-->

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Οδηγίες ασφαλείας για τα μηχανήματα

Συνεχίζοντας  την παρουσίαση της παλιάς, ηρωϊκής προσπάθειας οργάνωσης γραφείου ασφαλείας και έκδοσης αντίστοιχων οδηγιών που -τηρουμένων των αναλογιών- προκαλεί ακόμη και σήμερα τον θαυμασμό και την επιδοκιμασία, παρουσιάζουμε σήμερα τις οδηγίες ασφαλείας (καλού χειρισμού, συντηρήσεως κλπ) που είχαν εκδοθεί πριν 30 και πλέον χρόνια σε αντίστοιχο φυλλάδιο και που αφορούν τα μηχανήματα:

[Πέτρος Τζεφέρης]