-->

Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Tsirambides, A., Filippidis, A.: Energy Mineral Resources of Greece

Greece, in relation to many other countries of similar size, is very advantageous for the mineral wealth it possesses. Great variety, mostly industrial and metallic minerals, and energy mineral raw materials such as lignite, are in its subsoil. The probable and proven reserves of most of the mineral resources of Greece are unknown, as detailed investigations (e.g., drillings, measurements, analyses, etc.) are lacking.

In our assessment the total value of the reserves is about €1.5 trillion and is four times its total debt (€360 billion). The total value of the indicated reserves of the Industrial Minerals & Rocks is €60 billion. The total value of the indicated reserves of the Metallic Minerals is €72 billion. The total value of the indicated reserves of the Energy Mineral Raw Materials is €1,362 billion, of which €268 billion belong to the lignites which are exploited for decades to produce only electricity. The indicated oil reserves are 10 billion barrels with current value of €685 billion and the corresponding of natural gas 3.5 trillion m3with current value of €409 billion.

The geostrategic position of Greece and the diptych sun-sea encourage investments in tourism, where there is still much room for growth, in RES (renewable  energy sources) and in the exploitation of mineral raw materials which are unexploited (e.g., oil, gas, gold,  copper, etc.). As mentioned before, the total value of the mineral wealth of Greece is about €1.5 trillion and is four times its total debt (€360  billion). In our assessment, in a horizon of a generation  the revenues of the country only from the rational  exploitation of these resources can recoup it fully.

Our conclusion is reinforced by the fact that the value of a processed mineral resource in  many cases exceeds 20 times that of the raw. Thus,  vertically integrated mining and processing plants,  which have the ability to produce finished products with high added value, will contribute much more quickly to the elimination of this debt and therefore to the rapid development of the National Economy.

Συνοπτική Περίληψη. Η γεωστρατηγική θέση της  Ελλάδας και το δίπτυχο ήλιος-θάλασσα, ενθαρρύνει τις  επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού , όπου υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια ανάπτυξης , στον τομέα των ΑΠΕ και στην εκμετάλλευση των ορυκτών πρώτων υλών που παραμένουν σε  μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσό , χαλκό, κ.λπ.). Η συνολική αξία του ορυκτού πλούτου στην Ελλάδα είναι περίπου € 1.500 δισεκατομμύρια και υπερβαίνει κατά τέσσερις φορές το συνολικό χρέος της ( € 360 δισ. ευρώ). Κατά την εκτίμησή μας , σε έναν ορίζοντα μιας γενιάς τα έσοδα της χώρας μόνο από την ορθολογική εκμετάλλευση των πόρων αυτών μπορεί να το αποσβέσει πλήρως.Το συμπέρασμά μας ενισχύεται από το το γεγονός ότι η προστιθέμενη αξία που προκύπτει από την καθετοποίηση των διεργασιών επεξεργασίας των ορυκτών πόρων (εμπλουτισμός, μεταλλουργία κλπ) σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει κατά 20 φορές την αρχική αξία του πρωτογενούς υλικού. Έτσι, τέτοιες καθετοποιημένες μονάδες εξόρυξης και επεξεργασίας , που θα έχουν την ικανότητα να παράγουν τελικά προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία, θα συμβάλουν πολύ περισσότερο στην εξάλειψη του χρέους και στην ταχεία ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας .

*Οι διατυπωθείσες θέσεις είναι των συγγραφέων και μόνον.