-->

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

Γνωρίστε τα εργαστήρια του Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.

Το Ι.Γ.Μ.Ε.Μ (με την υπ'αρθ. 25200 ΚΥΑ/ΦΕΚ 2612/8-11-2011 έχει συγχωνευθεί και απορροφηθεί από το νέο φορέα, Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειδόρου Ανάπτυξης, ΕΚΒΑΑ) στεγάζεται από το 2008  στις γραφειακές και εργαστηριακές εγκαταστάσεις ιδιόκτητου κτηρίου στο Ολυμπακό Χωριό του Δήμου Αχαρνών, εμβαδού 11.800 m2.  Εκτός από τις κεντρικές υπηρεσίες διαθέτει  και 6 Περιφερειακές Μονάδες σε όλη την Ελλάδα.

Για την υλοποίηση των εργασιών που εκτελεί, διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια, με εξειδικευμένο εξοπλισμό, διαρθρωμένα μέσα στο Οργανωτικό του Σχήμα, στο πλαίσιο των Υπηρεσιακών Μονάδων και πλαισιωμένα από έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Στα εργαστήριά του εκτελείται  πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός ελέγχων/δοκιμών/μετρήσεων που καλύπτουν ευρύτατο φάσμα αντικειμένων.

Με την υποδομή που διαθέτει σήμερα το Ι.Γ.Μ.Ε.Μ σε εργαστηριακό εξοπλισμό υποστηρίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες που προκύπτουν στο πλαίσιο των έργων αυτεπιστασίας που υλοποιεί το Ινστιτούτο. Επίσης παρέχει Υπηρεσίες στη Μεταλλευτική / Λατομική / Εξορυκτική Βιομηχανία, στον Κλάδο της Μεταποίησης (μεταλλουργίες, υαλουργίες, κεραμουργίες), στη Χημική Βιομηχανία (χρωματοβιομηχανία, βιομηχανία πλαστικών, χαρτοβιομηχανία), στη Βιομηχανία Εμφιαλωμένων Νερών - Αναψυκτικών, στον τομέα της Κατασκευής (τεχνικές & μελετητικές εταιρείες, δημόσια μεγάλα τεχνικά έργα), σε Δημόσιους Φορείς (Υπουργεία, ΟΤΑ), καθώς και σε Ιδιωτικούς Φορείς.

Το Ινστιτούτο προσπαθεί να εκσυγχρονίζει και ανανεώνει διαρκώς τον εξοπλισμό των εργαστηρίων του, αξιοποιώντας τους πόρους των μεγάλων εθνικών και Κοινοτικών έργων, αλλά και των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Έτσι, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Βιομηχανία (Β΄ΚΠΣ, 1995-2000) οργάνωσε δύο σημαντικά εργαστήρια το «ΛΙΘΟΣ» και το Εργαστήριο για τον Έλεγχο Ποιότητας των ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ τα οποία είναι διαπιστευμένα:
  • Το Εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ» παρέχει υπηρεσίες στον Κλάδο των Διακοσμητικών Πετρωμάτων. Το «ΛΙΘΟΣ» πραγματοποιεί δοκιμές και ελέγχους σε προϊόντα του εν λόγω κλάδου (μάρμαρα, γρανίτες), σε μωσαϊκούς λίθους, καθώς και σε στοιχεία τοιχοποιίας και τσιμεντόπλακες πεζοδρόμησης, σύμφωνα με τα σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα.
  • Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Εμφιαλωμένων Νερών παρέχει υπηρεσίες ποιότητας στη Βιομηχανία Εμφιαλωμένων Νερών και Αναψυκτικών, ενώ είναι χρήσιμο εργαλείο για την Πολιτεία στην έρευνα για την αξιοποίηση των υπόγειων υδάτινων πόρων.
Κατά την περίοδο 2003-2008 και μέσω έργων του Γ΄ΚΠΣ πραγματοποιήθηκαν από το Ι.Γ.Μ.Ε. σημαντικές προμήθειες σε εργαστηριακό εξοπλισμό. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν προμήθειες για επιστημονικά όργανα εργαστηρίου, αλλά και για μετρήσεις υπαίθρου ύψους περίπου 5,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες δημιούργησαν νέες ανταγωνιστικές δυνατότητες για το Ινστιτούτο.

Με πόρους του Γ΄ΚΠΣ, το Ι.Γ.Μ.Ε. υλοποίησε έργο για την εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης της ποιότητας κατά EN ISO 9001:2005 σε όλο το Ινστιτούτο, καθώς και για την εγκατάσταση συστήματος ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 σε πέντε εργαστήρια των Κεντρικών Υπηρεσιών του και σε δύο εργαστήρια στις Περιφερειακές Μονάδες Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (αντίστοιχα) και συγκεκριμένα στα ακόλουθα:
Περισσότερα στο ανωτέρω αφιέρωμα και στην ιστοσελίδα : http://www.igme.gr