-->

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Οδηγίες ασφαλείας για τα εκρηκτικά: σαν το παλιό καλό κρασί...

Σήμερα παρουσιάζουμε ένα ελάχιστο δείγμα από μια παλιά, ηρωϊκή προσπάθεια οργάνωσης γραφείου ασφαλείας και έκδοσης αντίστοιχων οδηγιών που -τηρουμένων των αναλογιών- προκαλεί ακόμη και σήμερα τον θαυμασμό και την επιδοκιμασία.

Μια ομάδα ανθρώπων, χωρίς ιδιαίτερα μέσα, με θέληση αλλά και ουσιαστικό κίνητρο την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας τους, δοκίμασαν και πέτυχαν.

Σήμερα υπάρχουν φυσικά τα πιο σύγχρονα γραφεία ασφαλείας και φυσικά υπάρχει το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. με σημαντική παρουσία στο χώρο των εκδόσεων αναφορικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας . Εντούτοις, αν με ρωτήσετε, προτιμώ, mutatis mutandis,  εκείνες τις προσπάθειες που είχαν έναν "ρομαντισμό" και μια αγωνιστική διάθεση χωρίς ποτέ να παραβλέπουν την ουσία. Και φυσικά είχαν ελάχιστο κόστος!

Ανάλογες προσπάθειες υπήρξαν και σε άλλες εταιρείες και θα τις παρουσιάσουμε κι αυτές αναλόγως το υφιστάμενο υλικό.

Αυτή η γνώση,  η οποία αποκτήθηκε "δια πυρός και σιδήρου",  παραδίδεται με υψηλό αίσθημα ευθύνης και συναδελφικότητας από τις παλαιότερες γενιές στις νεώτερες. Δεν χρειάστηκε καμμία άδεια και κανένα  κοπυράιτ. Απλά η προσδοκία ότι ο  κόπος αυτός, ο αγώνας αυτός, αλλά και η κουλτούρα εκείνων των παλαιότερων συναδέλφων αναφορικά με τα θέματα ασφαλείας (σημειωτέον χωρίς τις υποχρεωτικές επιταγές από  τις ευρωπαικές ντιρεκτίβες για την ασφάλεια της εργασίας και τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία ) θα μεταλαμπαδευτεί...και θα πιάσει τόπο!  

[Πέτρος Τζεφέρης]Η διοίκηση και η οργάνωση της ασφαλείας στην Εταιρεία "Ελληνικοί Βωξίται Διστόμου" ΑΜΒΕ / Χ. Καβαλόπουλος, Γ. Αυγουστάκης. - , 1987. - τ.2, σ.89-104: σχ. 
Συνέδριο για τον ελληνικό ορυκτό πλούτο (2ο : 1987 : Αθήνα).τ. 2. Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ, 2η έκτακτη έκδοση 1992 : σ.273-279