-->

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Η πρόοδος των επενδυτικών σχεδίων χρυσού στη Β. Ελλάδα

Στο θέμα των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων χρυσού στη ΒΑ Χαλκιδική, του Περάματος και των Σαπών στη Θράκη, οι εξελίξεις εντός του 2012 ήταν σημαντικές:

Α) Επενδυτικό Σχέδιο Χαλκιδικής. Εγκρίθηκαν η ΜΠΕ και οι τεχνικές μελέτες και παραχωρήθηκε η αναγκαία δασική γη για την αξιοποίηση του πορφυρικού κοιτάσματος των Σκουριών, του κοιτάσματος μικτών θειούχων Ολυμπιάδας και για την αποκατάσταση-αξιοποίηση του «κοιτάσματος τελμάτων» σιδηροπυρίτη – αρσενοπυρίτη Ολυμπιάδας. Οι ανωτέρω πράξεις έχουν προσβληθεί με αιτήσεις αναστολής και ακύρωσης στο ΣτΕ, πλην όμως με την 398/2012 Απόφασή του το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση αναστολής της παραχώρησης δασικών εκτάσεων. Αναμένονται οι αποφάσεις επί των αιτήσεων ακύρωσης που ήδη συζητήθηκαν. Υπενθυμίζεται ότι το επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός (ιδιοκτησίας Εldorado Gold Corporation Καναδά) προβλέπει:
  • Επένδυση με συνολικό κόστος κεφαλαίου 0,8 δις €, συνολικό λειτουργικό κόστος 3,3 δις € και χρόνο ζωής 32 έτη (μέσο ετήσιο 103 εκατ. €). 
  • Συνολικά έσοδα που θα ανέλθουν σε 5,9 δις € (μέσα ετήσια 185,5 εκατ. €). 
  •  Άμεσες θέσεις εργασίας που θα ανέρχονται σε 1.300 (4.000 έμμεσες). 
Οι μονάδες που θα αποτελούν τη συνολική επένδυση είναι: Μεταλλεία Ολυμπιάδας- Μαύρων Πετρών, Εργοστάσιο Εμπλουτισμού και Μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου, Μεταλλείο και Εργοστάσιο Εμπλουτισμού Σκουριών με μονάδα ανάκτησης χρυσού. Θα γίνεται μεταλλουργική επεξεργασία του συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη / αρσενοπυρίτη Ολυμπιάδας και χρυσού-χαλκού Σκουριών και τα προϊόντα που θα παράγονται είναι τα μέταλλα χρυσός, χαλκός, άργυρος και θειικό οξύ. Για τη μεταλλουργική επεξεργασία των συμπυκνωμάτων έχει επιλεγεί η πυρομεταλλουργική μέθοδος της ακαριαίας τήξης (flash smelting) με τεχνογνωσία που ανήκει στη Φινλανδική OUTOKUMPU και εκεί φυσικά δεν θα χρησιμοποιείται κυάνιο. Όταν λειτουργήσει και το μεταλλείο Σκουριών, η παραγωγή μεταλλεύματος θα είναι 5,5 εκ. τον. και από την επεξεργασία του θα παράγονται 107 χιλ. Τον συμπυκνώματος χαλκού αξίας 136 εκατ. Ευρώ και 37 χιλ. Oz Au αξίας 46,5 εκατ. Ευρώ. Η επεξεργασία θα παράγει ετησίως 288 χιλ. τον. θειικού οξέος αξίας 24,5 εκ. ευρώ, 200 χιλ. Oz Ag αξίας 4,6 εκατ. Ευρώ, 188χιλ. Oz Au αξίας 236 εκατ. Ευρώ 6,7 χιλ. Τον ηλεκτρολυτικού χαλκού αξίας 43 εκατ. Ευρώ και 80 χιλ. Τον συμπυκνώματος χαλκού αξίας 102 εκατ. Ευρώ.

B) Για το έργο χρυσού στο Πέραμα, το Μάρτιο (2012) υποβλήθηκε από την Χρυσωρυχεία Θράκης (θυγατρική επίσης της Εldorado Gold Corporation) φάκελος ΜΠΕ και τον Αύγουστο διαβιβάστηκε στο ΠΣ Α. Μακεδονίας Θράκης για να δημοσιοποιηθεί. Το Φεβρουάριο είχε ήδη εγκριθεί η προκαταρκτική περιβαλλοντική μελέτη (ΠΠΕΑ) από το ΥΠΕΚΑ, ενώ ακολούθως το έργο εντάχθηκε στη διαδικασία του fast track.

Σύμφωνα με το σχέδιο, πρόκειται να αξιοποιηθούν μεταλλευτικά αποθέματα 9.378 MT με 3.2-4.2 g/t Au, ήτοι 1.36 εκ. Οz χρυσού με ετήσια επεξεργασία 1.173 εκ. τόνους μεταλλεύματος. Η διάρκεια έργου είναι 1 χρόνος κατασκευή συν 8 χρόνια παραγωγή συν 1-5 χρόνια αποκατάσταση και παρακολούθηση και η μέση ετήσια παραγωγή 120,000 Οz Au. Θα επενδυθούν αρχικά 150 εκατ. Ευρώ, ενώ σε βάθος δεκαετίας θα επενδυθούν στην περιοχή ακόμη 190 εκατ. €.

Οι άμεσες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 200, και η έμμεση απασχόληση θα ανέλθει σ’ επιπλέον 800 θέσεις εργασίας. Τα έσοδα υπολογίζονται σε 660 εκατ. €. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι φόροι (40%) από τη λειτουργία του έργου υπολογίζονται σε 260 εκ. €. Περίπου το 70% της επένδυσης κεφαλαίου και 100% του κόστους λειτουργίας προβλέπεται να παραμείνουν στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην περιοχή της Θράκης, με την μορφή μισθών, υπηρεσιών, προμηθειών, έργων μηχανικού, μεταφορές, ενέργεια, κλπ.

Γ) Για το έργο χρυσού στις Σάπες, έχει μόλις τον Ιούλιο (2012) χορηγηθεί στη Μεταλλευτική Θράκης (ιδιοκτησίας σήμερα Glory Resources Αυστραλίας) η προκαταρκτική περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΠΠΕΑ) του έργου χρυσού στις Σάπες με τη θετική γνωμοδότηση του ΥΠΕΚΑ. Αναμένεται σύντομα η υποβολή της ΜΠΕ.

Πρόκειται για άλλο ένα ώριμο επενδυτικό σχέδιο αξιοποίησης κοιτασμάτων χρυσού, που αφορά στο Δημόσιο Μεταλλείο Σαπών Ροδόπης. Συνίσταται σε εκμετάλλευση 2 μεταλλείων και σε επεξεργασία του μεταλλεύματος σε εργοστάσιο εμπλουτισμού για παραγωγή συμπυκνώματος χρυσού και για ανάκτηση χρυσού βαρυτομετρικά. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:
  • Το υψηλής περιεκτικότητας, υπόγειο μεταλλείο «Οχιάς» (προβλεπόμενη εξόρυξη: 1,1 εκατ. t με 17,2 g / t Au) .
  •  Το μικρό επιφανειακό μεταλλείο «Αγίου Δημητρίου» (προβλεπόμενη εξόρυξη: 0,2 εκατ. t με 3,5 g / t Au) .
  • Εργοστάσιο εμπλουτισμού με προβλεπόμενη παραγωγή 73.000 ουγγιές Au, 35.700 ουγγιές Ag και 430 t Cu, ετησίως.
Ο χρόνος ζωής του έργου είναι άνω των 7 ετών, το λειτουργικό κόστος 240 € ανά ουγγιά Au (συνολικά: 121,2 εκατ. €) και το κόστος κεφαλαίου 75,9 εκατ. €. Οι εκτιμώμενες συνολικές παραγωγές για όλο το χρόνο ζωής είναι 510.000 ουγγιές Au, 250.000 ουγγιές Ag και 3.000 t Cu. Θα δημιουργηθούν 205 άμεσες και 615 έμμεσες θέσεις εργασίας.

[του Γιάννη Ζαφειράτου][by John Zafeiratos]

Η έρευνα για χρυσό στην Ευρώπη