-->

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Οι ηγέτιδες στον κλάδο του ελληνικού μαρμάρου για τη διετία 2012-2013

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εντός του 2013, εταιρίες  του κλάδου του Ελληνικού Μαρμάρου επέδειξαν εξωστρεφή συμπεριφορά και κατάφεραν αυξημένους κύκλους εργασιών με σημαντικά κέρδη κυρίως λόγω του εξαγωγικού προσανατολισμού αλλά και επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εταιρείες:

Α) Η εταιρεία Παυλίδης ΑΕ.-Μάρμαρα-Γρανίτες (μη εισηγμένη, μέλος του ΣΜΕ), με κύκλο εργασιών στα 43,7 εκατ. € και καθαρά κέρδη στα 10,74 εκατ. € , ενώ για το 2012 ήταν ο κύκλος εργασιών 42,5 εκατ. € και τα κέρδη 10,4 εκατ. € .

Β) Η εισηγμένη «FHL - Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε» , με κύκλο εργασιών στα 38.76 εκατ. € και καθαρά κέρδη στα 10,4 εκατ. € , ενώ τα αντίστοιχα για το 2012 ήταν κύκλος εργασιών 34,7 εκατ. € και κέρδη προ φόρων 4,56 εκατ. € .

Γ) Η επίσης εισηγμένη εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ με κύκλο εργασιών ο οποίος ανήλθε για το 2013 σε 34,466 εκατ. έναντι 26,79 εκατ. € το 2012 (αύξηση 32.5%) και κέρδη προ φόρων τα οποία παρουσίασαν αύξηση κατά 73,8%. Οι εξαγωγές μαρμάρου αυξήθηκαν κατά 32,5% στην χρήση 2013 σε σχέση με την χρήση 2012 και αποτελούν το 93% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.

Επισημαίνεται ότι όλες οι τρεις ως άνω εταιρείες δραστηριοποιούνται κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα και είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξαγωγικές.

Δ) Η εταιρεία ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, μέλος του ΣΜΕ, η οποία εξορύσσει το επώνυμο μάρμαρο Διονύσου Αττικής αλλά δραστηριοποιείται και εκτός του Πεντελικού όρους, στα νησιά του Αιγαίου, στη Β. Ελλάδα (Βώλακας Δράμας) και στο εξωτερικό.


Ε) H εταιρεία ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ, με κύκλο εργασιών 6-6,5 εκατ. € ετησίως για τη διετία 2012-2013, η οποία δραστηριοποιείται στην Νότια Ελλάδα (κυρίως Πελοπόννησο) και απασχολεί 95 άτομα. Πρόκειται για αμιγώς εξαγωγική επιχείρηση (πάνω από 86% εξαγωγές) και μάλιστα σε επεξεργασμένα προϊόντα. Το 2013 εξήγαγε 108,1 χιλ. τ.μ. ετοίμων προϊόντων αξίας 5 περίπου εκατ. € .

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Ο κλάδος Μαρμάρων και Φυσικών Λίθων για το 2013