-->

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Οι διαγωνισμοί του ΥΠΕΚΑ για τη γεωθερμίαΕιναι πλέον γνωστό ότι η Ελλάδα διαθέτει αξιοσημείωτο γεωθερμικό δυναμικό,  μια  μορφή πράσινης ενέργειας, με μηδενικό αποτύπωμα CO2, με μηδενικό όμως επίσης σήμερα ποσοστό στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.  Ποια είναι η παγκόσμια εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς από γεωθερμία;  Η συνολική παγκόσµια εγκατεστηµένη ισχύς  το 2007 ήταν 9.732 MWe (σε 24 συνολικά χώρες) ενώ σήμερα ήδη το ποσό αυτό έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω.


Άρα, έχουμε ένα πολύ μεγάλο περιθώριο και στη πατρίδα μας, όπου παρά το πλούσιο γεωθερµικό δυναµικό, δεν λειτουργεί καµία εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής,  ενώ η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς σε άµεσες χρήσεις   (αξιοποίηση της θερµότητας στη θέρµανση θερµοκηπίων και κτιριακών εγκαταστάσεων,  υδατοκαλλιέργειες, ξηραντήρια, λουτροθεραπεία, βιοµηχανικές χρήσεις, κ.α.), συµπεριλαµβανοµένων και των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας, είναι άγνωστη σε μένα (το  2007 ήταν μόλις  20 ΜWth).

Το σύνολο των γεωθερμικών πεδίων της χώρας που μπορεί άμεσα να αξιοποιηθεί  ξεπερνά ως επενδύσεις τα 400 εκατ. Ευρώ, με δυνατότητα παραγωγής έως 300 MW ηλεκτρικής ενέργειας.

Επισημαίνεται ότι για τα γεωθερμικά πεδία  τα οποία  είχε η Δ.Ε.Η., και τώρα πια έχουν μεταφερθεί στην ευθύνη και την αρμοδιότητα της «Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες» (Μήλος, Κίμωλος, Πολύαιγος, Νίσυρος, Λέσβος, Μέθανα κλπ), είναι προφανές ότι  η διαχείρισή τους δεν γίνεται πλέον από το υπουργείο.


Από το ΥΠΕΚΑ,  έχουν προκηρυχθεί και ανατεθεί 4 διεθνείς πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για την εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων υψηλής θερμοκρασίας σε Έβρο, Νέστο, Χίο, Σαμοθράκη, συνολικού ύψους επενδύσεων 200 εκατ. ευρώ. Η κοινοπραξία Τέρνα Ενεργειακή – ΙΤΑ προκρίθηκε ως ανάδοχος για τα 4 αυτά πεδία  καθώς το ερευνητικό πρόγραμμα που πρότεινε ανέρχεται στα 189.642.008,14 € και για τις 4 περιοχές. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, το ύψος των δαπανών για τη διενέργεια των ερευνών έχει ως εξής:

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 33.370.563,70 €           
   ΝΕΣΤΟΣ 71.376.271,85 €            
   ΧΙΟΣ 31.175.088,15 €
ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ 53.720.084,44 €


Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον περασμένο Νοέμβριο και αφορούσε την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας στις 4 εντοπισμένες γεωθερμικές περιοχές, με στόχο την έρευνα κατ΄αρχήν και στη συνέχεια την εκμετάλλευσή τους είτε για την παροχή θερμού νερού για διάφορες χρήσεις (θερμοκήπια, ιχθυοκαλλιέργειες, τηλεθέρμανση κλπ), είτε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εφ΄όσον από την έρευνα προκύψουν ρευστά υψηλής θερμοκρασίας.

Έχει επίσης προκηρυχθεί από το ίδιο υπουργείο  και κατακυρώνεται εντός των ημερών, 2ος γύρος διεθνών  διαγωνισμών για άλλα 4 πεδία υψηλών θερμοκρασιών σε Καβάλα, Σπερχειό, Ικαρία  και Σουσάκι.

Τέλος υπάρχουν και  τα πεδία χαμηλών θερμοκρασιών (για χρήση στον αγροτικό τομέα θερμοκήπια,  ιχθυοκαλλιέργειες, κ.ά.) για τα οποία αρμόδια είναι η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Το ΥΠΕΚΑ έχει ολοκληρώσει το σύνολο των απαιτούμενων  Υπουργικών Αποφάσεων και Κανονιστικών ρυθμίσεων για τη διανομή της γεωθερμίας  χαμηλής θερμοκρασίας για χρήση στον αγροτικό τομέα (θερμοκήπια,  ιχθυοκαλλιέργειες, κ.ά.) ώστε να υποβοηθηθεί η  ως άνω αρμοδιότητα των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

Να παρατηρήσω μόνο ότι τα εκατομύρια είτε του πρώτου διαγωνισμού (κοντά στα 200) αλλά και εκείνα του δεύτερου (που αναμένεται ότι θα ειναι περίπου 60  προερχόμενα από μια μόνο εταιρεία που έχει υποβάλλει προσφορά) θα πρέπει να επενδυθούν επωφελώς με σκοπό να προσφέρουν ενεργειακό αποτέλεσμα, δηλ. ηλεκτρική ενέργεια που αποτελεί το πρώτο ζητούμενο εφόσον φυσικά βρεθούν ρευστά υψηκής ενθαλπίας ή έστω την παροχή θερμού νερού για διάφορες χρήσεις. Μέχρι τότε έχουμε πολύ ακόμη δρόμο για να μιλάμε για μια επιτυχημένη εφαρμογή της γεωθερμίας στον τόπο μας.

Παρά τον σκεπτικισμό μας που έχει εκφραστεί εδώ και χρόνια, ειδικά για την ηλεκτροπαραγωγή, ευχόμαστε να διαψευστούμε!


Γεωθερμία, η πιο αδικημένη μορφή ΑΠΕ στην Ελλάδα!


[Πέτρου Τζεφέρη]