-->

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Διαγωνισμοί για έρευνα κι εκμετάλλευση Δημόσιων Μεταλλείων σε Κιλκίς και Ροδόπη

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει το ΥΠΕΚΑ την προκήρυξη τριών Διεθνών Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την αξιοποίηση Δημόσιων Μεταλλευτικών Χώρων, στους οποίους έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα Χρυσού, Χαλκού, Μολύβδου, Ψευδαργύρου, Αργύρου, Αντιμονίτη, καθώς και άλλων Μετάλλων.

Οι τρεις Δημόσιοι Μεταλλευτικοί Χώροι βρίσκονται στο Καλλυντήρι του Νομού Ροδόπης,   στο Γερακάρι Βάθης και το Πολύκαστρο - Σκρα του Νομού Κιλκίς. Η συνολική αξία των εκτιμώμενων απολήψιμων κοιτασμάτων ανέρχεται, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ,  στα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των δυναμικών αποθεμάτων (potential resources) φτάνει στα 10 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, περίπου το 60-65 % των παραπάνω εκτιμήσεων αποτελεί την καθαρά αξία (net return) και σε κάθε περίπτωση αυτό ισχύει μόνο όταν πρόκειται για καθετοποιημένη μεταλλευτική – μεταλλουργική δραστηριότητα.

Στην διαβούλευση τίθενται και  τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης που θα πρέπει να διέπουν τον Διεθνή Διαγωνισμό.Τα βασικά γεωλογικά,  και κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων περιοχών  που δίνονται για τους τρεις χώρους είναι τα ακόλουθα:

1) Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος (Δ.Μ.Χ.) Πολύκαστρου – Σκρα, N. Κιλκίς,  περίπου 25 χιλιόμετρα ΒΔ της Αξιούπολης.

Το κοιτασματολογικό ενδιαφέρον του ΔΜΧ εντοπίζεται στα βέβαια αποθέματα 4.700.000 τόνων με 7,7% Ψευδάργυρο και Μόλυβδο, που περιέχουν 113.000 τόνους Μολύβδου, 172.000 τόνους Ψευδαργύρου και 80 τόνους Αργύρου. Τα δυναμικά αποθέματα εκτιμώνται σε 12.000.000 τόνους με 7,5% Ψευδάργυρο και Μόλυβδο. Η «IN SITU» αξία των περιεχομένων μετάλλων Μολύβδου, Ψευδαργύρου και Αργύρου στα βέβαια αποθέματα, ανέρχεται περίπου σε 1 δις Ευρώ και στα δυναμικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα σε 2,5 δισ. Ευρώ.

Σε σχέση με τις σημερινές προοδευτικές τάσεις της αγοράς και την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση σε κρίσιμα μέταλλα, προτείνεται η διερεύνηση για την παρουσία Ινδίου και Γερμανίου, που συχνά εμπλουτίζονται στα μικτά θειούχα κοιτάσματα τύπου Πολυκάστρου.

Στον ίδιο διαγωνισμό εντάσσεται και το κοίτασμα Μολυβδαινίου στην γειτονική περιοχή του Μαύρου Δέντρου, με δυναμικά αποθέματα περιεχομένου Μολυβδαινίου αξίας «IN SITU» περίπου 0,2 δισ. Ευρώ. Στην περιοχή αυτή η παρουσία Χαλκού και Βολφραμίου χρίζει περαιτέρω ερευνητικού ενδιαφέροντος.

2) Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος (Δ.Μ.Χ.) Βάθης – Γερακαρίου στο Νομό Κιλκίς

Εδώ το οικονομικό και επενδυτικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στην παρουσία κοιτασματολογικών συγκεντρώσεων Χαλκού και Χρυσού σε μία ευρεία περιοχή των Δ.Δ. Τέρπυλλου, Βάθης, Ευκαρπίας, Γερακαρίου, Κεντρικού Μυλοχωρίου – Αντιγόνειας του Δήμου Κιλκίς.

Τα βεβαιωμένα αποθέματα, βάσει  ερευνητικών εργασιών του ΙΓΜΕ, ανέρχονται συνολικά σε 28.000.000 τόνους με 0,4% Χαλκό και 0,9 γρ./τόνο Χρυσό, ενώ τα δυναμικά αποθέματα σε 180.000.000 τόνους με τις ίδιες περιεκτικότητες.Η ακαθάριστη αξία των περιεχόμενων μετάλλων (gross metal value) Χαλκού και Χρυσού στα βέβαια αποθέματα ανέρχεται «IN SITU» περίπου 1,5 δισ. Ευρώ, ενώ στα δυναμικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα η αξία αυτή πλησιάζει τα περίπου 7,0 δισ. Ευρώ.

H προκήρυξη από το ΥΠΕΚΑ του δημόσιου μεταλλείου Βάθης, Γερακαριού, κλπ

Στη μελλοντική εξέλιξη της περιοχής αυτής θα πρέπει να συμπεριληφθεί το πρόσθετο αποθεματικό δυναμικό των 4,0 δισ. Ευρώ που αναμένεται να προκύψει από τις έρευνες του ΙΓΜΕ στο γειτονικό κοίτασμα της Ποντοκερασιάς στο πλαίσιο σχετικού έργου του ΕΣΠΑ.

3) Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος (Δ.Μ.Χ.) Καλλυντηρίου, του Δήμου Αρριανών του Ν. Ροδόπης

Εδώ το κοιτασματολογικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στην παρουσία μεταλλοφορίας Αντιμονίτη και των περιεχομένων μετάλλων Αντιμονίου, Μολύβδου, Ψευδαργύρου, Χαλκού και Αργύρου, ενώ στον ευρύτερο ΔΜΧ υπάρχουν ενδείξεις και για μεταλλοφορία Χρυσού. Η αξία σε περιεχόμενα μέταλλα αντιμονίου, αργύρου και χρυσού στα δυναμικά αποθέματα ανέρχεται «IN SITU» σε περίπου 0,5 δις. Ευρώ.

Σημείωση: 
  • Δυναμικά αποθέματα θεωρούνται αυτά των οποίων η εκμετάλλευση είναι δυνατή τόσο στις σημερινές συνθήκες αγοράς, όσο και στο μέλλον.
  • Βέβαια αποθέματα θεωρούνται αυτά που είναι κοιτασματολογικά εκμεταλλεύσιμα για βιώσιμη και παραγωγική εξόρυξη με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες.
Η δημόσια διαβούλευση,  θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 15 Νοεμβρίου.