-->

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ: Δεν χρειαζόμαστε στατιστικά για τον ορυκτό πλούτο...

Στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο μπαίνει σήμερα στη Βουλή  (με σκοπό να ψηφιστεί την Κυριακή) περιλαμβάνεται μεταξύ πολλών άλλων (σε 3 συνολικά άρθρα και πολλές παραγράφους και υποπαραγράφους)  και η περίφημη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ η οποία φιλοδοξεί την άρση των εμποδίων του ανταγωνισμού και την  απελευθέρωση της αγοράς.

Δεν γνωρίζω αν καταφέρνει το σκοπό της  σε άλλα κεφάλαια,  αλλά στις σελ. 60-61 και με τίτλο "ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.12.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ/ΟΡΥΧΕΙΩΝ" επιτυγχάνει ακριβώς το αντίθετο: τη σύγχυση, την χωρίς λόγο ταλαιπωρία της αγοράς και των υπηρεσιών και κυρίως την κατάργηση των στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με τις ορυκτές πρώτες ύλες. 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πράγματι στις υπο-παραγράφους 2α, 2β και 6, καταργείται η καταγραφή (στα ετήσια υποβαλλόμενα δελτία δραστηριότητας) της παραγωγής και διακίνησης των εξορυσσόμενων προϊόντων ορυκτού πλούτου (αδρανή, μάρμαρα, βιομηχανικά κλπ) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Αρα ουσιαστικά καταργούνται τα ίδια τα στατιστικά του ορυκτού πλούτου που εκδίδονται κάθε χρόνο από το ΥΠΕΚΑ εξυπηρετώντας τόσο επενδυτικούς όσο και επιμέρους στρατηγικούς στόχους του ΥΠΕΚΑ.

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=294&language=el-GR

Είναι τόση η προχειρότητα που δυστυχώς διακρίνει τη συγκεκριμένη  διάταξη που "ξέχασαν" να προσθέσουν και τα αντίστοιχα δελτία των "μεταλλείων" των οποίων η υποβολή προβλέπεται στο άρθρο 118 του Ν. Δ/τος 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 274/1976 «Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος».

Ας υπενθυμίσουμε λοιπόν την νομοθεσία για να την δούνε οι "προωθούντες την άρση των εμποδίων του ανταγωνισμού" και να συνεχίσουν το "θεάρεστο" έργο της πλήρους κατάργησης.  Στην απόφαση  με αριθμ. 5102/641/148 Απόφαση (ΦΕΚ 70/β/4.2.1977) του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας, που εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν.274/76,  εξειδικεύονται τα ανωτέρω άρθρα και προσδιορίζεται το περιεχόμενο των δελτίων δραστηριότητας και για τα μεταλλεία.  Όλοι όσοι εκμεταλλεύονται Μεταλλεία με οποιοδήποτε τίτλο σύμφωνα με τις διατάξεις της Μεταλλευτικής Νομοθεσίας ή κάνουν έρευνες σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 104 του πιο πάνω Ν. Δ/τος πρέπει να συμπληρώνουν με ακρίβεια  το Δελτίο αυτό και να το στείλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες για κάθε μια παραχώρηση μεταλλείων ξεχωριστά. Κύριοι γρηγορείτε, καταργείστε τα και αυτά!

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά δεν τηρούνται από κανένα άλλο φορέα πλην του ΥΠΕΚΑ για το σύνολο των ελληνικών ορυκτών πρώτων υλών και επιπλέον δεν δημοσιοποιούνται από κανέναν άλλο φορέα. Επιπλέον ουδείς επί δεκαετίες ιδιώτης εκμεταλλευτής ή σύνδεσμος επιχειρήσεων ή άλλος σχετικός φορέας δεν έχει εκφράσει αντίρρηση στην συγκέντρωση και δημοσιοποίηση τέτοιων στοιχείων. Ειλικρινά δεν μπορώ να βρω κανένα λόγο που να δικαιολογεί την κατάργησή τους, και κυρίως να σχετίζεται  με άρση εμποδίων του ανταγωνισμού.

Τέλος, η τυχόν κατάργηση των στοιχείων αυτών δεν περιορίζει σε καμία περίπτωση την ανάληψη διοικητικών βαρών ώστε να μπορεί κανείς να επικαλεστεί τον περιορισμό τους. Επιπλέον, με την σχεδιαζόμενη ηλεκτρονική υποβολή και διαχείρισή τους, σύντομα θα διοικητικά βάρη προβλέπεται να περιοριστούν ακόμη περισσότερο.

Επισημαίνεται ότι αν σταματήσει η τήρηση των στατιστικών στοιχείων του ΥΠΕΚΑ, δεν θα υπάρχει επίσημος φορέας της πολιτείας ο οποίος να εκδίδει ανάλογα αποτελέσματα. Κι επειδή ούτε σύνδεσμοι επιχειρήσεων (με εξαίρεση τον ΣΜΕ) ή πανεπιστημιακοί φορείς ή άλλοι ιδιωτικοί φορείς δεν εκδίδουν αντίστοιχα τομεακά αποτελέσματα, θα παύσουν να υπάρχουν στατιστικά για τον ορυκτό πλούτο που τόσο έχει προβληθεί κι έχει στηρίξει τις ελπίδες του λαού για έξοδο από την ύφεση. 

Υπάρχει αλήθεια, έστω και ένας Eλληνας πολίτης που να μην αντιλαμβάνεται ότι τα στατιστικά του ορυκτού πλούτου είναι απαραίτητα είτε για την διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής είτε για τη λήψη τομεακών αποφάσεων είτε για επενδυτικούς λόγους είτε τέλος για απλή ενημέρωση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο;   Kαι πρέπει να τηρούνται και να δημοσιοποιούνται συμφώνως προς τους κανόνες εμπιστευτικότητας και του στατιστικού απορρήτου;


Γενικώς, δεν κάνουμε τους ειδικούς, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς για το θέμα αυτό, είμαστε οι ειδικοί. Ειλικρινά δεν ξέρω πού θα πρέπει στο μέλλον να απευθύνουμε τους ενδιαφερόμενους για τέτοια στοιχεία που ζητούνται από κάθε γωνιά του κόσμου, τους επενδυτές που επίσης θέλουν διακαώς τέτοια στοιχεία για ορυκτό αποθεματικό δυναμικό, τους πανεπιστημιακούς ή άλλους φορείς κλπ.

Προφανώς και το θέμα αυτό θα καταλήξει στους ιδιώτες κάθε είδους που θα εκδίδουν στατιστικά επίσης κάθε είδους ενδεχομένως μη πλήρη, μη αξιόπιστα και κυρίως μη συγκρίσιμα.

Είναι κρίμα η πολιτεία να απεμπολήσει τελείως άκριτα και στο πλαίσιο της οριζόντιας περικοπής των πάντων, ένα εργαλείο που μόνο θετικά αποτελέσματα έχει μέχρι τώρα για τον τόπο μας.


[Τζεφέρης Πέτρος]