-->

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Ο απολογισμός του 2013 για την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ

Η παραγωγή σε μεικτά θειούχα μεταλλεύματα από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ διατηρήθηκε στα προηγούμενα επίπεδα (περίπου 230 χιλ. ξηροί τον. μεικτού θειούχου μεταλλεύματος από τις ΠΜ 16 και 25 των Μαύρων Πετρών και του Στρατωνίου, Ν. Χαλκιδικής) ενώ τα προϊόντα εμπλουτισμού (συμπυκνώματα θειούχου μολύβδου, θειούχου ψευδαργύρου και σιδήρου μετά από διαφορική επίπλευση) υπερέβησαν τους 18 χιλ.τον. συμπυκνώματος μολύβδου (γαληνίτης) και τους 41 χιλ. τον. συμπυκνώματος ψευδαργύρου (σφαλερίτης).

Η μέθοδος κατεργασίας συνίσταται στη διαφορική επίπλευση των μικτών θειούχων μεταλλευμάτων με την προσθήκη διαφόρων αντιδραστηρίων (ξανθογονικά άλατα, Ca(OH)2, ZnSO4, NaCn, CuSO4, κ.τ.λ.) με τα οποία επιτυγχάνεται ο σταδιακός διαχωρισμός των περιεχόμενων στο μετάλλευμα ορυκτών.

Τα προϊόντα εμπλουτισμού που εξήχθησαν σχεδόν στο σύνολό τους ξεπέρασαν το 2013 σε αξία τα 40 εκατ. € (23.2 εκατ. € για τον Pb και 17.2 εκατ. € για τον Zn) από 46.4 εκατ. € για το 2012 (22.8 εκατ. € για τον Pb, 21.9 εκατ. € για τον Zn και 1,65 εκατ. € για τον FeS2).


Επίσης, εντός του 2013, η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ κατεργάστηκε 552,6 χιλ. τον. παλαιού τέλματος της περιοχής Ολυμπιάδας από την οποία προήλθαν περίπου 64.837 τον. συμπυκνώματος χρυσοφόρου αρσενοπυρίτη με μέση σύσταση Ag= 40,52 gr/τον. και Au=22,50 gr/τον. Από το συμπύκνωμα αυτό διατέθηκαν στην Κίνα 49.832 τον. αξίας 21,3 εκατ. € . Από την κατεργασία του αρσενοπυρίτη αυτού θα μπορούσαν να παραχθούν πάνω από 50 χιλ. ουγκιές χρυσού.

Η ιδιαίτερη σημειολογία είναι ότι η χώρα μας θα μπορούσε -για πρώτη φορά στα νεώτερα χρόνια- να καταστεί παραγωγός χρυσού, και μάλιστα από εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα 265 στρέμματα των τελμάτων της παλαιάς εκμετάλλευσης στην Ολυμπιάδα. Δυστυχώς, οι χρυσοφόροι πυρίτες (πάνω από 2,4 Mt με μέση περιεκτικότητα 3,4 gr/τον.Au), εξαιτίας της μη ύπαρξης μεταλλουργικής μονάδας παραγωγής χρυσού στον τόπο μας, εξάγονται στην Κίνα και η υπεραξία καρπούται από τη χώρα αυτή. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή μεταλλουργικής μονάδας προβλέπεται σον Ν.3220/04 που κύρωσε την μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, αλλά η υλοποίησή της δεν έχει καταστεί δυνατή μέχρι σήμερα.

Για το μεταλλείο των Σκουριών διατέθηκαν το έτος 2013 για επενδυτικά έργα 29,5 εκατ. €, ποσό το οποίο κατανέμεται στις παραχωρήσεις (ΠΜ 3, 20, 38, 39 και 40) που βρίσκονται στην περιοχή του Μεταλλείου Σκουριών. Πρόκειται για προπαρασκευαστικά έργα καθώς και έργα που αφορούν τη διάνοιξη της σήραγγας που θα συνδέει το μεταλλευτικό κέντρο του Μαντέμ Λάκκου και την υπόγεια εκμετάλλευση της Ολυμπιάδας.

Παράλληλα η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ (η οποία από τον Φεβρουάριο του 2012 λειτουργεί ως θυγατρική της καναδικής εταιρείας Eldorado Gold) αύξησε το πάγιο ενεργητικό της, καθώς προωθεί την επένδυση της μεταλλουργίας χρυσού, κατά 77,7 εκατ. € , ξεπερνώντας τα 200 εκατ. € . Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων της αυτά για το 2013 διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 17,82 εκατ. € όταν στη χρήση του 2012 οι ζημιές είχαν αγγίξει τα 13,03 εκατ. € .

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΧΡΥΣΟΦΟΡΟ ΠΥΡΙΤΗ?
Ο Πέτρος και οι Λύκοι