε τελική φάση βρίσκεται η στελέχωσή της με προσωπικό.

[Πέτρος Τζεφέρης]