-->

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

Η εξορυκτική δραστηριότητα εντός του 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΜΕ

Το 2011 απετέλεσε για τον τόπο μία αρνητική χρονιά που όμοιά της δύσκολα μπορεί κανείς να βρεί γυρίζοντας τον χρόνο αρκετές δεκαετίες πίσω. Η οικονομία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση ενώ έντονα δοκιμάζεται το πολιτικό σύστημα και η κοινωνική συνοχή της χώρας. Φαινόμενα κρίσης όμως υπάρχουν ή διαφαίνονται αλλού εντονότερα, αλλού με μικρότερη ένταση σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επηρεάζοντας και τη συνοχή όπως και τις λαμβανόμενες αποφάσεις, ιδιαίτερα σε οικονομικό επίπεδο.

Σ’ ότι αφορά τον κλάδο μας,  η βαθιά ύφεση έχει επηρεάσει τραγικά τις εταιρείες που παράγουν προϊόντα τα οποία απευθύνονται στην εσωτερική αγορά (αδρανή, μάρμαρα, τσιμέντο, ένα τμήμα βιομηχανικών ορυκτών) ενώ τα προϊόντα που απευθύνονται στη διεθνή αγορά εμφάνισαν καλά αποτελέσματα.

Οι εξαγωγές του κλάδου το 2011 είχαν μία καλή χρονιά, με σχετικές αυξήσεις τιμών και ζήτησης έναντι του 2010, κάτι το οποίο όμως αντιστράφηκε το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Παρά την καλή ζήτηση των προϊόντων του κλάδου οι εξαγωγικές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν έντονα προβλήματα ρευστότητας λόγω της κρίσης που επηρεάζει το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Οι απαιτούμενες τραπεζιτικές εγγυήσεις για εμπορική εξαγωγική δραστηριότητα ήταν το κυρίαρχο πρόβλημα γιατί οι εγγυήσεις ελληνικών τραπεζών δεν γίνονται εύκολα αποδεκτές στο εξωτερικό .

Οι προοπτικές για το 2012 σ’ ότι αφορά την ελληνική οικονομία δεν φαίνεται να αλλάζουν τις συνθήκες σε σχέση με το 2011, παρατεταμένη βαθιά ύφεση, ανασφάλεια στην επίτευξη των δημοσιο-νομικών στόχων και όλα τα συναφή με ότι αυτά συνεπάγονται. Σ’ ότι αφορά τις διεθνείς αγορές πρώτων υλών, λόγω της διαφαινόμενης ύφεσης στην Ε.Ε., της συνεχιζόμενης κρίσης στις ΗΠΑ και την αποθέρμανση πολλών ταχύτατα αναπτυσσόμενων οικονομιών όπως π.χ. της Κίνας, οδηγεί σε συγκρατημένες εκτιμήσεις για το 2012 και σε σχετική αβεβαιότητα. Οι εταιρείες μέλη του ΣΜΕ επιδεικνύνουν αξιοθαύμαστη προσαρμοστικότητα στις αβεβαιότητες των καιρών συνεχίζοντας το δημιουργικό τους έργο με κατάλληλες οργανωτικές και διοικητικές προσαρμογές και επαναπροσανατολισμούς στις αγορές των προϊόντων τους όπου αυτό είναι δυνατόν.

Δεν σταματάμε να τονίζουμε προς σ’ όλους και ιδιαίτερα προς την πολιτική ηγεσία ότι είμαστε ένας από τους λίγους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που διαθέτει δυναμική και ισχυρό μέλλον και που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό άξονα ανάπτυξης της χώρας και παράγοντα ουσιαστικού ξεπεράσματος της δεινής οικονομικής κρίσης που τη μαστίζει.

Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται μία συγκεκριμένη, στοχευμένη εθνική πολιτική αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας η οποία με τις εξειδικεύσεις της και την πολύπλευρη εφαρμογή της θα δώσει τη δυνατότητα να ξεπεραστούν τα χρόνια προβλήματα και οι αγκυλώσεις του κλάδου.

 Η επιτυχία μιας τέτοιας εφαρμοζόμενης πολιτικής και όχι πολιτικής «στα χαρτιά» απαιτεί προπάντων τη συστράτευση όλων, επιχειρήσεων, πολιτειακών αρχών, δημόσιας διοίκησης, πανεπιστημιακών φορέων, ΜΚΟ και τοπικών κοινωνιών για αλλαγή νοοτροπιών, πρακτικών και μεθοδεύσεων ώστε να αξιοποιηθεί ο ορυκτός πλούτος της χώρας, με πλήρη σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

[πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων]