-->

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Ε. Φαίδρος: σε ελεύθερη πτώση αδρανή, δοµικά υλικά και "παραδοσιακά" ορυκτά που στήριζαν την ελληνική βιοµηχανία!


«Αδρανή, δοµικά υλικά, βιοµηχανικά ορυκτά που στήριζαν παραδοσιακά την ελληνική βιοµηχανία έχουν φτάσει στο ναδίρ ζήτησης και κατά συνέπεια παραγωγής, καθιστώντας την επιβίωση των εταιρειών του τοµέα αυτού ιδιαίτερα προβληµατική», δηλώνει ο επανεκλεγείς πρόεδρος του ΣΜΕ κ Ελευθέριος Φαίδρος.

Μιλώντας στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που έγινε στο Τεχνολογικό Πάρκο στο Λαύριο ο κ Φαίδρος τόνισε μεταξύ άλλων ότι το 2012 ήταν ακόµη µια πολύ δύσκολη χρονιά που ήλθε να προστεθεί στις ήδη πολύ κακές προηγούμενες.

Εκτιμάται ότι τα οικονοµικά αποτελέσµατα των επιχειρήσεων του κλάδου θα κινηθούν και το 2013 σε ίδια ή και σε χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε το 2012, µε τις διεθνείς αγορές να διαφοροποιούνται έντονα θετικά από το 2014 και µετά.

Πρέπει να επισηµάνουµε, δυστυχώς για µία ακόμη φορά, στον απολογισµό και αυτής της χρονιάς που πέρασε ότι τα προϊόντα των Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ) που απευθύνονται στην εσωτερική αγορά βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση. Αδρανή, δοµικά υλικά, βιοµηχανικά ορυκτά που στήριζαν παραδοσιακά την ελληνική βιοµηχανία έχουν φτάσει στο ναδίρ ζήτησης και κατά συνέπεια παραγωγής, καθιστώντας την επιβίωση των εταιρειών του τοµέα αυτού ιδιαίτερα προβληµατική δήλωσε ο κ Φαίδρος.

«Σε ότι αφορά τη δραστηριότητα του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων το 2012 πρέπει να χαρακτηριστεί ως το έτος της «Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών» η οποία ανακοινώθηκε επίσηµα, από το ΥΠΕΚΑ . Αυτή ήταν µία από τις µεγάλες στιγµές στη πορεία του ΣΜΕ τα τελευταία χρόνια ,αφού μπαίνουν οι βάσεις για μια σταθερή πορεία αξιοποίησης του Ορυκτού πλούτου της χώρας. Στη δημιουργία της Εθνικής Πολιτικής ο ΣΜΕ διαδραμάτισε ιδιαίτερο ρόλο».

«Όπως είχαµε δηλώσει, συνέχισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου η ελληνική εξορυκτική - µεταλλουργική βιοµηχανία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει άµεσα στην πολυπόθητη ανάπτυξη του τόπου. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε καλύτερη νοµοθεσία, βελτίωση της αδειοδότησης έργων, ειδικό χωροταξικό σχεδιασµό για την αξιοποίηση των Ο.Π.Υ. στήριξη έρευνας, κίνητρα για τεχνολογικούς νεωτερισμούς, ανάπτυξη διαλόγου της Πολιτείας µε τις τοπικές κοινωνίες για µεταστροφή της κοινής γνώμης και των τοπικών κοινωνιών σε σχέση µε την εκμετάλλευση των Ο.Π.Υ. και την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και τέλος ανάπτυξη πρωτοβουλιών για καθολική αλλαγή νοοτροπίας και της πολιτικής ηγεσίας και των κλάδων της ∆ηµόσιας Διοίκησης στην αντιμετώπιση των εξορυκτικών - µεταλλουργικών επιχειρήσεων.

Όλα αυτά απαιτούν εφαρμογή (και όχι θεωρητικές, συνθηµατολογικές και ευχολογικές επικλήσεις περί ορυκτού πλούτου της χώρας) της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ο.Π.Υ.

∆υστυχώς σχεδόν ένα χρόνο µετά την ανακοίνωσή της δεν έγινε τίποτε ουσιώδες για την εφαρµογή της, µε τεράστια ευθύνη της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.

΄Ενα χρόνο µετά και ακόµη περιµένουµε την πλήρη εφαρµογή του νέου (!) νόµου 4014/2011 περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων, περιµένουµε µείωση γραφειοκρατίας, άρση των πολλαπλών διοικητικών εµποδίων για να υλοποιηθούν νέες επενδύσεις στον κλάδο (πχ. στα πολυµεταλλικά µεταλλεία της Β. Ελλάδος), περιµένουµε νέο σύγχρονο λατοµικό νοµοσχέδιο, σωστή αντιµετώπιση των Ο.Π.Υ. από το χωροταξικό σχεδιασµό της χώρας και όλα όσα προαναφέρθηκαν επισήμανε με έμφαση ο πρόεδρος του ΣΜΕ

«Αντ’ αυτών βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε την επιβολή διπλάσιων ανώτατων ορίων µισθωµάτων στους δηµόσιους µεταλλευτικούς χώρους και την προσπάθεια εδραίωσης πρόσθετων τελών στις οριστικές ιδιωτικές παραχωρήσεις, σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη φάση επιβίωσης των µεταλλευτικών επιχειρήσεων».

Πέραν αυτών ο Σύνδεσµος τη χρονιά που πέρασε ασχολήθηκε έντονα µε την αντιµετώπιση των πολλαπλών εµπλοκών έργων του κλάδου µε τις δασικές υπηρεσίες, συµµετείχε ενεργά στις διαδικασίες διαμόρφωσης της ΥΑ για την κατηγοριοποίηση των έργων του κλάδου, στην ΥΑ περί ενσωµάτωσης της άδειας έγκρισης επέµβασης στην ΑΕΠΟ και στην ΚΥΑ περί υπολογισµού ανταλλάγµατος χρήσης δασικής γης, στα πλαίσια των απαιτούµενων εξειδικεύσεων του νέου νόµου 4014/2011 περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Επίσης είχε συνεχή διαβούλευση στα θέµατα µισθωµάτων και τελών επί µεταλλευτικών παραχωρήσεων, είχε συνεχή συνεργασία για την ολοκλήρωση του νέου λατοµικού νοµοσχεδίου, προσπάθησε έντονα για την σωστή ένταξη του κλάδου στις αναθεωρήσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών, ενηµέρωσε την νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και ενηµέρωσε την πολιτική ηγεσία των τριών κοµµάτων που στηρίζουν τη σηµερινή κυβέρνηση επί των προβληµάτων του κλάδου. Τέλος υποστήριξε τις θέσεις του κλάδου στα θέµατα που τέθηκαν από την Commission και ιδιαίτερα για την ανανέωση της οδηγίας περί Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από έργα.

[του Πέτρου Τζεφέρη]