-->

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Ορυκτή σωσίβια λέμβος για την ελλάδα...


[άρθρα των καθηγητών Ανανία Τσιραμπίδη και  Ανέστη Φιλιππίδη στο industrial  minerals]

Greece Mineral Lifeboat 2 (1)

Η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί ηγετική θέση παγκοσμίως στην παραγωγή και την εξαγωγή
μαγνησίτη, μπεντονίτη, περλίτη, ελαφρόπετρα και χουντίτη.  Επενδύσεις σε εξοπλισμό υψηλής παραγωγικότητας και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας και καλύτερες ιδιότητες αποτελούν  προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της εξορυκτικής βιομηχανίας.

Η  εξορυκτική και μεταλλουργική βιομηχανία στην Ελλάδα διαθέτει ένα  ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ και αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται με προφανή οφέλη για την εθνική οικονομία.

Στις αρχές του 21ου αιώνα οι προσδοκίες της ελληνικής μεταλλευτικής βιομηχανίας εμφανίζονται θετικές. Οι περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις έχουν αποδειχθεί  επιτυχείς, η αναδιάρθρωση του τομέα έχει  αποδώσει καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμής, και το χρηματιστήριο προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης προγραμμάτων που στοχεύουν στην παραγωγή νέων προϊόντων και η μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ωστόσο, οι περισσότερες από τις εταιρείες εξόρυξης είναι ανάγκη να δημιουργήσουν ή να επεκτείνουν τις στρατηγικές συμμαχίες τους με τις διεθνείς επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογικής τεχνογνωσίας και το μάρκετινγκ.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η μεταλλευτική βιομηχανία στην  Ελλάδα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Αλλά πρέπει να εντοπίσει και να διερευνήσει τις τάσεις και ευκαιρίες σε ένα διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον, εάν θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική
και να βελτιώσει περαιτέρω τη θέση της και τις προοπτικές.

Η πρόσφατη οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει επηρεάσει την εξορυκτική βιομηχανία. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, η Ελλάδα απουσιάζει από τον κατάλογο των επενδύσεων
του διεθνούς οίκου Behre & Dolbear, που ειδικεύεται σε επενδύσεις στον εξορυκτικό τομέα,
λόγω του αρνητικού επενδυτικού κλίματος.

Μια από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άμεση αλλαγή αυτού του αρνητικού κλίματος είναι η δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού συστήματος, με έμφαση στην  μείωση των φορολογικών συντελεστών, την εξάλειψη των γραφειοκρατίας, τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, την μείωση του χρόνου αδειοδότησης κλπ.