-->

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

H BIOMHXANIA TΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


tsimento

[του Δρ. Λ. Παρασκευαϊδη , Περιοδικό ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ, Τεύχος 157/2011 , σελ. 49-54]

Μπορούμε να πούμε ότι η βιομηχανία τσιμέντου είναι μια «Μεταλλουργική βιομηχανία» εντάσεως κεφαλαίου και ηλεκτροβόρος. Χρησιμοποιεί μη μεταλλικές πρώτες ύλες και απαιτεί πολλές χημικές διεργασίες και εμπειρική τέχνη ιδίως κατά τη φάση της έψησης.
Σήμερα λόγω Ε.Ε. ισχύουν αυστηρές προδιαγραφές για όλες τις φάσεις παραγωγής, που είναι ίδιες για όλες τις χώρες μέλη. Το ίδιο ισχύει για το παραγόμενο σκυρόδεμα και τ’ αδρανή που συμμετέχουν σ’ αυτό.

Η εγχώρια βιομηχανία τσιμέντου έχει υιοθετήσει τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, διαθέτει ένα σύνολο από πιστοποιήσεις ISO και αποκαθιστά το περιβάλλον στα λατομεία και ορυχεία της πρώτων υλών. Αντιμετωπίζει σήμερα μείωση κατανάλωσης, λόγω της οικονομικής κρίσης και δεν υπάρχουν προοπτικές νέων εγκαταστάσεων (επεκτάσεις), έστω και μετά την ανάκαμψη της οικονομίας μας, που όλοι ευχόμαστε για το προσεχές μέλλον.
Ως λύση επέκτασής της, παραμένει η εξωστρέφεια με εξαγωγές και επεκτάσεις εκτός Ελλάδος, αφού έχει την δυνατότητα να καλύπτει τις προδιαγραφές του προϊόντος ώστε να διατίθεται χωρίς προβλήματα σε όλο τον κόσμο.


Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑI ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Αρνητικές επιπτώσεις και αντίδραση σ’ αυτές
  • Ανά τόνο παραγόμενου κλίνκερ εκλύεται στην ατμόσφαιρα ποσότητα 780 xγρ. CO2. Στην προσπάθεια της Ε.Ε. για τη μείωση των εκπομπών του CO2, έχει επιβληθεί ειδικός φόρος που επιβαρύνει σημαντικά το κόστος του προϊόντος για κάθε εργοστάσιο.
  • Για τη μείωση των εκπομπών CO2 έχει επιτραπεί η παραγωγή τσιμέντων με μειωμένη συμμετοχή κλίνκερ και προσθήκη άλλων υλικών, χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα και τις αντοχές του τελικού προϊόντος. 
  •  Στις παλαιότερες εγκαταστάσεις διακοπή του ρεύματος έστω και μικρής διάρκειας, διέκοπτε τη λειτουργία των Η/Φ με αποτέλεσμα να διαφεύγουν από την καμινάδα στην ατμόσφαιρα καπναέρια με σκόνη φαρίνας. Σταδιακά τα Η/Φ αντικαθίστανται από Σ/Φ που μειώνουν αποτελεσματικά αυτό το δυσμενές περιστατικό.
  • Από την καμινάδα του κλιβάνου διαχέονται στην ατμόσφαιρα CO2, ΝΟx, CO που ελέγχονται και καταγράφεται συνεχώς η περιεκτικότητά τους ανά κ.μ. αέρα, από ειδικά εγκατεστημένες συσκευές, για την αποφυγή υπέρβασης των κανονισμών.
  • Η ύπαρξη εξασθενούς Cr στο τσιμέντο θεωρήθηκε υπεύθυνη για δερματοπάθειες στους εργαζόμενους που ερχόντουσαν σ’ επαφή μ’ αυτό. Η προσθήκη στη φαρίνα επταϋδρικού θειϊκού Fe, εξουδετερώνει το υδατοδιαλυτό εξασθενές Cr ώστε να μην ξεπερνά τα 2 ppm στο τσιμέντο.

Θετικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία των κλιβάνων
  • Η τσιμεντοβιομηχανία έχει τη δυνατότητα ν’ απορροφά ως εναλλακτικό καύσιμο, πλήθος βιομηχανικών αποβλήτων, που στις υψηλές θερμοκρασίες και στο οξυγόνο του κλιβάνου διασφαλίζεται η πλήρης διάσπαση των οργανικών ενώσεων στο απόβλητο. Ταυτόχρονα τα όξινα καυσαέρια εξουδετερώνονται από τις ασβεστούχες ύλες της φαρίνας και ενσωματώνονται μαζί με τις στάχτες των απόβλητων μέσα στο κλίνκερ. 
  •  Π.χ. καίγονται σήμερα 14.000 τόνοι μεταχειρισμένων ελαστικών αυτοκινήτων, αποξηραμένη λυματολάσπη από την Ψυτάλλεια, λάσπη Διυλιστηρίων, RDF προέλευσης επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων, γεωργικών αποβλήτων, κλπ. 
  • Εκτός από αυτά,αξιοποιούνται υποπροϊόντα-απόβλητα άλλων βιομηχανιών, π.χ. 1 εκατομμύριο τόνοι "ιπτάμενης τέφρας" από τους λιγνιτικούς σταθμούς Πτολεμαΐδας και Μεγαλούπολης, 200.000 τόνοι απολεπισμάτων Fe από Χαλυβουργίες, σκωρίες υψικαμίνων, τεχνητή γύψος από την αποθείωση καυσαερίων από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, μεταχειρισμένα έλαια και κατάλοιπα χρωμάτων.

Περισσότερα για τη βιομηχανία τσιμέντου: