-->

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Οι 23 "σωματοφύλακες" του ορυκτού πλούτου...


Η Γενική Διεύθυνση Ορυκτού Πλούτου (ΓΔΟΠ) του ΥΠΕΚΑ, αποτελεί τη μόνη διακριτή υπηρεσία στον τόπο μας, με παράλληλα παραγωγικό αλλά και επιτελικό χαρακτήρα, που σχεδιάζει και διαχειρίζεται διοικητικά τον Ορυκτό μας Πλούτο.

Πρόκειται για τον επιτελικό φορέα που έχει θεσμοθετήσει η Ελληνική Πολιτεία για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Χώρας, με βάση την αρχή της βιωσιμότητας, δηλαδή την ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με ταυτόχρονη περιβαλλοντική προστασία.

Δυστυχώς όμως η Ελληνική Πολιτεία πολλά χρόνια τώρα δεν έδωσε την ανάλογη σημασία σε αναπτυξιακές υπηρεσίες όπως η παραπάνω, σε υπηρεσίες δηλαδή που δημιουργούν πλούτο αλλά και προωθούν την ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση του προσωπικού με προφανείς επιπτώσεις στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας μας στον τομέα του ορυκτού πλούτου, παρά τις φιλότιμες και ορισμένες φορές υπεράνθρωπες προσπάθειες του εναπομείναντος στελεχιακού δυναμικού.

Χάρις σε αυτές τις προσπάθειες, μόνο το πρώτο δεκάμηνο του περασμένου έτους, εγκρίθηκαν ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο έγκρισης έργα συνολικής επένδυσης περίπου 280.000.000 €, βρίσκονται σε διαδικασία είσπραξης ή ήδη εισπράχθηκαν από το Δημόσιο περίπου 900.000 € μόνο από παράβολα, προετοιμάζονται διαγωνισμοί για δημόσια μεταλλεία με αξία των περιεχόμενων μετάλλων στο αναμενόμενο αποθεματικό δυναμικό 10 δις. €, βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης διαγωνισμοί για τη γεωθερμία (υπογραφή συμβάσεων) με οικονομικό αντικείμενο εκατοντάδων εκατομ. ευρω, έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί από το Δημόσιο μισθώματα πάνω από 3.000.000 €, έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί από τους ΟΤΑ ακόμα μεγαλύτερα ποσά, κ.λ.π.

Παρά τις ανωτέρω διαπιστώσεις, την τεράστια προβολή του κλάδου ως μέσου εξόδου από την κρίση, αλλά και το προφανές της αναγκαιότητας μια τέτοιας υπηρεσίας, στην ΓΔΟΠ υπηρετούν μόνον 23 άτομα, εκ των οποίων μόνο οι 15 ειναι σχετικοί επιστήμονες.  Επιστήμονες με ειδικές σπουδές και διδακτορικά, όχι όμως ενταγμένοι σε ειδικά μισθολόγια, ούτε σε ειδικές καταστάσεις υπερωριακών ή άλλων "αποζημιώσεων", κοντολογίς, επιστήμονες των 900 ευρω.

Είναι εμφανές ότι η υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη με αποτέλεσμα κρίσιμες και αναγκαίες αρμοδιότητες να ασκούνται πλημμελώς και άλλες καθόλου, με απρόβλεπτες συνέπειες στην οικονομία αλλά και την εξυπηρέτηση του πολίτη. 

H υπηρεσία χαρακτηρίζεται από τεράστιο όγκο αρχείου προς διαχείριση και επίσης πολύ μεγάλο όγκο εισερχομένων θεμάτων όπου περιλαμβάνεται όλο το φάσμα των θεμάτων διοίκησης και αφορούν Α) Τους Πολίτες (G2C) τις Επιχειρήσεις (G2B) και Γ) την δημόσια διοίκηση, κεντρική, αποκεντρωμένη, την αυτοδιοίκηση καθώς και τα διοικητικά δικαστήρια (G2G). Επίσης, όπως είναι γνωστό, σε επίπεδο ΕΕ βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές πρωτοβουλίες για τον ορυκτό πλούτο σε όλα τα επίπεδα (πολιτικής, κρίσιμα ορυκτά, περιβάλλον, εξορυκτικά απόβλητα, κ.λ.π.) χωρίς να είναι δυνατή η ολοκληρωμένη παρακολούθησή τους.
ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΚΑ

Στο νέο οργανόγραμμα που παρουσίασε χτες ο Υπ. ΠΕΚΑ, η ΓΔΟΠ απλώς διατηρείται, προφανώς με το ίδιο προσωπικό των 15 επιστημόνων  που καθημερινά συρρικνώνεται λόγω συνταξιοτήσεων. Μάλιστα περιορίζονται τα τμήματά της κατά 30%. Για παράδειγμα, η αρμόδια επιτροπή εισηγήθηκε να καταργηθεί –μεταξύ άλλων- και το Τμήμα Ασφαλείας και Κανονισμών της Διεύθυνσης των Αδρανών Υλικών το οποίο διεκπεραιώνει πέραν όλων των θεμάτων ασφαλείας (κανονισμοί, ατυχήματα, κλπ) που αφορούν τα λατομεία αδρανών και μαρμάρων και όλες τις εκδικάσεις προσφυγών επί προστίμων των λατομείων όλης της επικράτειας!

Ο ορυκτός πλούτος αποτελεί την τελευταία ίσως ελπίδα της χώρας για την αντιμετώπιση της κρίσης στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας, γι’ αυτό απαιτείται κατά προτεραιότητα ενίσχυση με το απαιτούμενο προσωπικό στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του δημόσιου τομέα.

Η ανάγκη όχι μόνο της ύπαρξης της ΓΔΟΠ του ΥΠΕΚΑ, αλλά και της κατά προτεραιότητα δραστικής ενίσχυσής της με το απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό δεν θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Στη Χώρα όμως που το αυτονόητο, χρειάζεται ..διδακτορικό για να τεκμηριωθεί, δυστυχώς πρέπει να βροντοφωνάξουμε το προφανές:  ο Ορυκτός πλούτος αποτελεί δημόσιο αγαθό και η αξιοποίησή του  (πρέπει να) υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον προς όφελος του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Ομως η αξιοποίηση αυτή για να είναι επωφελής τόσο για την ελληνική κοινωνία όσο και για το φυσικό περιβάλλον, θα πρέπει να γίνεται συστηματικά από ειδικούς και όχι αποσπασματικά και χωρίς ανθρώπινο δυναμικό. Επιτέλους, ας βρούμε τους πόρους για να επιδοτήσουμε τους τομείς που πραγματικά θα αναδείξουν τον τόπο μας. Hic Rhodus, hic Saltus!

[by Tzeferis Peter]