-->

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Επενδυτικές προτάσεις στον τομέα του ορυκτού πλούτου της χώρας[Υπό Χαραλάμπους Ε. Τσουτρέλη, Καθηγητού Ε.Μ.Π.]

 Η πρωτοβουλία της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία μου δίνει την ευκαιρία να διατυπώσω από το βήμα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης συγκεκριμένες επενδυτικές προτάσεις στον τομέα του ορυκτού πλούτου της χώρας.

Τις προτάσεις αυτές αποκαλώ και «προκλήσεις», γιατί η υλοποίηση των περισσοτέρων συναντά την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών έστω και εάν ωφελούνται πρώτες. Κυρίως όμως συμβάλλουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους στην ευρύτερη προσπάθεια ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας, που είναι το ζητούμενο της παρουσίασής μου, για να βγει η χώρα μας από την βαθειά ύφεση και ανεργία που την μαστίζει.

Οι προτάσεις αυτές χωρίς να εξαντλούν το θέμα αναμένεται να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον και μερικές να καταλήξουν σε βιομηχανικές δραστηριότητες με προφανή οφέλη για όλους καθώς θα προσφέρουν θέσεις εργασίας και θα παράγουν πλούτο. Μερικές από αυτές έχουν ευτυχώς αρχίσει να υλοποιούνται με μεγάλη βέβαια καθυστέρηση σε δυσμενές σήμερα οικονομικό περιβάλλον όπως είναι εκείνη της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στην Χαλκιδική.

Ανεξαρτήτως πάντως από τις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους, που υπεισέρχονται σε κάθε πρόταση και θα αξιολογηθούν από τον υποψήφιο επενδυτή, τίθενται αμέσως ορισμένες προϋποθέσεις, που η αποδοχή τους είναι απαραίτητη για την προώθησή τους. Από πλευράς της Πολιτείας προϋπόθεση αποτελεί η αποδοχή του προτεινομένου έργου και η στήριξη του επενδυτή σε κάθε βήμα του, ώστε να δημιουργηθεί αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας για την προώθηση και ολοκλήρωση του έργου.

Από πλευράς δε της εξορυκτικής βιομηχανίας οι τέσσερεις προϋποθέσεις που τίθενται για κάθε επένδυση είναι:  1) η σχεδίασή της με κριτήριο την λειτουργία του έργου με την επιβαλλόμενη ασφάλεια εργασίας, 2) η χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, 3) η ορθολογική εκμετάλλευση του κοιτάσματος και 4) η μακροχρόνια συμβατότητά του με το φυσικό περιβάλλον, ώστε να διασφαλίζεται η τοπική κοινωνική αποδοχή για την βιώσιμη ανάπτυξη του έργου. Είναι νομίζω περιττό να τονίσω ότι η νομισματική και φορολογική σταθερότητα, η ταχεία απονομή δικαιοσύνης και η χορήγηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και περιβαλλοντικών όρων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αποτελούν επίσης προϋποθέσεις, που θέτει κάθε σοβαρός επενδυτής.


ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

1.         Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού των νήσων Μήλου και Νισύρου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δυνατότητες: Μήλος 120MW, Νίσυρος 50MW . Παραγωγή περίπου 700 GWh/χρόνο πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας (1,5% του συνόλου της ζήτησης της χώρας).

2. Λιγνιτικό κοίτασμα Βεύης: Δημόσιο λιγνιτωρυχείο 90 εκ. τ. πολύ καλής ποιότητας λιγνίτη. Για ενίσχυση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

3. Λιγνιτικό κοίτασμα Ελασσόνος και Καρπερού. Πλέον των 150 εκ.τ. πολύ καλής ποιότητας λιγνίτη. Μπορεί να στηρίξει ΑΗΣ 600 MW για 30 χρόνια.

4. Μίσθωση Δημόσιων Μεταλλείων.Τρεις τουλάχιστον χώροι από τους 24 της πρώτης σειράς αξιολόγησης παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Βάθυ, Ποντοκερασιά ν. Κιλκίς, Άγγιστρο ν. Σερρών κτλ.

5. Εκκαθάριση Μεταλλευτικού Περιουσιολογίου. Απελευθέρωση δεσμευμένων χώρων Ο.Π. και Α.Μ.Ε., που είναι σε αδράνεια. Αποδέσμευση εξηρημένων υπέρ του Δημοσίου μεταλλευτικών περιοχών (ν. 4433/64).

6. Αξιοποίηση Ναξιας σμύριδας. Αναζήτηση λύσης που θα ελευθερώσει το Δημόσιο από την διαχείρισή του.

7. Στοχευμένες δράσεις του Ι.Γ.Μ.Ε. με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για περιοχές, που ήδη έχει διαπιστωθεί μεταλλευτικό ενδιαφέρον για προώθηση της έρευνας σε φάση υπολογισμού αποθεμάτων για βιομηχανικά ορυκτά (π.χ. ζεόλιθοι, αταπουλγίτες κτλ.) και μεταλλευμάτων (επιθερμικές ζώνες για χρυσό, σπάνιες γαίες).

8. Ταχεία προώθηση των κατασκευαστικών έργων και των απαιτουμένων τελευταίων αδειοδοτήσεων στα μεταλλεία των εταιρειών: «Ελληνικός Χρυσός» (Ολυμπιάδα-Στρατώνι-Σκουριές), «Χρυσωρυχεία Θράκης» (Πέραμα, ν. Έβρου) και «Μεταλλευτική Θράκης» (Κώνος Σαπών) στο ν. Ροδόπης για παραγωγή τελικών προϊόντων το 2014 ή 2015.