-->

Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

Έχει μέλλον η ΛΑΡΚΟ;

[Του Δρ. Μάριου Λεονάρδου, http://www.capital.gr/]

Σενάρια Πώλησης 
Πριν προχωρήσουμε στη διερεύνηση των κρυμμένων αξιών της ΛΑΡΚΟ, ας συνοψίσουμε τα προηγούμενα υπό μορφήν εκδοχών για τα αποτελέσματα της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ.

1η Περίπτωση - Ευρίσκεται επενδυτής, ο οποίος λειτουργεί το εργοστάσιο με εγχώριο ή/και εισαγόμενο μετάλλευμα. Το εργοστάσιο και τα μεταλλεία δουλεύουν κανονικά. Η εκδοχή αυτή συνοδεύεται από τις ευχές όλων, αλλά έχει πολύ μικρή πιθανότητα υλοποίησης.

2η Περίπτωση - Δεν ευρίσκεται αγοραστής ούτε για το εργοστάσιο ούτε για τα κοιτάσματα. Η ΛΑΡΚΟ κλείνει. Πολλοί θεωρούν ως πιθανή αυτήν την απευκταία περίπτωση.

3η Περίπτωση - Δεν ευρίσκεται αγοραστής για το εργοστάσιο αλλά τα κοιτάσματα πωλούνται ξεχωριστά σε άλλον. Η ΛΑΡΚΟ κλείνει ως πυρομεταλλουργία και τα μεταλλεύματα των κοιτασμάτων υφίστανται κατεργασία με νέα τεχνολογία. Απίθανη εκδοχή μια και ακόμα στην περίπτωση της νέας τεχνολογίας η Λάρυμνα σαν έδρα, σαν τεχνογνωσία προσωπικού αλλά και σαν ‘refinery’ είναι απαραίτητη.

4η Περίπτωση - Η Λάρυμνα πωλείται ως οικόπεδο – λιμάνι. Στην περίπτωση αυτή παρεμποδίζεται και η πώληση των κοιτασμάτων για κατεργασία με νέα τεχνολογία. Έτσι κλείνει ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής Μεταλλουργίας και Μεταλλευτικής Βιομηχανίας μειώνοντας την απασχόληση και προωθώντας την αποβιομηχάνιση.
Πολλοί, σημειώνοντας την αμφισβητήσιμης νομιμότητας πώληση του μεταλλευτικού χώρου της Λάρυμνας, εικάζουν ότι Ταμείο έχει βρει επενδυτές μόνον για την περίπτωση αυτή.

5η Περίπτωση - Το εργοστάσιο και τα κοιτάσματα πωλούνται σε επενδυτή, ο οποίος στην πραγματικότητα στοχεύει στο σταμάτημα της παραγωγής Νικελίου από τη ΛΑΡΚΟ. Η περίπτωση αυτή βασίζεται στην πλεονάζουσα δυναμικότητα των εργοστασίων παραγωγής νικελίου καθώς και στην δυνατότητα της νέας τεχνολογίας που μπορεί να εφαρμοσθεί στη ΛΑΡΚΟ.

6η Περίπτωση - Η Λάρυμνα πωλείται σε εταιρεία με στόχο την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας. Η Λάρυμνα σαν έδρα, κέντρο συγκέντρωσης ενδιαμέσου προϊόντος και σαν ‘refinery’. Βέβαια η εξαιρετική αυτή λύση προσκρούει στην στρατηγική που αναπτύχθηκε αρχικά. Καμία εταιρεία δεν θα ήθελε να επενδύσει σε δύο ‘γύρους’ στην Ελλάδα. Σήμερα το Ταμείο μπορεί να έχει μια αποτελεσματική διοίκηση, αύριο όμως ο εκκαθαριστής της κακής ΛΑΡΚΟ μπορεί να θυμίζει τη Δημόσια Διοίκηση των προηγουμένων ετών. Οι ιστορίες με τις εκμεταλλεύσεις χρυσού θα στοιχειώνουν για πολλά χρόνια το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα.

Έχει μέλλον η ΛΑΡΚΟ;
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν διατυπώνεται εύκολα και απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις. Ας προχωρήσουμε βήμα - βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η "θέση" των κοιτασμάτων της ΛΑΡΚΟ
Η θέση των κοιτασμάτων της ΛΑΡΚΟ μεταξύ των γνωστών (σε παγκόσμια κλίμακα) λατεριτικών κοιτασμάτων φαίνεται στο ανωτέρω διάγραμμα ποιότητας - μεγέθους που δημοσίευσε η INCO [νυν VALE]:  Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το διάγραμμα αυτό είναι:
  •  Τα δηλωμένα «εκμεταλλεύσιμα» κοιτάσματα για την εν λειτουργία πυρομεταλουργικό εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ είναι από τα πλέον πτωχά διεθνώς χωρίς παράλληλα να είναι από τα μεγάλα.
  •  Η ελάχιστη ποιότητα για νέο πυρομεταλλουργικό εργοστάσιο με την υπόθεση των υψηλών τιμών ενέργειας (σημερινή πραγματικότητα) είναι 2,1 % Ni.
  • Η ελάχιστη ποιότητα για ένα παλαιό πυρομεταλλουργικό εργοστάσιο με την υπόθεση των χαμηλών τιμών ενέργειας (παρελθόν) είναι 1,7 % Ni.
  •  Η ελάχιστη ποιότητα για νέο υδρομεταλλουργικό εργοστάσιο τεχνολογίας PAL (εκχύλιση με οξύ υπό πίεση) είναι 1,3 % Ni.
  • Η ΛΑΡΚΟ διαθέτει υψηλά αποθέματα σε πτωχό (0,7 % Νi), τα οποία ευρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στο Βέρμιο (Νότια πλευρά της λεκάνης της Πτολεμαϊδας).

Εκτίμηση της μακροχρόνιας τιμής του Ni και το κόστος του παραγομένου Νi στη ΛΑΡΚΟ
Η τιμή του Ni παρουσίασε την τελευταία δεκαπενταετία σημαντική μεταβλητότητα με μέγιστη τιμή τα 52.000 US$/t στις αρχές του 2007. Ακολουθεί πτώση της τιμής και τάση σταθεροποίησης στα 28.000$/t πριν από την έναρξη της οικονομικής κρίσης (9ος/2008) που προκάλεσε περαιτέρω πτώση της τιμής.Οι τρέχουσες τιμές (23/7/2013) είναι περίπου 14000 $/t με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τη μακροχρόνια τιμή Ni να κυμαίνονται από τα 12.000 έως τα 18.000 $/t .Το κόστος του παραγομένου Νi στη ΛΑΡΚΟ είναι από τα υψηλότερα διεθνώς, περίπου 22.000 $/t .Η αιτία του υψηλού κόστους συνοψίζεται σε δύο βασικά σημεία:
  •  Η (πυρο)μεταλλουργική μέθοδος του εργοστασίου της Λάρυμνας είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα (περίπου το μισό του κόστους αφορά ενέργεια: ηλεκτρισμός και ορυκτά καύσιμα) και
  •  Η περιεκτικότητα του μεταλλεύματος της ΛΑΡΚΟ σε Νi είναι εξαιρετικά χαμηλή (~1%). Συγκεκριμένα η μακροχρόνια λειτουργία της ΛΑΡΚΟ απαιτεί κοιτάσματα με περιεκτικότητα Ni  2%, το οποίο συμφωνεί και με τις εκτιμήσεις της Vale-Inco [3]. Επίσης, η δομή του κόστους της ΛΑΡΚΟ είναι τέτοια (κοντά στο 80% ανελαστικές αναλογικές - μεταβλητές δαπάνες όπως αναλώσιμα, ενέργεια και πρώτες ύλες) που δεν αφήνει αισιοδοξία για δυνατότητα κάποιας επέμβασης για ουσιαστική μείωση του κόστους.