-->

Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

Αδρανή δομικά εξορυκτικά προϊόντα: σε ιστορικά χαμηλά..

[του Τζεφέρη Πέτρου] [by Tzeferis Petros]

Δυστυχώς, η ύφεση των προηγούμενων χρόνων συνεχίζεται και φέτος αναφορικά με τον εγχώριο τομέα των κατεξοχήν δομικών προϊόντων (αδρανή, τσιμέντο, κεραμικά κλπ) ακολουθώντας την σημαντική πτώση στη ζήτηση αλλά και τις τιμές των πρώτων υλών στους κλάδους της χαλυβουργίας, των κατασκευών, της οικοδομής, του τσιμέντου και του σκυροδέματος.

Παρά τις σχετικά καλές επιδόσεις που επιτυγχάνουν μεταλλεύματα, μέταλλα και βιομηχανικά ορυκτά όπου η ζήτηση  διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και παράλληλα χαρακτηρίζονται από σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό, η παρατεταμένη ύφεση στην εγχώρια αγορά οδήγησε τις εταιρείες του κλάδου που εξαρτώνται από αυτήν (π.χ. τα αδρανή υλικά) σε προβληματική λειτουργία και σε ορισμένες περιπτώσεις σε οριστικό κλείσιμο. 

Συγκεκριμένα, ο τομέας των αδρανών δομικών υλικών που πριν από την περίοδο της κρίσης, με αποκορύφωμα την περίοδο των ολυμπιακών αγώνων, προσέγγιζαν τους 100 εκατ. tn ετησίως, το 2010 έπεσαν στους 50 εκατ. tn και το 2011 στους 35-38 εκατ. tn, σηματοδοτώντας μια άνευ προηγουμένου ύφεση στον τομέα της οικοδομικής δραστηριότητας και τις κατασκευές.

Οι συναφείς κλάδοι που αφορούν στην παραγωγή πυριτικού και ποζολάνης παρουσίασαν επίσης αρνητικές επιδόσεις λόγω συρρίκνωσης της εγχώριας οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Ενδεικτικό είναι ότι η παραγωγή πυριτικού για το 2011 από την ΛΑΒΑ ΑΕ στην Μήλο ήταν μόλις 1671 tn ενώ η παραγωγή ποζολάνης της ίδιας εταιρείας (από το ορυχείο της Μήλου) περιορίστηκε σε 178 χιλ. tn (το 2010 ήταν 258 χιλ. tn και το 2009 440 χιλ. tn ). Η συνολική ετήσια παραγωγή ποζολάνης σε επίπεδο χώρας δεν ξεπέρασε το ιστορικό χαμηλό δεκαετίας των 350 χιλ. tn. Οι ποζολάνες ειδικών χρήσεων (πχ. για ειδικά δομικά κονιάματα, πληρωτικά υλικά κλπ) και τα προϊόντα χαλαζία-χαλαζίτη παρά την σχετική διαφοροποίησή τους,  παρουσίασαν σημαντική πτώση. 

Ανάλογα επλήγησαν και τα προϊόντα της κεραμικής βιομηχανίας, τα προϊόντα τσιμέντου/σκυροδέματος, τα προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου (μαρμαρόσκονη, δομικά κονιάματα κλπ) και η ελαφρόπετρα η οποία –παρά την μικρή αύξηση σε σχέση με το 2010- διατηρήθηκε στα χαμηλά επίπεδα παραγωγής κάτω από 500 χιλ. tn. 

Συγκεκριμένα, για την κίσσηρη/ελαφρόπετρα παρήχθησαν από το Γυαλί Νυσίρου (ΛΑΒΑ ΑΕ) περίπου 470 χιλ tn πρωτογενούς υλικού από το οποία διατέθηκαν 397 χιλ.tn συνολικής αξίας πωλήσεων 3,86 εκατ. ευρω, οι 275 χιλ. tn (2,6 εκατ. ευρω) σε αγορές του εξωτερικού και οι 122 χιλ. tn (1,2 εκατ. ευρω) στην εσωτερική αγορά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε περιόδους πριν από την κρίση η παραγωγή αλλά και διάθεση ελαφρόπετρας από το Γυαλί ξεπερνούσε σταθερά τους 800 χιλ. tn και η αξία πωλήσεων τα 6-7 εκατ. ευρω.

Η παραγωγή γύψου κατάφερε να «διασωθεί» με μικρή σχετικά αύξηση κυρίως λόγω της σχετικής αύξησης των εξαγωγών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η παραγωγή γύψου για την εταιρεία ΛΑΒΑ ΑΕ, από το Αλτσί Σητείας Λασιθίου Κρήτης, όπου από το σύνολο της παραγωγής των 260 χιλ. tn για το 2011, οι εξαγωγές αφορούσαν 168 χιλ. tn (ποσοστό 65% ) και η εσωτερική κατανάλωση 92 χιλ. tn (ποσοστό 35%).

Βιομηχανικά ορυκτά και μάρμαρα: οδηγούν το όχημα της ανάκαμψης