-->

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Επίλογος-Το μέλλον της ΔΕΗ ΑΕ και της Δυτ. Μακεδονίας

Με τις πρόσφατες εξελίξεις για το μέλλον της ΔΕΗ ΑΕ τίθεται εκ των πραγμάτων το ερώτημα:  ποιος ιδιώτης είναι σε θέση,
  • να αγοράσει τον εξοπλισμό των ορυχείων και ΑΗΣ στην πραγματική του αξία
  • να εγγυηθεί τη συνέχιση της αξιοποίησης όλων των εκμεταλλεύσιμων λιγνιτικών κοιτασμάτων της ΔΕΗ στη Δ. Μακεδονία έως τουλάχιστο το 2050
  • να ανταποκριθεί με επάρκεια στις υποχρεώσεις μετεγκατάστασης των οικισμών
  • να προστατεύσει και αποκαταστήσει το περιβάλλον κατά τα επόμενα 40 χρόνια σύμφωνα με τις υφιστάμενες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και
  •  να κατασκευάσει νέους ΑΗΣ με νέα τεχνολογία καύσης για την περίοδο 2020-2052.


Εάν όλα τα προαναφερόμενα δεν διασφαλισθούν, τότε είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η περιοχή των Ν. Κοζάνης και Φλώρινας οδεύει προς οικονομικό μαρασμό και ανυπολόγιστη υποβάθμιση στα προσεχή 15 χρόνια με δυσμενέστατες επιπτώσεις για τους κατοίκους της αλλά και για τα οικονομικά, ενεργειακά-κι όχι μόνο- συμφέροντα της χώρας γενικότερα. Αυτή είναι ουσιαστικά η πρόκληση, σε ό,τι αφορά τη λιγνιτική δραστηριότητα, προς τους κατέχοντες υπεύθυνες θέσεις (εξουσίας) στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας και της Δ. Μακεδονίας ειδικότερα. 


Η θέση του καθένα θα κριθεί από τη στάση του στα πιο πάνω σημαντικά για τη χώρα μας και την περιοχή ζητήματα. 


Οφείλουμε μια καθαρή και έντιμη στάση και απάντηση στις επόμενες γενιές, από τις οποίες στερούμε μεν τον ορυκτό ενεργειακό πλούτο, πρέπει δε να τον αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΑΤ) τόσο σε ό,τι αφορά στην αποδοτική καύση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις απαραίτητες υποδομές, πόρους και προϋποθέσεις για τη δική τους επιτυχή πορεία και ανέλιξη.

Είναι φανερό, μετά τα προαναφερόμενα, ότι η απάντηση είναι πλέον ορατή σε όλους σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της αξιοποίησης των στερεών καυσίμων. Η χώρα πρέπει να στηριχθεί για μια ακόμη φορά στο δικό της εθνικό καύσιμο, το λιγνίτη, επανεξετάζοντας άμεσα την ενεργειακή της πολιτική, ώστε να αποκτήσει σε ικανό βάθος χρόνου μια σταθερή και αξιόπιστη ενεργειακή βάση με θετική συνεισφορά στις ζοφερές και δυστυχώς μακρόχρονες οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές. 


Η ΔΕΗ ΑΕ διαθέτει το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και εμπειρία για τη βέλτιστη αξιοποίηση του λιγνίτη, αρκεί να αφεθεί να λειτουργήσει ως Επιχείρηση μακριά και έξω από πολιτικές και κομματικές παρεμβάσεις, που καταστρατηγούν την αξιοκρατία και δυσχεραίνουν την υλοποίηση των αποφάσεων της διοίκησης, με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγικότητας και την αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

[ του Χρήστου Γ. Παπαγεωργίου, τ. Δ/ντη ΔΛΚΔΜ ΔΕΗ ΑΕ, ΚΟΖΑΝΗ 15-06-2011]Aς (ξανα) μιλήσουμε για τον λιγνίτη...